DOUBTS IN TAGALOG – This article will teach you what the word “doubts” is in the Tagalog translation and its meaning.

DOUBTS IN TAGALOG TRANSLATION WITH MEANING
DOUBTS IN TAGALOG TRANSLATION WITH MEANING

There are a couple of words that could translate into doubts. However, the use of these words depends on the context of the sentence; therefore, be mindful of what you write.

Watch the video to see the full discussion of Doubts in Tagalog Translation With Meaning

https://youtu.be/-Oa9bRSR2hY

What is the meaning of Doubts in English?

Here is the meaning of doubts in English.

Doubts is a feeling of not being certain about something, especially about how good or true it is.

Additionally, doubt is the uncertainty of belief or opinion that often interferes with decision-making.

Doubts Synonyms In English

Here are some synonyms of doubts

 • Distrust
 • Mistrust
 • Uncertainty
 • Confusion
 • Hesitation
 • Lack of confidence
 • Suspicion
 • Dubitation
 • Question

What is Doubts in Tagalog?

EnglishTagalog
DoubtsPagdududa
DoubtsMga pagdududa
English to Tagalog translation

The Tagalog word for “doubts” is directly translated as “pagdududa” or “mga pagdududa“, depending on the context of the sentence.

See also: Translate English To Tagalog Words And Tagalog to English Dictionary

Doubts Meaning In Tagalog (Mga pagdududa Kahulugan)

Ang mga pagdududa pakiramdam ng hindi sigurado tungkol sa isang bagay lalo na tungkol kung sa kung gaano ito kabuti o katotohanan.

Dagdag pa rito, ito ay kawalan ng katiyakan ng paniniwala o opinyun na madalas maka gambala sa pagawa ng desisyon.

Doubts Synonyms in Tagalog (Pagdududa Kasingkahulugan)

Here are the common synonyms of mga pagdududa in Tagalog.

 • Pag-aalinlangan
 • Pagtataka
 • Pangamba
 • Agam-agam
 • Hinala
 • Duda
 • Hindi sigurado

Doubts in English Example Sentences

Here are the example sentences of Doubts in English.

Sentences of Doubts in English
I doubted you so many times, but I was wrong.
I couldn’t help myself from doubting him, even though he promised.
No doubt, you can do it.
One’s unhealthy life is based on a painful doubt.
Do your parents have doubts about you?
English to Tagalog translation example sentences

Doubts in Tagalog Example Sentences (Mga pagdududa)

Time needed: 1 minute.

Here are some example sentences of Doubts in Tagalog (Mga Pagdududa).

 1. Ilang beses na kitang pinagdudahan, pero nagkamali ako.

 2. Hindi ko napigilan ang sarili ko na magduda sa kanya, kahit nangako siya.

 3. Walang duda, magagawa mo ito.

 4. Ang hindi malusog na buhay ng isang tao ay batay sa isang masakit na pagdududa.

 5. May mga pagdududa ba ang iyong mga magulang sa iyo?

What is the meaning of Doubts in English?

Doubts a feeling of not being certain about something, especially about how good or true it is.

What is Doubts in Filipino?

Mga pagdududa

What is the meaning of Doubts in Tagalog?

Ang mga pagdududa isang pakiramdam ng hindi sigurado tungkol sa isang bagay.

For More English and Tagalog Translations

Additionally, if you want to know more, see the following links below:

Summary

In summary, we have discussed the meaning and translation of the word “doubts.” We also provided example sentences in English and Tagalog.

Inquiries

If you have any questions or suggestions about “Doubts In Filipino Translation With Meaning.” Let us know what you think about this post by leaving a comment below.

We are Proud Pinoy.

Leave a Comment