Enough In Tagalog Translation With Meaning

ENOUGH IN TAGALOG – This article will teach you what the word “enough” is in the Tagalog translation and its meaning.

ENOUGH IN TAGALOG TRANSLATION WITH MEANING
ENOUGH IN TAGALOG TRANSLATION WITH MEANING

There are a couple of words in the Filipino language that could be translated into “enough.” However, the use of these words depends on the context of the sentence. Therefore, be mindful of what you write.

What is the meaning of Enough in English?

The word “enough” means sufficient for the amount of something needed.

Additionally, enough means as much as is necessary and in the amount or to the degree needed.

On the other hand, the word enough means correct or accurate but not completely explaining something.

What are the synonyms of “Enough”?

 • Adequately
 • Satisfactorily
 • Sufficiently
 • Suitably
 • Abundant
 • Ample
 • Full
 • Sufficient
 • Suitable

What is Enough in Tagalog?

EnglishTagalog
EnoughSapat
EnoughTama na
English to Tagalog translation

The Tagalog word for “enough” is directly translated as “sapat” or “tama na,” depending on the context of the sentence.

See also: Translate English To Tagalog Words And Tagalog to English Dictionary

Enough Meaning In Tagalog (Sapat Kahulugan)

Ang Tagalog ng enough ay “sapat.” Ito ay nangangahulugang ang isang bagay ay hindi kulang at hindi sobra, ito ay sakto lamang sa kinakailangan.

Enough Synonyms in Tagalog

Here are some synonyms of enough in Filipino

 • Sakto
 • Kasapatan
 • Katamtaman
 • Tama
 • Husto
 • Kasiya
 • Bastante

Example Sentences of Enough in English

Here are some example sentences of enough in English.

Sentences of Enough in English
Seeing you happy is enough for me.
We don’t have enough food for the guests.
Am I not enough for you?
Everything is enough, nothing is missing.
That’s enough! I heard my mom talking to my dad.
English example sentences

Example Sentences of Enough in Tagalog

Time needed: 1 minute.

Here are some example sentences of Enough in Filipino (Sapat, Tama na)

 1. Ang makita kang masaya ay sapat na sa akin.

 2. Wala kaming sapat na pagkain para sa mga bisita.

 3. Hindi pa ba ako sapat sayo?

 4. Sapat na ang lahat, walang kulang.

 5. Tama na yan! Narinig kong kausap ni mama si papa.

What is the meaning of Enough in English?

The word “enough” means sufficient for the amount of something needed.

What is Enough in Tagalog?

Sapat or Tama na

What is the meaning of Enough in Tagalog?

Ang sapat ay nangangahulugang ang isang bagay ay hindi kulang at hindi sobra, ito ay sakto lamang sa kinakailangan.

For More English and Tagalog Translations

Additionally, if you want to know more, see the following links below:

Summary

In summary, we have discussed the meaning and translation of the word “enough.” We also provided example sentences.

Inquiries

If you have any questions or suggestions about the post “Enough In Filipino Translation With Meaning,” let us know by leaving a comment below.

We are proud Pinoy.

Leave a Comment