Contemplate In Tagalog Translation With Meaning

CONTEMPLATE IN TAGALOG – This article will teach you what the word “contemplate” is in the Tagalog translation and meaning.

What is Contemplate in Tagalog - Meaning of Contemplate in Tagalog
Contemplate in Tagalog Translation With Meaning

There are a couple of words in the Filipino language that could translate into a contemplate. However, the use of these words depends on the context of the sentence; therefore, be mindful of what you write.

Watch the video here to see the full discussion of Contemplate In Tagalog Translation With Meaning

https://youtu.be/wcbfiLdzOg0

What is the meaning of Contemplate in English?

The word “contemplate” means to think deeply about something.

In addition to that, contemplate means to view or consider something with continued attention.

Also, meditate on, or look at with careful and thoughtful attention.

Contemplate Synonyms In English

Here are some synonyms of contemplate in English.

 • View
 • Regard
 • Meditate
 • Scrutinize
 • Behold

What is Contemplate in Tagalog?

EnglishTagalog
ContemplatePag-isipan
English to Tagalog translation

The Tagalog word for “contemplate” is translated as “pag-isipan.”

See also: Translate English To Tagalog Words And Tagalog to English Dictionary

Contemplate Meaning In Tagalog (Pag-isipan Kahulugan)

Ang pag-iisip ay tumutukoy sa paraan ng isang tao na nag-iisip ng mabuti tungkol sa isang bagay.

Contemplate In Tagalog Synonyms (Pag-isipan kasingkahulugan)

Here are the synonyms of contemplate in Filipino.

 • Suriin
 • Pagmasdang mabuti
 • Pagbulaybulayin
 • Magdidili
 • Pagnilayan
 • Magmuni

Contemplate in English Example Sentences

Here are the example sentences of the contemplate in English.

Sentences of Contemplate in English
The way the priest contemplated his actions is really admirable.
Did you consider contemplating first before giving away all your riches?
The public is advised to contemplate before making a vote.
Lornas’ decision seems to show that he never contemplated it.
Pablo did not decide abruptly, he contemplated first before he made up his mind to go abroad.
English To Tagalog Translation Sentences

Example Sentences of Contemplate in Tagalog (Pag-isipan)

Time needed: 2 minutes.

Here are some example sentences of contemplate in Filipino (Pag-isipan)

 1. Nalugi ang kompanya ng pamilya Luna dahil sa kanilang mga hindi pinag-isipang desisyon.

 2. Napag-isipan mo bang maigi ang alok sa iyo ng tiyo mo?

 3. Bawat kilos ni Harold ay pinag-iisipan niyang maigi bago gawin.

 4. Nagulat si Rico sa kinalabasan ng mga planong matagal niyang pinag-isipan bago ginawa.

 5. Nakiusap si Eve kay Samuel na pag-isipan ng maigi bago tuluyang ibenta ang kanilang lupa.

What is the meaning of Contemplate in English?

It means to think deeply about something.

What is Contemplate in Tagalog?

Pag-isipan

What is the meaning of Contemplate in Tagalog?

Pag-iisip- nag-iisip ng mabuti tungkol sa isang bagay.

For More English and Tagalog Translations

See the following links below:

Summary

In summary, we have discussed what is the Tagalog translation of the word Contemplate. Its meaning, kahulugan, kasingkahulugan in Tagalog, and synonyms were tackled as well. We also provided example sentences in English and Tagalog.

Inquiries

Please leave your comment(s) for this post, “ Contemplate In Filipino Translation With Meaning .” Let us know what you think about this post by leaving a comment below.

We are Proud Pinoy.

Leave a Comment