Compassionate In Tagalog Translation With Meaning

COMPASSIONATE IN TAGALOG – This article will teach you what the word “compassionate” is in the Tagalog translation and its meaning.

COMPASSIONATE IN TAGALOG TRANSLATION WITH MEANING
COMPASSIONATE IN TAGALOG TRANSLATION WITH MEANING

There are a couple of words in the Filipino language that could be translated into “compassionate.” However, the use of these words depends on the context of the sentence. Therefore, be mindful of what you write.

What is the meaning of Compassionate in English?

The word compassionate means feeling or showing concern or sympathy for someone who is suffering, sick, hurt, poor, etc. and having or showing compassion and wanting to help them.

Compassionate Synonyms In English

Here are some synonyms of compassionate

 • Beneficent
 • Benevolent
 • Benignant
 • Good-hearted
 • Humane
 • Kind
 • Kindhearted
 • Kindly
 • Softhearted
 • Sympathetic
 • Tender
 • Tenderhearted
 • Warmhearted
 • Pitying
 • Empathetic
 • Understanding
 • Caring
 • Concerned
 • Solicitous
 • Sensitive

What is Compassionate in Tagalog?

EnglishTagalog
CompassionateMahabagin
English to Tagalog translation

The Tagalog word “compassionate” is directly translated as “mahabagin.”

See also: Translate English To Tagalog Words And Tagalog to English Dictionary

Compassionate meaning In Tagalog (Mahabagin kahulugan)

Ang ibig sabihin ng mahabagin ay maawain at sa ibang salita, ito ay mabilis makaramdam ng habag sa kapwa.

Dagdag pa rito, ang pagiging mahabagin ay mabilis din magpatawad ng kasalanan at ang pagiging mahabagin ay isang kabutihang asal na dapat taglayin ng isang tao.

Compassionate Synonyms in Tagalog (Mahabagin Kasingkahulugan)

Here are some synonym of compassionate in Filipino

 • Maawain
 • Maalalahanin
 • Madamayin
 • Mabuting-loob
 • Makatao
 • Malambot ang puso
 • Nagmamalasakit

Example Sentences of Compassionate in English

Here are the example sentences of compassionate in English.

Sentences of Compassionate in English
Elizabeth is compassionate towards the poor.
Teach your kids to be compassionate and kindhearted.
He is always been very compassionate.
Her acquaintances describe her as loving and compassionate.
I can tell you exactly how compassionate she is.
English to Tagalog translation example sentences

Example Sentences of Compassionate in Tagalog (Mahabagin)

Time needed: 1 minute.

Here are some example sentences of Compassionate in Filipino (Mahabagin)

 1. Si Elizabeth ay mahabagin sa mahihirap.

 2. Turuan ang iyong mga anak na maging mahabagin at mabait.

 3. Siya ay palaging napaka-mahabagin.

 4. Inilalarawan siya ng kanyang mga kakilala bilang mapagmahal at mahabagin.

 5. Masasabi ko talagang mahabagin siya.

What is the meaning of Compassionate in English?

The word compassionate means feeling or showing concern or sympathy for someone.

Compassionate in Tagalog?

Mahabagin

What is the meaning of Compassionate in Tagalog?

Ang ibig sabihin ng mahabagin ay maawain at sa ibang salita, ito ay mabilis makaramdam ng habag sa kapwa.

For More English and Tagalog Translations

Additionally, if you want to know more, see the following links below:

Summary

In summary, we have discussed the meaning and translation of the word “compassionate.” We also provided example sentences.

Inquiries

If you have any questions or suggestions about the post “Compassionate In Tagalog Translation With Meaning,” let us know by leaving a comment below.

We are Proud Pinoy.

Leave a Comment