Hello In Tagalog Translation With Meaning

HELLO IN TAGALOG – This article will teach you what the word “hello” in the Tagalog translation and its meaning.

HELLO IN TAGALOG TRANSLATION WITH MEANING
HELLO IN TAGALOG TRANSLATION WITH MEANING

There are a couple of words in the Filipino language that could be translated into “hello.” However, the use of these words depends on the context of the sentence. Therefore, be mindful of what you write.

What is the meaning of Hello in English?

Hello it is an expression or gesture of greeting.

Additionally, “hello“is used interjectionally in greetings, in answering the telephone, or to express surprise.

Hello Synonyms In English

Here are some synonyms of “hello”

  • Greeting
  • Salutation
  • Salute
  • Welcome

What is Hello in Tagalog?

EnglishTagalog
HelloKamusta
HelloHello
English to Tagalog translation

The Tagalog word for “hello” is translated as “kamusta.” Also, “hello” can be used in English and in Tagalog.

See also: Translate English To Tagalog Words And Tagalog to English Dictionary

Hello meaning In Tagalog (Kamusta kahulugan)

Ang kamusta ay ginagamit bilang pagbati sa iyong kakilala na matagal ng hindi nakikita at ginagamit ang pariralang ito para sa pagtatanong sa isang tao tungkol sa kanilang kalusugan.

Dagdag pa rito, ang kamusta ay ginagamit din sa pagbati at sa pagtatanong.

Hello in English Example Sentences

Here are the example sentences of hello in English.

Sentences of Hello in English
Hello, it’s been a long time.
Jane always says hello to every cute child she bumps into.
She was the only one who said hello during our conference.
I know he just said hello, but it is because he needs something.
The children in our street usually say hello whenever they see me.
English to Tagalog translation example sentences

Hello in Tagalog Example Sentences (Kamosta)

Time needed: 3 minutes.

Here are some example sentences of Hello in Filipino (Kamusta)

  1. Kamusta matagal na tayong di nakikita.

  2. Palaging binabati ni Jane ng kamusta ang bawat nakatutuwa na bata na tinutukan niya.

  3. Siya lang yung nag kamusta sa akin noong aming kumperensya.

  4. Alam kong kinamosta lang niya ako dahil may kailangan sya.

  5. Ang mga bata sa aming kalye ay karaniwang nangangamusta tuwing nakikita nila ako.

What is the meaning of Hello in English?

Hello is an expression or gesture of greeting.

Hello in Tagalog?

Kamusta

What is the meaning Hello in Tagalog?

Ang kamusta ay ginagamit bilang pagbati sa iyong kakilala na matagal ng hindi nakikita.

For More English and Tagalog Translations

Additionally, if you want to know more, see the following links below:

Summary

In summary, we have discussed what is the translation of the word hello, meaning, kahulugan, kasingkahulugan in Tagalog, and synonyms. We also provided example sentences in English and Tagalog.

Inquiries

If you have any questions or suggestions about the post, “Hello In Tagalog Translation With Meaning ,” let us know by leaving a comment below.

We are Proud Pinoy.

Leave a Comment