FLATTERING IN TAGALOGThis article will teach you what the word “flattering” is in Tagalog translation and its meaning.

Flattering In Tagalog Translation With Meaning
Flattering In Tagalog Translation With Meaning

There are a couple of words in the Filipino language that could be translated into “flattering.” However, the use of these words depends on the context of the sentence. Therefore, be mindful of what you write.

What is the meaning of Flattering in English?

Flattering it is showing or expressing gratifying respect or admiration.

Additionally, flattering is excessively or insincerely complimentary.

Flattering Synonyms In English

Here are some synonyms of flattering

 • Complimentary
 • Praising
 • Commending
 • Favorable
 • Applauding
 • Appreciative

What is Flattering in Tagalog?

EnglishTagalog
FlatteringPapuri
English to Tagalog translation

The Tagalog word for “flattering” is translated as “papuri.”

See also: Translate English To Tagalog Words And Tagalog to English Dictionary

Flattering meaning In Tagalog (Papuri kahulugan)

Ang papuri ay ang pagpapakita o pagpapahayag ng kasiya-siyang paggalang o paghanga at minsan ito ay ang labis o hindi taos-pusong komplimentaryo.

Flattering Synonyms in Tagalog (Papuri Kasingkahulugan)

Here are the common synonyms of papuri in Tagalog.

 • Pinipuri
 • Pagpupuri
 • Purihin
 • Humanga
 • Binabati
 • Nagpapahalaga

Flattering in English Example Sentences

Here are the example sentences of Flattering in English.

Sentences of Flattering in English
That elegant gown is very flattering.
Jane always making flattering expressions.
She was only flattering me because she wanted to get some flowers in my garden.
I know he just fluttering me.
The Suit is fitted to give you a flattering you look so manly it is what I see.
English to Tagalog translation example sentences

Flattering in Tagalog Example Sentences (Papuri)

Time needed: 1 minute.

Here are some example sentences of Flattering in Tagalog (Papuri)

 1. Makakakuha talaga ito ng papuri itong eleganteng gown.

 2. Si Jane ay palaging gumagawa ng papuring ekspresyon.

 3. Pinupuri lang niya ako dahil gusto niyang kumuha ng mga bulaklak sa hardin ko.

 4. Alam kong pinupuri lang niya ako.

 5. Bagay na bagay sayo mukha kang laking lalaki hindi ito papuri basta yan yan ang nakikita ko.

What is the meaning of Flattering in English?

Flattering it is showing or expressing gratifying respect or admiration.

Flattering in Tagalog?

Papuri

What is the meaning Flattering in Tagalog?

Ang papuri ay ang pagpapakita o pagpapahayag ng kasiya-siyang paggalang o paghanga at minsan ito ay ang labis o hindi taos-pusong komplimentaryo.

For More English and Tagalog Translations

Additionally, if you want to know more, see the following links below:

Summary

In summary, we have discussed what is the translation of the word flattering, meaning, kahulugan, kasingkahulugan, and synonyms. We also provided example sentences in English and Tagalog.

Inquiries

If you have any questions or suggestions about the post “Flattering In Tagalog Translation With Meaning,” let us know by leaving a comment below.

We are Proud Pinoy.

Leave a Comment