Hypocrisy In Tagalog Translation With Meaning

HYPOCRISY IN TAGALOG – This article will teach you what the wordhypocrisy” is in the Tagalog translation and its meaning.

HYPOCRISY IN TAGALOG TRANSLATION WITH MEANING
HYPOCRISY IN TAGALOG TRANSLATION WITH MEANING

There are a couple of words that could translate into hypocrisy. However, the use of these words depends on the context of the sentence; therefore, be mindful of what you write.

Watch the video to see the full discussion of Hypocrisy in Tagalog Translation With Meaning

https://youtu.be/hHFd22XmSCs

What is the meaning of Hypocrisy in English?

Hypocrisy is the act of pretending to be something one is not or believing something one does not do; it is behavior that contradicts what one claims to believe or feel.

Additionally, it refers to the false assumption of an appearance of virtue or religion.

Hypocrisy Synonyms In English

Here are some synonyms of Hypocrisy

 • False Goodness
 • Cant
 • Dissembling
 • Dissimulation
 • Insincerity
 • Piousness
 • Imposture

What is Hypocrisy in Tagalog?

EnglishTagalog
HypocrisyPagkukunwari
English to Tagalog translation

The Tagalog word for “hypocrisy” is directly translated as “pagkukunwari.”

See also: Translate English To Tagalog Words And Tagalog to English Dictionary

Hypocrisy meaning In Tagalog (Pagkukunwari kahulugan)

Ang pagkukunwari ay ang pagpapakita ng kasinungalingan at pagpapaggap sa harap ng maraming tao na sa totoo ay wala namn sya nito.

Dagdag pa rito, ang pagkukunwari ay nagmumula sa pagnanasa o pangangailangan na itago ang aming totoong damdamin o pagganyak mula sa iba, nagpapalabas ng isang mali o hindi totoong imahe ng ating sarili.

Hypocrisy Synonyms in Tagalog (Pagkukunwari Kasingkahulugan)

Here are the common synonyms of pagkukunwari in Tagalog.

 • Pagpapanggap
 • Pagbabalat kayo
 • Pangloloko
 • Mapagkunwari

Hypocrisy in English Example Sentences

Here are the example sentences of Hypocrisy in English.

Sentences of Hypocrisy in English
There are hypocrisy people who always do bad things.
We will avoid hypocrisy in our company.
I don’t have any idea why there are a lot of people who do hypocrisy.
If you’re asking me if I have encountered hypocrisy individual the answer is yes, a lot of them.
By the way you avoid hypocrisy persons they will ruin your life.
English to Tagalog translation example sentences

Hypocrisy in Tagalog Example Sentences (Pagkukunwari)

Time needed: 1 minute.

Here are some example sentences of Hypocrisy in Tagalog (Pagkukunwari).

 1. Mayroong mga mapagkunwari na laging gumagawa ng masasamang bagay.

 2. Iiwasan namin ang pagkukunwari sa aming kumpanya.

 3. Wala akong ideya kung bakit maraming tao ang gumagawa ng pagkukunwari.

 4. Kung tinatanong mo ako kung nakasalamuha ko ang indibidwal na pagkukunwari ang sagot ay oo, marami sa kanila.

 5. Umiwas ka sa mga taong mapagkunwari dahil sisirain lang nila ang iyong buhay.

What is the meaning of Hypocrisy in English?

Hypocrisy a feigning to be what one is not or to believe what one does not behavior that contradicts what one claims to believe or feel.

Hypocrisy in Tagalog?

Pagkukunwari

What is the meaning Hypocrisy in Tagalog?

Ang pagkukunwari ay ang pagpapakita ng kasinungalingan at pagpapaggap sa harap ng maraming tao na sa totoo ay wala namn sya nito.

For More English and Tagalog Translations

Additionally, if you want to know more, see the following links below:

Summary

In summary, we have discussed the meaning and translation of the word “hypocrisy.” We also provided example sentences in English and Tagalog.

Inquiries

If you have any questions or suggestions about “Hypocrisy In Tagalog Translation With Meaning.” Let us know what you think about this post by leaving a comment below.

We are Proud Pinoy.

Leave a Comment