Gratitude In Tagalog Translation – Meaning of Gratitude In Tagalog

GRATITUDE IN TAGALOG This article will teach you about what is gratitude in the Tagalog translation. What is the meaning of “gratitude” in Tagalog? Also, how to use the word “gratitude” in Tagalog sentences.

In Tagalog, the English word “gratitude” translates as “pasasalamat.” When we say “gratitude” in English, it is defined as a sensation or feeling of appreciation. Meanwhile, ang pasasalamat ay tumutukoy sa isang pakiramdam ng pagpapahalaga ng isang tao.

GRATITUDE IN TAGALOG TRANSLATION - MEANING OF GRATITUDE IN TAGALOG
GRATITUDE IN TAGALOG TRANSLATION – MEANING OF GRATITUDE IN TAGALOG

There are a couple of words that could be translated into “gratitude.” However, the use of these words depends on the context of the sentence, so be mindful of what you write.

What is the meaning of Gratitude in English?

Here is the meaning of “gratitude” in English.

Gratitude is defined as a sensation or feeling of appreciation.

In addition, when a person feels grateful, he or she expresses their gratitude to another individual.

Gratitude Synonyms In English

Here are some synonyms for “gratitude.”

 • Appreciation
 • Appreciativeness
 • Gratefulness
 • Thankfulness
 • Thanks

What is Gratitude in Tagalog?

English to Tagalog Translation

EnglishTagalog
GratitudePasasalamat
English to Tagalog translation of the word gratitude

The word “gratitude” can be directly translated as “pasasalamat” in Filipino, depending on the context of the sentence.

See also: Translate English To Tagalog Words And Tagalog to English Dictionary

Gratitude meaning In Tagalog (Pasasalamat kahulugan)

Here is the meaning of “gratitude” in Filipino.

Ang pasasalamat ay isang pakiramdam ng pagpapahalaga. Ito ay ang pagbibigay halaga o pagiging kontento sa ginawa o binigay ng isang tao sa taong nakakaramdam nito.

Dagdag pa rito, maraming bagay ang maaaring ipagpasalamat ng isang tao. Ito ay maaaring dahil sa buhay na ipinagkaloob ng Diyos, sa tulong ng iba, sa pagtanggap ng regalo, sa pagbisita, o sa pagmamahal na ibinibigay sa kanya.

Gratitude Synonyms in Tagalog (Pasasalamat Kasingkahulugan)

Here are some synonyms for “pasasalamat.”

 • Magpasalamat
 • Utang na loob
 • Pagpasalamatan

Example Sentences of Gratitude in English

Here are some example sentences for “gratitude” in English.

Sentences of gratitude in English
She can’t hide her expression of gratitude to a stranger who helped her.
I expressed my gratitude to a buddy who had given me a birthday present.
He extended a warm welcome and expressed gratitude to his mother’s visitors.
From my own perspective, gratitude is the key to happiness.
I no longer expect gratitude from her.
English to Tagalog translation of the word gratitude example sentences

Example Sentences of Gratitude in Tagalog (Pasasalamat)

Time needed: 3 minutes.

Here are some example sentences of Gratitude in Filipino (Pasasalamat)

 1. Hindi niya maitago ang pagpapahayag ng pasasalamat niya sa isang estranghero na tumulong sa kanya.

 2. Ipinahayag ko ang aking pasasalamat sa isang kaibigan na nagbigay sa akin ng regalo sa kaarawan.

 3. Siya ay nagpaabot ng mainit na pagtanggap at nagpahayag ng pasasalamat sa mga bisita ng kanyang ina.

 4. Mula sa aking sariling pananaw, ang pasasalamat ay ang susi sa kaligayahan.

 5. Hindi na ako umaasa ng pasasalamat mula sa kanya.

What is the meaning of “gratitude” in English?

Gratitude is defined as a sensation or feeling of appreciation.

Gratitude in Filipino?

Pasasalamat

What is the meaning of “gratitude” in Tagalog?

Ang pasasalamat ay isang pakiramdam ng pagpapahalaga.

For More English and Tagalog Translations

Additionally, if you want to know more, see the following links below:

Summary

In summary, we have discussed what is the translation of the word “gratitude”, its meaning, kahulugan, kasingkahulugan in Tagalog, and synonyms. We also provided example sentences in English and Tagalog.

Inquiries

If you have any questions or suggestions about the post, “What Is Gratitude In Filipino: Meaning And Translation.” Let us know what you think about this post by leaving a comment below.

We are Proud Pinoy.

Leave a Comment

Your email address will not be published.