Deprivation In Tagalog Translation With Meaning

DEPRIVATION IN TAGALOGThis article will teach you what the word “deprivation” is in Tagalog translation and its meaning.

Deprivation In Tagalog Translation With Meaning
DEPRIVATION IN TAGALOG TRANSLATION WITH MEANING

There are a couple of words in the Filipino language that could be translated into “deprivation.” However, the use of these words depends on the context of the sentence. Therefore, be mindful of what you write.

What is the meaning of Deprivation in English?

The meaning of “deprivation” in English means the state of being kept from possessing, enjoying, or using something, and the state of being deprived.

Additionally, it is a circumstance wherein you lack things or situations that are normally thought to be necessary for a happy life. Also, an act or instance of withholding or removing something from someone or something, as well as a deprivation act or instance.

What are the Synonyms of Deprivation?

Here are some synonyms for “deprivation.”

 • Loss
 • Privation
 • Poverty
 • Impoverishment
 • Penury
 • Hardship
 • Destitution
 • Need
 • Dispossession
 • Withholding
 • Withdrawal
 • Removal
 • Taking away
 • Stripping
 • Divestment

What is Deprivation in Tagalog?

EnglishTagalog
DeprivationPagkakait
English to Tagalog translation

The Tagalog word for “deprivation” is translated as “pagkakait.”

See also: Translate English To Tagalog Words And Tagalog to English Dictionary

Deprivation meaning In Tagalog (Pagkakait)

Ang pagkakait ay nangangahulugang pagtanggi, pag-alis o ipagdamot ang karapatan ng isang tao sa isang bagay.

Deprivation Synonyms in Tagalog (Pagkakait)

Here are some synonyms for “pagkakait”

 • Ipinagkait
 • Pagtanggi
 • Pinagdamutan
 • Pagkuha
 • Pag-alis
 • Pagtatanggi
 • Kawalan

Example Sentences of Deprivation in English

Here are some example sentences of deprivation in English.

Sentences of deprivation in English
She’s researching the consequences of sleep deprivation.
Erica were finally overcame her early deprivations.
I have started to deprive myself of foods that are harmful to my health.
Will you still deprive us of our freedom?
Officials should be jailed for depriving the community of funds that should have been in their hands.
English example sentences

Example Sentences of Deprivation in Tagalog (Pagkakait)

Here are some example sentences of deprivation in Filipino (Pagkakait)

 1. Sinasaliksik niya ang mga kahihinatnan ng kawalan ng tulog.

 2. Sa wakas ay nalampasan ni Erica ang kanyang maagang pag-aalis.

 3. Sinimulan kong ipagkait sa aking sarili ang mga pagkaing nakakasama sa aking kalusugan.

 4. Ipagkakait mo pa ba sa amin ang aming kalayaan?

 5. Ang mga opisyal ay dapat makulong dahil sa pagkakait sa komunidad ng mga pondo na dapat ay nasa kanilang mga kamay.

What is the meaning of Deprivation in English?

The meaning of “deprivation” in English means the state of being kept from possessing, enjoying, or using something

What is Deprivation in Filipino?

Pagkakait

What is the meaning of Deprivation in Tagalog?

Ang pagkakait ay nangangahulugang pagtanggi, pag-alis o ipagdamot ang karapatan ng isang tao sa isang bagay.

For More English and Tagalog Translations

Additionally, if you want to know more, see the following links below:

Summary

In summary, we have discussed the meaning and translation of the word “deprivation.” We also provided example sentences in English and Tagalog.

Inquiries

If you have any questions or suggestions about the post “Deprivation In Tagalog Translation With Meaning,” let us know by leaving a comment below.

We are proud Pinoy.

Leave a Comment