Blessing In Tagalog Translation With Meaning

BLESSING IN TAGALOGThis article will teach you about what the word “blessing” is in the Tagalog translation and its meaning.

BLESSING IN TAGALOG TRANSLATION WITH MEANING
BLESSING IN TAGALOG TRANSLATION WITH MEANING

There are a couple of words in the Filipino language that could be translated into “blessing.” However, the use of these words depends on the context of the sentence. Therefore, be mindful of what you write.

What is the meaning of Blessing in English?

The word “blessing” means a request by a priest for God to take care of a particular person or a group of people, or God’s act of doing this.

Additionally, a blessing is God’s protection and favor, and something that promotes pleasure or well-being, and anything that brings you joy or is exceedingly fortunate. Anything that promotes pleasure or well-being, and anything that brings you joy or is exceedingly fortunate.

Blessing Synonyms In English

Here are some synonyms of the blessing.

 • Benediction
 • Benison
 • Protection
 • Dedication
 • Grace

What is Blessing in Tagalog?

EnglishTagalog
BlessingPagpapala
BlessingBasbas
English to Tagalog translation

The Tagalog word for “blessing” is directly translated as “pagpapala” or “basbas.”

See also: Translate English To Tagalog Words And Tagalog to English Dictionary

Blessing meaning In Tagalog (Pagpapala)

Ang pagpapala ay tumutukoy sa isang gawain ng pagbabasbas o pagbebendisiyon na maaaring magmula sa Diyos na napapasatao, o mula sa isang tao na ibinibigay sa kapwa tao.

Blessing Synonyms in Tagalog (Pagpapala)

Here are some synonyms of “pagpapala”

 • Bendisyon
 • Grasya
 • Mabuting kapalaran
 • Pala
 • Biyaya
 • Hulog

Example Sentences of Blessing in English

Here are the example sentences of blessing in English.

Sentences of Blessing in English
You are a blessing to me.
The couple were wed without the blessing of their parents.
Thank you, Lord, for all the blessings.
We are still waiting for the blessing from our relatives.
The priest gives a blessing to his members.
English to Tagalog translation example sentences

Example Sentences of Blessing in Tagalog (Pagpapala)

Time needed: 1 minute.

Here are some example sentences of Blessing in Filipino (Pagpapala)

 1. Isa kang biyaya sa akin.

 2. Ikinasal ang mag-asawa nang walang basbas ng kanilang mga magulang.

 3. Salamat, Panginoon, para sa lahat ng mga pagpapala.

 4. Naghihintay pa rin kami ng basbas mula sa aming mga kamag-anak.

 5. Ang pari ay nagbibigay ng basbas sa kanyang mga miyembro.

What is the meaning of Blessing in English?

The word “blessing” means a request by a priest for God to take care of a particular person or God’s protection and favor.

What is Blessing in Filipino?

Pagpapala or Basbas

What is the meaning of Blessing in Tagalog?

Ang “pagpapala” ay tumutukoy sa isang gawain ng pagbabasbas o pagbebendisiyon na maaaring magmula sa Diyos na napapasatao.

For More English and Tagalog Translations

Additionally, if you want to know more, see the following links below:

Summary

In summary, we have discussed the meaning and translation of the word “blessing.” We also provided example sentences.

Inquiries

If you have any questions or suggestions about the post “Blessing In Tagalog Translation With Meaning,” let us know by leaving a comment below.

We are Proud Pinoy.

Leave a Comment