However In Tagalog Translation With Meaning

HOWEVER IN TAGALOG – This article will teach you what the word “however” is in the Tagalog translation and its meaning.

HOWEVER IN TAGALOG TRANSLATION WITH MEANING
HOWEVER IN TAGALOG TRANSLATION WITH MEANING

There are a couple of words that could translate into “however.” However, the use of these words depends on the context of the sentence; therefore, be mindful of what you write.

What is the meaning of However in English?

The word however is used to introduce a statement that contrasts with or seems to contradict something that has been said previously.

Additionally, however means in whatever manner or way and to whatever degree or extent.

However Synonyms In English

Here are some synonyms of however

 • But
 • Although
 • Though
 • Even so
 • Howbeit
 • Nevertheless
 • Nonetheless
 • Notwithstanding
 • Still
 • Yet
 • Regardless of how
 • No matter how
 • withal

What is However in Tagalog?

EnglishTagalog
HoweverGayunpaman/Gayunman
English to Tagalog translation

The Tagalog word for “however” is directly translated as “gayunpaman/gayunman.”

See also: Translate English To Tagalog Words And Tagalog to English Dictionary

However meaning In Tagalog (Gayunpaman kahulugan)

Ang salitang gayunpaman ay nangangahulugang ‘sa kabila nito’. Ito ay isang pang-abay na parirala na ginagamit upang ipahiwatig ang pagtutol ng dalawang ideya sa isang pangungusap

Dagdag pa rito, ang isang pahayag na kabaligtaran o tila sumasalungat sa isang bagay sa kabila ng anumang halaga o antas, hindi alintana kung paano.

However Synonyms in Tagalog (Gayunpaman Kasingkahulugan)

Here are some synonyms of however in Filipino

 • Gayon man
 • Ngunit
 • Kaso
 • Bagaman
 • Datapuwa’t
 • Gaano man
 • Kahit na

Example Sentences of However in English

Here are the example sentences of however in English.

Sentences of However in English
I like him. However, does he like me too?
I never seem to be able to finish an entire plate of rice, however hungry I am.
Do whatever you like, but face the consequences of your actions.
Were you able to get him to agree to that, though?
You can’t critique that, no matter how you look at it.
English to Tagalog translation example sentences

Example Sentences of However in Tagalog (Gayunpaman)

Time needed: 1 minute.

Here are some example sentences of However in Filipino (Gayunpaman).

 1. Gusto ko siya. Ngunit, gusto niya rin ba ako?

 2. Parang hindi ko na mauubos ang isang buong plato ng kanin, gaano man ako kagutom.

 3. Gawin ang anumang gusto mo, ngunit harapin ang mga kahihinatnan ng iyong mga aksyon.

 4. Nakuha mo ba siyang sumang-ayon doon, bagaman?

 5. Hindi mo mapupuna yan, kahit na anong tingin mo.

What is the meaning of However in English?

The word however means it is used to introduce a statement that contrasts with or seems to contradict something that has been said previously.

However in Tagalog?

Gayunpaman/Gayunman

What is the meaning of However in Tagalog?

Ang gayunpaman ay nangangahulugang ‘sa kabila nito’.ginagamit upang ipahiwatig ang pagtutol ng dalawang ideya sa isang pangungusap.

For More English and Tagalog Translations

Additionally, if you want to know more, see the following links below:

Summary

In summary, we have discussed the meaning and translation of the word “however.” We also provided example sentences in English and Tagalog.

Inquiries

If you have any questions or suggestions about “However In Filipino Translation With Meaning.” Let us know what you think about this post by leaving a comment below.

We are Proud Pinoy.

Leave a Comment