Gawain In English – Tagalog to English Translation

GAWAIN IN ENGLISH – This article will show you the English translation of the Tagalog word “gawain.” Also included in this lesson are “mga gawain,” “gawain sa bahay,” “tambak na gawain,” and “masamang gawain” in English translation.

Gawain In English - Tagalog to English Translation
Gawain In English – Tagalog to English Translation

Meaning of Gawain in Tagalog

Ang gawain ay tumutukoy sa mga kilos ng kinakalangang gawin o tungkulin ng isang tao. Ito ang pinagbubuhusan ng lakas at isipan upang maisagawa ito ng maayos.

Gawain in English Translation

TagalogEnglish
Gawainactivity
Gawainwork
Gawaintask
Gawainassignment
Gawainjob
Gawainduty
Gawainoccupation
Gawainchore
Gawaindoings

There are a couple of words in the English language that could be translated into “gawain.” However, the use of these words depends on the context of the sentence. Therefore, be mindful of what you write

Example sentences of Gawain

TagalogEnglish
Natuklasan ang tiwaling gawain ng aming mayor.The corrupt activity of our mayor has been exposed.
Ang aking gawain ay panatilihing maayos ang loob ng bahay.My job is to keep the house tidy.
Marami siyang gawain ngayon na kailangang mataposHe has a lot of work now that needs to be done.

Mga gawain in English

TagalogEnglish
Mga gawainthe task or tasks
Mga gawainactivities

Gawain sa bahay

TagalogEnglish
Gawain sa bahayhouse chores
Mga gawaing bahayhousehold chores
Gawain bahay or gawaing bahaychores or house work

Tambak na gawain

TagalogEnglish
Tambak na gawainheaps of work
Tambak na gawainpiles of work

Masamang gawain

TagalogEnglish
Masamang gawainbad work
Masamang gawainmisconduct
Masamang gawainevildoing or evil deeds

Summary

In summary, we have discussed the meaning and translation of the word “gawain.” We also provided example sentences.

For More English and Tagalog Translations

Inquiries

If you have any questions or suggestions about the post “Gawain In English Translation,” let us know by leaving a comment below.

We are proud Pinoy.

Leave a Comment