Disenyo In English And Its Meaning

DISENYO IN ENGLISH What does the word “disenyo” mean in English? Do you ever wonder what the translation and meaning of “disenyo” are? If you do, come on, let us check it out.

DISENYO IN ENGLISH AND ITS MEANING
DISENYO IN ENGLISH AND ITS MEANING

A short introduction about “disenyo“: Disenyo is a Filipino word that is translated as “design” in English. It is also called sulawing, sulam, sulambi, or antangan.

Disenyo in English Translation

TagalogEnglish
DisenyoDesign
Tagalog to English translation

Disenyo Meaning

Ang “disenyo” ay tumutukoy sa isang pagpaplano na naglalarawan o naglalatag ng batayan para sa paglikha ng isang bagay, sistema, atbp.

What does the word “design” means?

The word “design” means “a plan or drawing that shows the groundwork for the creation of an object, system, or work.”

Synonyms of disenyo or mga kasingkahulugan ng disenyo

Below are the synonyms, or mga kasingkahulugan, of the word “disenyo.”

  • Plano
  • Panukala
  • Proyekto Panukala
  • Tangka
  • Tatak

On the other hand, some of the synonyms of the word “design” will be shown below.

  • Plan
  • Blueprint
  • Drawing
  • Sketch
  • Outline

SEE ALSO: Translate English To Tagalog Words And Tagalog to English Dictionary

Example Sentences

Below are some example sentences of the word “disenyo” in Tagalog and its English translation.

TagalogEnglish
Mas maganda ang disenyo ni Anna kaysa sa iba.Anna’s design is better than others.
Kakatapos ko lang gumawa ng disenyo para sa damit ko.I just finished making a design for my dress.
Ang produkto ay may bagong disenyo.The product has a new design.
Gusto ko ang disenyo.I like the design.

Other English and Tagalog Translations

Inquiries

If you have any questions or suggestions about this post, let us know by leaving a comment below.

We are proud Pinoy.

Leave a Comment