Doubting In Tagalog Translation With Meaning

DOUBTING IN TAGALOG – This article will teach you what the word “doubting” is in the Tagalog translation and its meaning.

DOUBTING IN TAGALOG TRANSLATION WITH MEANING
DOUBTING IN TAGALOG TRANSLATION WITH MEANING

There are a couple of words in the Filipino language that could be translated into “doubting.” However, the use of these words depends on the context of the sentence. Therefore, be mindful of what you write.

What is the meaning of Doubting in English?

The word “doubting” means to not feel certain or confident about something or to think that something is not probable.

Additionally, doubting refers to a lack of trust or confidence.

Doubting Synonyms In English

Here are some synonyms of doubting

 • Doubt
 • Distrust
 • Mistrust
 • Uncertainty
 • Confusion
 • Hesitation
 • Lack of confidence
 • Suspicion
 • Dubitation
 • Skeptic

What is Doubting in Tagalog?

EnglishTagalog
DoubtingNagdududa
DoubtingNag-aalinlangan
English to Tagalog translation

The Tagalog word for “doubting” is directly translated as “nagdududa” or “nag-aalinlangan.”

See also: Translate English To Tagalog Words And Tagalog to English Dictionary

Doubting meaning In Tagalog (Nagdududa kahulugan)

Ang kahulugan ng nagdududa ay ang kawalan ng katiyakan at tiwala sa mga pangyayari at sa isang bagay o kahit sa tao.

Doubting Synonyms in Tagalog (Nagdududa Kasingkahulugan)

Here are some synonym of Doubting in Filipino

 • Pangamba
 • Nagdadalawang isip
 • Hinala
 • Alinlangan
 • Duda
 • Pagdudahan
 • Hindi sigurado
 • Walang katiyakan

Example Sentences of Doubting in English

Here are the example sentences of doubting in English.

Sentences of Doubting in English
I can’t help myself doubting you.
How can I cope without doubting and overthinking unnecessary things?
Being doubted by everybody is hurting me because they don’t know who I really am.
I am doubting everything he said to me.
Why are you doubting me? I didn’t do anything that would harm everybody.
English to Tagalog translation example sentences

Example Sentences of Doubting in Tagalog (Nagdududa)

Time needed: 1 minute.

Here are some example sentences of Doubting in Filipino (Nagdududa)

 1. Hindi ko mapigilan ang sarili kong pagdudahan ka.

 2. Paano ko makakayanan ang pag-aalinlangan at labis na pag-iisip sa mga bagay na hindi kailangan.

 3. Ang pagdududa ng lahat ay nasasaktan ako dahil hindi nila alam kung sino talaga ako.

 4. Nagdududa ako sa lahat ng sinabi niya sa akin.

 5. Bakit mo ako pinagdududahan wala akong ginawa na makakasama sa lahat.

What is the meaning of Doubting in English?

The word “despite” means without taking any notice of or being influenced by and not prevented by.

Doubting in Tagalog?

Nagdududa

What is the meaning of Doubting in Tagalog?

Ang ibig sabihin ng salitang sa kabila ng ay hindi inaalam o naiimpluwensyahan at hindi napigilan ng anumang mga pangyayari at patuloy paring ginagawa o nagawa ang nais.

For More English and Tagalog Translations

Additionally, if you want to know more, see the following links below:

Summary

In summary, we have discussed the meaning and translation of the word “doubting.” We also provided example sentences.

Inquiries

If you have any questions or suggestions about the post “Doubting In Tagalog Translation With Meaning,” let us know by leaving a comment below.

We are Proud Pinoy.

Leave a Comment