History In Tagalog Translation With Meaning

HISTORY IN TAGALOG This article will teach you what the word “history” is in the Tagalog translation and its meaning.

HISTORY IN TAGALOG TRANSLATION WITH MEANING
HISTORY IN TAGALOG TRANSLATION WITH MEANING

There are a couple of words that could translate into history. However, the use of these words depends on the context of the sentence; therefore, be mindful of what you write.

What is the meaning of History in English?

History a chronological record of significant events (such as those affecting a nation or institution) often including an explanation of their causes.

Additionally, history refers to a branch of knowledge that records and explains past events.

History Synonyms In English

Here are some synonyms of history

 • Annals
 • Record
 • Chronicle
 • The past
 • Old days
 • Report
 • Archive
 • Antiquity

What is History in Tagalog?

EnglishTagalog
HistoryKasaysayan
English to Tagalog translation

The Tagalog word for “history” is translated as “kasaysayan.”

See also: Translate English To Tagalog Words And Tagalog to English Dictionary

History meaning In Tagalog (Kasaysayan kahulugan)

Ang kasaysayan ang isang magkakasunod na tala ng mga makabuluhang kaganapan (tulad ng mga nakakaapekto sa isang bansa o institusyon) na madalas na kasama ang isang paliwanag sa kanilang mga sanhi.

Dagdag pa rito, ang history ay isang sangay ng kaalaman na nagtatala at nagpapaliwanag ng mga nakaraang kaganapan.

History Synonyms in Tagalog (Kasaysayan Kasingkahulugan)

Here are the common synonyms of History in Tagalog.

 • Ang nakaraan
 • Sinaunang panahon
 • Nangyari
 • Istorya
 • Salaysay
 • Dating panahon
 • Kaganapan
 • Yugto
 • Insidente
 • karanasan

History in English Example Sentences

Here are the example sentences of history in English.

Sentences of History in English
We are both love history subject during our college days.
Always remember that we need to know the history of our nation.
Sometimes we forgot our history.
You must know his history before you go with him.
Our professor love to teach history subject on us because we are listening carefully.
English to Tagalog translation example sentences

History in Tagalog Example Sentences (Kasaysayan)

Time needed: 3 minutes.

Here are some example sentences of History in Filipino (Kasaysayan)

 1. Pareho kaming paksa ng kasaysayan ng pag-ibig sa panahon ng aming kolehiyo.

 2. Laging tandaan na kailangan nating malaman ang kasaysayan ng ating bansa.

 3. Minsan nakakalimutan natin ang ating kasaysayan.

 4. Dapat mong malaman ang kanyang kasaysayan bago ka sumama sa kanya.

 5. Gustung-gusto ng aming propesor na turuan ang paksa ng kasaysayan sa amin dahil nakikinig kami nang mabuti.

What is the meaning of History in English?

History a chronological record of significant events (such as those affecting a nation or institution) often including an explanation of their causes.

What is History in Tagalog?

Kasaysayan

What is the meaning of History in Tagalog?

Ang kasaysayan ang isang magkakasunod na tala ng mga makabuluhang kaganapan (tulad ng mga nakakaapekto sa isang bansa o institusyon) na madalas na kasama ang isang paliwanag sa kanilang mga sanhi.

For More English and Tagalog Translations

Additionally, if you want to know more, see the following links below:

Summary

In summary, we have discussed what is the translation of the word history, meaning, kahulugan, kasingkahulugan in Tagalog, and synonyms. We also provided example sentences in English and Tagalog.

Inquiries

If you have any questions or suggestions about the post “History In Tagalog Translation Meaning,” let us know what you think about this post by leaving a comment below.

We are Proud Pinoy.

Leave a Comment