Buod In English Translation With Meaning

BUOD IN ENGLISH – This article will teach you what the word “buod” is in the English translation and its meaning.

Buod In English Translation With Meaning
BUOD IN ENGLISH TRANSLATION WITH MEANING

There are a couple of words in the English language that could be translated into “buod.” However, the use of these words depends on the context of the sentence. Therefore, be mindful of what you write.

What is the meaning of Buod in Tagalog? (Buod Kahulugan)

Buod ito ay ang pinaikli o pinaiksing bersyon ng isang teksto. Ito ay maaaring pinanood,pinakinggan o nakasulat. Sa pagbuod pinipili dito ang mga pinaka-mahahalagang ideya at mga sumusoportang ideya o datos.

Dagdag pa rito, ito ay ang mga mahahalagang pangyayari o ang mga mahahalagang nangyari.

Paraan ng Pagbubuod

Ito ang mga paraan ng pagbubuod:

 • Kung ikaw ay magbubuod basahin mo muna pakinggang ang isang teksto na nais mong gawan ng buod.
 • Pagkatapos mo itong basahin ay alamin mo kung ano ba ang pinaka paksa ng iyong nabasa, napakinggang o napanood.
 • Pagkatapos na matipon lahat ng mahahalagang impormasyon ay maari mo ng pasimulan ang paggawa ng buod.
 • Iwasan ng maglagay ng mga detalye katulad ng mga halimbawa at ebidensya.
 • Minam na gumamit ng mga salita na nagbibigay transisyon sa mga ideya katulad ng Kung gayon, Gayunpaman,  at bilang pangwakas.  
 • Huwag ka ring magsisingit ng mga opinyon.

Kahalagahan ng pagbubuod

Ito ang mga kahalagahan ng pagbubuod:

 • Sa pagbubuod mas madali mong natutukoy ang paksa ng isang teksto o kwento, mas mabilis mo itong nauunawaan bagamat may mga kulang ng impormasyon dito ay naiintindihan mo parin naman ang daloy ng kwento sapagkat alam mo nga agad ang paksang pina-uusapan.
 • Sa buod ay hindi inuulit ulit ang mga salita g may akda bagkus ay gumagamit ang nag buod ng kanyang mga sariling mga pananalita na kung minsan ay mas madali pang maunawaan kesa sa orihinal.
 • Madali rin itong mabasa sapagkat maigsi lamang, hindi ka maiinip sa bagbabasa ng buod.  

Buod Synonyms in Tagalog (Buod Kasingkahulugan)

Here are some synonyms of buod in Tagalog:

 • Banghay ng Istorya
 • Sumaryo
 • Lagom
 • Kakanggata
 • Pinaka-ideya

What is Buod in English?

TagalogEnglish
BuodSummary
Tagalog to English translation

The English word for “buod” is translated as “summary.”

See also: Translate English To Tagalog Words And Tagalog to English Dictionary

What is the meaning of Buod in English (Summary)

Summary is a recapitulation, or compilation of previously expressed facts or claims that is generally thorough and short.

Additionally, summary is the abbreviated or abridged version of a text. It can be watched, listened to or written. In summary it selects the most important ideas and supporting ideas or data.

Buod Synonyms in English (Summary)

 • Synopsis
 • Precis
 • Resume
 • Abstract
 • Abridgement
 • Shortened
 • Review
 • Overview
 • Outline
 • Recapitulation

Example Sentences of Buod in Tagalog (Buod)

Here are the example sentences of buod in Tagalog.

Sentences of buod in Tagalog
Kung ayaw mong magbasa ng mahaba basahin mo nalang sa buod ng kwento.
Alam moba na ang buod ay mahahalagang detalye ang nandiyan.
Sa buod malalaman muna kaagad kung ano ang laman ng kwento.
Kapag nagbabasa ako, tinitingnan ko muna ang buod kung ito ay maganda o hindi.
Kailangan kapag gumawa ka ng buod ang mahahalagang detalye lamang ang iyong ilagay.
Tagalog Example Sentences

Example Sentences Buod in English (Summary)

Time needed: 1 minute.

Here are some example sentences of the word Buod in English Translation (Summary)

 1. If you don’t want to read for a long time, just read the summary of the story.

 2. You know that the summary contains important details.

 3. In summary, you will know immediately what the content of the story is.

 4. When I read, I first look at the summary to see whether it is good or not.

 5. When you make a summary, you only need to enter the important details.

What is the meaning of Buod in Tagalog?

Buod ito ay ang pinaikli o pinaiksing bersyon ng isang teksto. Ito ay maaaring pinanood,pinakinggan o nakasulat.

What is Buod in English?

Summary

What is the meaning of Buod in English?

Summary is a recapitulation, or compilation of previously expressed facts or claims that is generally thorough and short.

For More English and Tagalog Translations

Additionally, if you want to know more, see the following links below:

Summary

In summary, we have discussed the meaning and translation of the word “buod.” We also provided example sentences in English and Tagalog.

Inquiries

If you have any questions or suggestions about the post “Buod In English Translation With Meaning,” let us know by leaving a comment below.

We are Proud Pinoy.

Leave a Comment