Deceiving In Tagalog Translation With Meaning

DECEIVING IN TAGALOGThis article will teach you what the word “deceiving” is in the Tagalog translation and its meaning.

DECEIVING IN TAGALOG TRANSLATION WITH MEANING
DECEIVING IN TAGALOG TRANSLATION WITH MEANING

There are a couple of words that could translate into “deceiving.” However, the use of these words depends on the context of the sentence; therefore, be mindful of what you write.

What is the meaning of Deceiving in English?

The word “deceiving” is the gerund or past participle of “deceive,” which means it is to persuade someone that something false is the truth, or to keep the truth hidden from someone for their own advantage.

Deceiving Synonyms In English

Here are some synonyms of deceiving

 • Misguide
 • Swindle
 • Defraud
 • Cheat
 • Trick
 • Hoodwink
 • Hoax
 • Dupe
 • Take in
 • Mislead

What is Deceiving in Tagalog?

EnglishTagalog
DeceivingNanlilinlang
Deceiving Dayain
English to Tagalog translation

The Tagalog word for “deceiving” is directly translated as “nanlilinlang” or “dayain” depending on the context of the sentence.

See also: Translate English To Tagalog Words And Tagalog to English Dictionary

Deceiving meaning In Tagalog (Nanlilinlang/Dayain kahulugan)

Ang nanlilinlang ay tumutukoy sa panlolokong ginagawa sa ibang tao.

Samantala, ang dayain naman ay ang ginagawang paglilihim ng katotohanan o pagliligaw upang baguhin ang paniniwala ng ibang tao.

Deceiving Synonyms in Tagalog (Nanlilinlang/Dayain)

Here are some synonyms of nanlilinlang/dayain

 • Lokohin
 • Linlangin
 • Manlinlang
 • Magdaya
 • Lumuko
 • Mapanlinlang
 • Magsinungaling

Example Sentences of Deceiving in English

Here are the example sentences of deceiving in English.

Sentences of Deceiving in English
Looks can be deceiving.
By marrying her without loving her, you are just deceiving yourself and her.
My picture could be very deceiving.
How can you do that, deceiving your trusted person? After all, she works for you.
By choosing him, you are deceiving yourself.
English to Tagalog translation example sentences

Example Sentences of Deceiving in Tagalog (Nanlilinlang/Dayain)

Time needed: 1 minute.

Here are some example sentences of Deceiving in Filipino (Nanlilinlang/Dayain).

 1. Ang hitsura ay maaaring mapanlinlang.

 2. Sa pagpapakasal sa kanya nang hindi siya mahal, niloloko mo lang ang iyong sarili at siya.

 3. Ang aking larawan ay maaaring maging lubhang mapanlinlang.

 4. Paano mo nagawa iyon, nililinlang ang iyong pinagkakatiwalaang tao? Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya sayo?

 5. Sa pagpili mo sa kanya, niloloko mo lang iyong sarili.

What is the meaning of Deceiving in English?

The word “deceiving” means it is to persuade someone that something false is the truth, or to keep the truth hidden from someone for their own advantage.

Deceiving in Tagalog?

Panlilinlang or Daya

What is the meaning of Deceiving in Tagalog?

Ang nanlilinlang ay tumutukoy sa panlolokong ginagawa sa ibang tao at ang dayain naman ay ang ginagawang paglilihim ng katotohanan o pagliligaw upang bagohin ang paniniwala ng ibang tao.

For More English and Tagalog Translations

Additionally, if you want to know more, see the following links below:

Summary

In summary, we have discussed the meaning and translation of the word “deceiving.” We also provided example sentences in English and Tagalog.

Inquiries

If you have any questions or suggestions about “Deceiving In Filipino Translation With Meaning.” Let us know what you think about this post by leaving a comment below.

We are Proud Pinoy.

Leave a Comment