Compliment In Tagalog Translation With Meaning

COMPLIMENT IN TAGALOGThis article will teach you what the word “compliment” is in Tagalog translation and its meaning.

Compliment In Tagalog Translation With Meaning
Compliment In Tagalog Translation With Meaning

There are a couple of words in the Filipino language that could be translated into “compliment.” However, the use of these words depends on the context of the sentence. Therefore, be mindful of what you write.

Watch the video to see the full discussion of Compliment in Tagalog

What is the meaning of Compliment in English?

Here is the meaning of Compliment in English.

Compliment it the act of praising someone politely and when you express admiration, respect towards other.

Compliment Synonyms In English

Here are some synonyms of compliment

 • Admiration
 • Adulation
 • Acclaim
 • Commendation
 • Courtesy
 • Bouquet
 • Kudo
 • Appreciation
 • Approval
 • Acclaim
 • Notice

What is Compliment in Tagalog?

EnglishTagalog
ComplimentPapuri
English to Tagalog translation

The Tagalog word for “compliment” is translated as “papuri.”

See also: Translate English To Tagalog Words And Tagalog to English Dictionary

Compliment meaning In Tagalog (Papuri kahulugan)

Ang papuri ay tumutukoy sa isang tao nang magalang at kapag nagpahayag ka ng paghanga at paggalang sa iba.

Dagdag pa rito, ang papuri ay bilang humahanga sa personal na katangian ng kapwa at nagbubunyi sa katangian nito.

Compliment Synonyms in Tagalog (Papuri Kasingkahulugan)

Here are the common synonyms of compliment in Tagalog.

 • Pinagmamalaki
 • Ipinagbubunyi
 • Paghanga
 • Pagpapahalaga
 • Kabutihang loob
 • Pagpupuri
 • Purihin

Compliment in English Example Sentences

Here are the example sentences of compliment in English.

Sentences of Compliment in English
I wanted to compliment you for being so good in singing.
Gladez smiled when his boyfriend give him a compliment and give her a chocolate.
I don’t know how to accept compliment being a shy type person.
My mom give me a compliment considering that I looked so beautiful in my black dress.
I wanted to compliment you after the party but you home early.
Example sentences

Compliment in Tagalog Example Sentences (Papuri)

Time needed: 1 minute.

Here are some example sentences of Compliment in Tagalog (Papuri)

 1. Nais kong purihin ka sa pagiging mahusay mo sa pag-awit.

 2. Ngumiti si Gladez nang bigyan siya ng kanyang kasintahan ng papuri at bigyan ng tsokolate.

 3. Hindi ko alam kung paano tanggapin ang papuri sa pagiging isang mahiyaing uri ng tao.

 4. Binibigyan ako ng aking ina ng isang papuri na isinasaalang-alang na ako ay napakaganda sa aking itim na damit.

 5. Nais kong purihin ka pagkatapos ng pagdiriwang ngunit maaga kang umuwi.

What is the meaning of Compliment in English?

Compliment it the act of praising someone politely and when you express admiration, respect towards other.

What is Compliment in Tagalog?

Papuri

What is the meaning of Compliment in Tagalog?

Ang papuri ay tumutukoy sa isang tao nang magalang at kapag nagpahayag ka ng paghanga at paggalang sa iba.

For More English and Tagalog Translations

Additionally, if you want to know more, see the following links below:

Summary

In summary, we have discussed what is the translation of the word compliment, meaning, kahulugan, kasingkahulugan, and synonyms. We also provided example sentences in English and Tagalog.

Inquiries

If you have any questions or suggestions about “Compliment In Tagalog Translation With Meaning“, let us know by leaving a comment below.

We are Proud Pinoy.

Leave a Comment