Fooled In Tagalog Translation With Meaning

FOOLED IN TAGALOG – This article will teach you what the word “fooled” is in the Tagalog translation and its meaning.

Fooled In Tagalog Translation With Meaning
Fooled In Tagalog Translation With Meaning

There are a couple of words in the Filipino language that could be translated into “fooled.” However, the use of these words depends on the context of the sentence. Therefore, be mindful of what you write.

What is the meaning of Fooled in English?

Here is the meaning of fooled in English.

Fooled is a person lacking in judgment or prudence.

Additionally, a harmlessly deranged person or one lacking in common powers of understanding.

Fooled Synonyms In English

Here are some synonyms of Fooled

 • Deceive
 • Trick
 • Play a trick on
 • Windle
 • Defraud
 • Toyed
 • Delude
 • Bluff
 • Hoax
 • Hoodwink
 • Gull

What is Fooled in Tagalog?

EnglishTagalog
FooledNiloko
English to Tagalog translation

The Tagalog word for “fooled” is translated as “niloko.”

See also: Translate English To Tagalog Words And Tagalog to English Dictionary

Fooled meaning In Tagalog (Niloko kahulugan)

Ang niloko ay isang taong kulang sa paghuhusga o pag-iingat.

Dagdag pa rito, ang niloko ay ang taong nagmahal ng totoo subalit sa huli iniwan lamang ng walang paalam hindi lang sa pag ibig mo makikita ang niloko kagaya nalamang ng pera, kaibigan at iba pa.

Fooled Synonyms in Tagalog (Niloko Kasingkahulugan)

Here are the common synonyms of Niloko in Tagalog.

 • Mapanlinlang
 • Madaya
 • Pinaglaruan
 • Linlang
 • Pandaya
 • Lokohin

Fooled in English Example Sentences

Here are the example sentences of fooled in English.

Sentences of Fooled in English
She was fooled by his boyfriend.
He fooled many people but as if nothing happens.
Don’t be fooled by his appearance.
I’ve been fooled many times but this time I am wise.
It’s hard to build trust again when you experience to be fooled.
Example sentences

Fooled in Tagalog Example Sentences (Niloko)

Time needed: 1 minute.

Here are some example sentences of Fooled in Tagalog (Niloko)

 1. Niloko siya ng kasintahan.

 2. Niloko niya ang maraming tao ngunit parang walang nangyari.

 3. Huwag kang maniwala sa kanyang hitsura niloloko kalang nyan.

 4. Maraming beses akong niloko ngunit sa oras na ito ako ay maging wais.

 5. Mahirap mabuo ulit ang tiwala kapag naranasan mong lokohin.

What is the meaning of Fooled in English?

Fooled is a person lacking in judgment or prudence.

What is Fooled in Tagalog?

Niloko

What is the meaning of Fooled in Tagalog?

Ang niloko ay isang taong kulang sa paghuhusga o pag-iingat.

For More English and Tagalog Translations

Additionally, if you want to know more, see the following links below:

Summary

In summary, we have discussed what is the translation of the word fooled, meaning, kahulugan, kasingkahulugan, and synonyms. We also provided example sentences in English and Tagalog.

Inquiries

If you have any questions or suggestions about “Fooled In Tagalog Translation With Meaning“, let us know by leaving a comment below.

We are Proud Pinoy.

Leave a Comment