Courage In Tagalog Translation – Meaning of Courage In Tagalog

COURAGE IN TAGALOGThis article will teach you about what is courage in the Tagalog translation. What is the meaning of courage in Tagalog? Also, how to use the word courage in Tagalog sentences.

In Tagalog, the English word courage translates as “lakas ng loob” or “tapang”. When we say courage in English means it is the ability to do something that you know is difficult or dangerous. Meanwhile, ang lakas ng loob ay ang katangian ng pagiging matapang, mapangahas, magiting at matatag na kayang harapin ang anumang sitwasyon sa buhay.

COURAGE IN TAGALOG TRANSLATION - MEANING OF COURAGE IN TAGALOG
COURAGE IN TAGALOG TRANSLATION – MEANING OF COURAGE IN TAGALOG

There are a couple of words that could translate into Courage. However, the use of these words depends on the context of the sentence; therefore, be mindful of what you write.

What is the meaning of Courage in English?

Here is the meaning of courage in English

The word courage means it is the ability to do something that you know is difficult or dangerous.

Additionally, courage is the ability to be courageous and fearless in the face of adversity.

Courage Synonyms In English

Here are some synonyms of courage

 • Bravery
 • Audacity
 • Courageousness
 • Daring
 • Dauntlessness
 • Fearlessness
 • Greatheartedness
 • Guts
 • Heroism
 • Valor
 • Nerve
 • Boldness
 • Unafraid

What is Courage in Tagalog?

English to Tagalog Translation

EnglishTagalog
CourageLakas ng loob
CourageTapang
English to Tagalog translation of the word courage

The word “Courage” can be directly translated as “lakas ng loob” or “tapang” in Filipino, depending on the context of the sentence.

See also: Translate English To Tagalog Words And Tagalog to English Dictionary

Courage meaning In Tagalog (Lakas ng loob/Tapang kahulugan)

Here is the meaning of courage in Filipino

Ang lakas ng loob ito ay ang katangian ng pagiging matapang, mapangahas, magiting at matatag na kayang harapin ang anumang sitwasyon sa buhay ng walang bahid ng takot sa katawan.

Dagdag pa rito, ang salitang lakas ng loob ay nagmula sa dating French corage na binubuo ng root cor o cour na nangangahulugang puso. Sa kahulugan na ito, ang katapangan ay isang “may lakas o nagsisikap mula sa puso.”

Courage Synonyms in Tagalog (Lakas ng loob/Tapang Kasingkahulugan)

Here are some synonyms of Lakas ng loob/Tapang in Filipino

 • Giting
 • Kagitingan
 • Matapang
 • Matatag
 • Mapangahas
 • Matibay
 • Katapangan

Example Sentences of Courage in English

Here are the example sentences of courage in English.

Sentences of Courage in English
Courage is one of the strongest weapons that a person can have.
Where did you get your audacity to say that?
By overcoming life’s obstacles, we need courage.
Gladez has the courage to work abroad in order to help her family.
Standing up for your rights takes bravery.
English to Tagalog translation of the word courage example sentences

Example Sentences of Courage in Tagalog (Lakas ng loob/Tapang)

Time needed: 3 minutes.

Here are some example sentences of Courage in Filipino (Lakas ng loob/Tapang)

 1. Ang lakas ng loob ay isa sa pinakamalakas na sandata na maaaring taglayin ng isang tao.

 2. Saan mo nakuha ang tapang mo para sabihin yan?

 3. Para mapagtagumpayan ang mga hadlang sa buhay, kailangan natin ng lakas ng loob.

 4. Malakas ang loob ni Gladez na magtrabaho sa ibang bansa para makatulong sa kanyang pamilya.

 5. Ang paninindigan para sa iyong mga karapatan ay nangangailangan ng katapangan.

What is the meaning of Courage in English?

The word courage means it is the ability to do something that you know is difficult or dangerous.

Courage in Tagalog?

Lakas ng loob/Tapang

What is the meaning of Courage in Tagalog?

Ang lakas ng loob ito ay ang katangian ng pagiging matapang, mapangahas, magiting at matatag na kayang harapin ang anumang sitwasyon sa buhay.

For More English and Tagalog Translations

Additionally, if you want to know more, see the following links below:

Summary

In summary, we have discussed what is the translation of the word courage meaning, kahulugan, kasingkahulugan in Tagalog, and synonyms. We also provided example sentences in English and Tagalog.

Inquiries

If you have any questions or suggestions about the post, “What Is Courage In Filipino: Meaning And Translation.” Let us know what you think about this post by leaving a comment below.

We are Proud Pinoy.

Leave a Comment

Your email address will not be published.