How To Say “Good Job” In Tagalog Translation

GOOD JOB IN TAGALOG – In today’s lesson, you will know the Tagalog translation and meaning of the English word “good job.” To fully understand the meaning of “good job” in Tagalog, just read the whole article.

How To Say Good Job In Tagalog Translation
How To Say Good Job In Tagalog Translation

Before we proceed to the Tagalog translation of the word “good job,” let us first know its meaning or definition.

What is the meaning of Good job?

The word “good job” is an informal expression that is used to praise someone who did something well. In other words, it is uttered by your boss when you successfully finish your job.

good job meaning

Meanwhile, a good job refers to someone’s work that provides basic needs and stability, not just for yourself but for your family, so that you can live comfortably.

What’s another word for good job?

  • Outstanding!
  • Great! Nice going.
  • You’re really improving.
  • Well done.
  • Good work.
  • Great job!

What is “Good job” in Tagalog Translation and Meaning?

EnglishTagalog
Good job✔ Ang galing!
Good job✔ Magaling!
Good job✔ Mahusay!
Good job✔ Magandang trabaho

Ang “good job” sa Tagalog ay nangangahulugang:

  • ang galing!
  • magaling!
  • mahusay!

Ito ay sinasabe kapag ang isang tao ay nagawa niya ng mabuti at maayos ang kanyang trabaho.

Samantala, ang direktang pagsasalin ng salitang good job sa tagalog ay “magandang trabaho.” Ito naman ay nangangahulugang pagkakaroon ng trabaho na kung saan kayang matustusan ang iyong mga pangangailangan at ng iyong pamilya.

Sa maikling salita, mayroon kang “magandang trabaho” na kaya mong mamuhay ng maayos at matiwasay.

Example Sentences “Good job” in English to Tagalog Translation

The following are example sentences of “good job” in English to Tagalog translation, so that you can fully understand and know how to use it.

EnglishTagalog
Good job! You made it.Magaling! Nagawa mo.
I’ve got a good job, and I can provide for my family’s needs.Mayroon akong magandang trabaho, at kaya kong tustusan ang mga pangangailangan ng aking pamilya.
 My mom likes the design you made for our house; good job!Nagustuhan ng nanay ko ang ginawa mong disenyo para sa aming bahay; mahusay!
 He congratulated us because we did a great job.Binati niya kami dahil mahusay naming nagawa ang trabaho.
 You’ve already finished it? Good job!Natapos mo na ito? Ang galing!

Summary

In summary, we have discussed the meaning and translation of the English phrase “good job” in Tagalog. We also provided example sentences.

For More English and Tagalog Translations

Inquiries

If you have any questions or suggestions about the post “Good job In Filipino Translation,” let us know by leaving a comment below.

We are proud Pinoy.

Leave a Comment