Diligence In Tagalog Translation With Meaning

DILIGENCE IN TAGALOGThis article will teach you what the word “diligence” is in Tagalog translation and its meaning.

Diligence In Tagalog Translation With Meaning
Diligence In Tagalog Translation With Meaning

There are a couple of words in the Filipino language that could be translated into “diligence.” However, the use of these words depends on the context of the sentence. Therefore, be mindful of what you write.

Watch the video to see the full discussion of Diligence in Tagalog

https://youtu.be/uuVm-abuxns

What is the meaning of Diligence in English?

Here is the meaning of Diligence in English.

Diligence is the effort required to carry out a responsibility or to meet a standard of care.

Additionally, it is the degree of attention or care expected of a person in a given situation.

Diligence Synonyms In English

Here are some synonyms of diligence

 • Assiduity
 • Assiduousness
 • Industriousness
 • Industry
 • Sedulity
 • Sedulousness
 • Perseverance

What is Diligence in Tagalog?

EnglishTagalog
DiligenceSipag
English to Tagalog translation

The Tagalog word for “diligence” is translated as “sipag.”

See also: Translate English To Tagalog Words And Tagalog to English Dictionary

Diligence meaning In Tagalog (Sipag kahulugan)

Ang sipag ay ang pagsisikap na kinakailangan upang maisakatuparan ang isang responsibilidad o upang matugunan ang isang pamantayan ng pangangalaga.

Dagdag pa rito, ang sipag ay ang patuloy na ginagawa kahit ano mang pagod ang nararamdaman at ginagampanan ang tungkulin sa trabaho o sa kahit anong ginagawa.

Diligence Synonyms in Tagalog (Sipag Kasingkahulugan)

Here are the common synonyms of diligence in Tagalog.

 • Masipag
 • Tiyaga
 • Maliksi
 • Masigasig
 • Pursige
 • Masikap
 • Pagsisikap

Diligence in English Example Sentences

Here are the example sentences of diligence in English.

Sentences of Diligence in English
Our janitor in school is very diligence he is working so hard for his family.
You are one of the diligence I know because even your so tired you still keep doing it.
I’m so lucky to have a very diligence parents who support all of us.
I think I am one of the diligence here in the house because I do house chores just kidding
Don’t stop believing in your self I know you can do it you are a diligence person.
Example sentences

Diligence in Tagalog Example Sentences (Sipag)

Time needed: 1 minute.

Here are some example sentences of Diligence in Tagalog (Sipag)

 1. Ang aming tagapag-alaga sa paaralan ay masigasig siya ay nagsusumikap para sa kanyang pamilya.

 2. Isa ka sa masipag na kilala ko dahil kahit sobrang pagod na ay patuloy mo pa rin itong ginagawa.

 3. Napakaswerte ko na magkaroon ng isang napaka masigasig na magulang na sumusuporta sa ating lahat.

 4. Isa yata ako sa masipag dito sa bahay dahil gumagawa ako ng mga gawaing bahay ,nagbibiro lang.

 5. Huwag kang tumigil sa paniniwala sa iyong sarili alam kong kaya mo dahil ikaw ay may sipag at tyaga sa buhay.

What is the meaning of Diligence in English?

Diligence is the effort required to carry out a responsibility or to meet a standard of care and it is the degree of attention or care expected of a person in a given situation.

What is Diligence in Tagalog?

Sipag

What is the meaning of Diligence in Tagalog?

Ang sipag ay ang pagsisikap na kinakailangan upang maisakatuparan ang isang responsibilidad o upang matugunan ang isang pamantayan ng pangangalaga.

For More English and Tagalog Translations

Additionally, if you want to know more, see the following links below:

Summary

In summary, we have discussed what is the translation of the word diligence, meaning, kahulugan, kasingkahulugan in Tagalog, and synonyms. We also provided example sentences in English and Tagalog.

Inquiries

If you have any questions or suggestions about this post “Diligence In Tagalog Translation With Meaning“, let us know by leaving a comment below.

We are Proud Pinoy.

Leave a Comment