Behavior In Tagalog Translation With Meaning

BEHAVIOR IN TAGALOGThis article will teach you what the word “behavior” is in the Tagalog translation and its meaning.

BEHAVIOR IN TAGALOG TRANSLATION WITH MEANING
BEHAVIOR IN TAGALOG TRANSLATION WITH MEANING

There are a couple of words in the Filipino language that could be translated into “behavior.” However, the use of these words depends on the context of the sentence. Therefore, be mindful of what you write.

What is the meaning of Behavior in English?

The word “behavior” refers to someone’s actions or manner towards other people.

Additionally, behavior is the way in which someone conducts themselves or behaves.

What are the synonyms of “Behavior”?

 • Etiquette
 • Manner
 • Actions
 • Address 
 • Bearing
 • Comportment
 • Conduct
 • Demeanor
 • Deportment
 • Practice

What is Behavior in Tagalog?

EnglishTagalog
BehaviorPag-uugali
English to Tagalog translation

The Tagalog word for “behavior” is directly translated as “pag-uugali.”

See also: Translate English To Tagalog Words And Tagalog to English Dictionary

Behavior Meaning In Tagalog (Pag-uugali Kahulugan)

Ang pag-uugali ay tumutukoy sa kilos, pananalita at paraan kung paano ito makitungo sa ibang tao.

Dagdag pa rito, ito ay ang kabuuan ng isang tao kung paano ito kumilos at mag-isip sa harap in maraming tao.

Behavior Synonyms in Tagalog

Here are some synonyms of behavior in Filipino

 • Ugali
 • Gawi
 • Pagkilos
 • Asal
 • Tindig
 • Kilos
 • Pakitungo
 • Kaasalan

Example Sentences of Behavior in English

Here are some example sentences of Behavior in English.

Sentences of Behavior in English
Your behavior depends on what kind of family you’ve been.
I am totally disappointed by his behavior.
She has appalling behavior, which I’ve noticed many times.
Sometimes I’m not aware of my behavior.
He has threatening behavior that makes his children afraid of him.
English example sentences

Example Sentences of Behavior in Tagalog

Time needed: 1 minute.

Here are some example sentences of Behavior in Filipino (Pag-uugali)

 1. Ang iyong pag-uugali ay nakasalalay sa kung anong uri ng pamilya ang iyong kinagisnan.

 2. Naiinis talaga ako sa ugali nya.

 3. Siya ay may kakila-kilabot na pag-uugali, na napansin ko ng maraming beses.

 4. Minsan hindi ko namamalayan ang pakitungo ko.

 5. Siya ay may nakakatakot na pag-uugali na nagiging sanhi ng pagkatakot ng kanyang mga anak.

What is the meaning of Behavior in English?

The word “behavior” refers to someone’s actions or manner towards other people.

What is Behavior in Tagalog?

Pag-uugali

What is the meaning of Behavior in Tagalog?

Ang kahulugan ng lampas ay sumobra o labis sa pang-unawa, kinakailangan at pamatayan.

For More English and Tagalog Translations

Additionally, if you want to know more, see the following links below:

Summary

In summary, we have discussed the meaning and translation of the word “behavior.” We also provided example sentences.

Inquiries

If you have any questions or suggestions about the post “Behavior In Filipino Translation With Meaning,” let us know by leaving a comment below.

We are proud Pinoy.

Leave a Comment