Caring In Tagalog Translation With Meaning

CARING IN TAGALOGThis article will teach you what the word “caring” is in the Tagalog translation and its meaning.

CARING IN TAGALOG TRANSLATION WITH MEANING
CARING IN TAGALOG TRANSLATION WITH MEANING

There are a couple of words in the Filipino language that could be translated into “caring.” However, the use of these words depends on the context of the sentence. Therefore, be mindful of what you write.

What is the meaning of Caring in English?

The word “caring” means a feeling or expressing concern for or kindness toward others.

Additionally, a caring person is considerate and provides help and support to others.

Caring Synonyms In English

Here are some synonyms of the caring.

 • Concern
 • Kind
 • Considerate
 • Kindhearted
 • Warmhearted
 • Softhearted
 • Tender
 • Feeling
 • Concerned
 • Attentive
 • Thoughtful
 • Solicitous
 • Responsible
 • Considerate
 • Affectionate
 • Loving

What is Caring in Tagalog?

EnglishTagalog
CaringNagmamalasakit
CaringMaalaga
English to Tagalog translation

The Tagalog word for “caring” is directly translated as “nagmamalasakit” or “maalaga.”

See also: Translate English To Tagalog Words And Tagalog to English Dictionary

Caring meaning In Tagalog (Nagmamalasakit or Maalaga)

Ang nagmamalasakit ay nangangahulugang pag-aalala o pagtatanggol sa kapwa at pagbibigay ng tulong sa mga taong nangangailangan. Lalo na sa panahon ng kalungkutan, kagipitan, at kahirapan.

Samantala, ang maalaga ay tumutukoy sa pagbibigay ng atensiyon o maasikaso at mapagmahal.

Caring Synonyms in Tagalog (Nagmamalasakit or Maalaga)

Here are some synonyms of “nagmamalsakit” or “maalaga”

 • Pangangalaga
 • Pagmamalasakit
 • Pag-aalala
 • Kalinga
 • Maasikaso
 • Pagkalinga
 • Kandili

Example Sentences of Caring in English

Here are the example sentences of caring in English.

Sentences of Caring in English
He is really caring and I like it.
I admired those kind and caring people.
I am really concerned for those families who were living under the bridge. 
Martin is very caring person.
You are such a caring person because you always give to those who are begging for food.
English to Tagalog translation example sentences

Example Sentences of Caring in Tagalog (Nagmamalasakit or Maalaga)

Time needed: 1 minute.

Here are some example sentences of Caring in Filipino (Nagmamalasakit or Maalaga)

 1. Talagang maalaga siya at gusto ko ito.

 2. Hinangaan ko ang mga mababait at nagmamalasakit na tao.

 3. Nagmamalasakit talaga ako para sa mga pamilyang nakatira sa ilalim ng tulay.

 4. Si Martin ay isang napakamalasakit na tao.

 5. Napaka-malasakit mong tao dahil lagi kang nagbibigay sa mga nanghihingi ng pagkain.

What is the meaning of Caring in English?

The word “caring” means a feeling or expressing concern for or kindness toward others.

What is Caring in Filipino?

Nagmamalasakit o Maalaga

What is the meaning of Caring in Tagalog?

Ang nagmamalasakit ay nangangahulugang pag-aalala at pagbibigay ng tulong at ang maalaga ay tumutukoy sa pagbibigay ng atensiyon o maasikaso.

For More English and Tagalog Translations

Additionally, if you want to know more, see the following links below:

Summary

In summary, we have discussed the meaning and translation of the word “caring.” We also provided example sentences.

Inquiries

If you have any questions or suggestions about the post “Caring In Tagalog Translation With Meaning,” let us know by leaving a comment below.

We are Proud Pinoy.

Leave a Comment