Banghay In English Translation With Meaning

BANGHAY IN ENGLISH – This article will teach you what the word “banghay” is in the English translation and its meaning.

Banghay In English Translation With Meaning
Banghay In English Translation With Meaning

There are a couple of words in the English language that could be translated into “banghay.” However, the use of these words depends on the context of the sentence. Therefore, be mindful of what you write.

Watch the video to see the full discussion of Banghay in English

https://youtu.be/p_4RbR2Keys

What is Banghay in Tagalog? (Banghay Kahulugan)

Ang banghay ay naglalarawan sa maayos at konkretong pagkakasunod-sunod ng mga kaganapan ng sa isang paksa o sa isang kwento.

Bahagi ng Banghay

Narito ang mga bahagi ng banghay sa Tagalog.

 • Simula
 • Suliranin
 • Papataas na aksyon
 • Kasukdulan
 • Pababang aksyon
 • Wakas.

Banghay Synonyms in Tagalog (Banghay Kasingkahulugan)

Here are some synonyms of Banghay in Tagalog.

 • Balangkas
 • Panimulang burador
 • Proyekto
 • Panukala
 • Balak
 • Dibuho
 • Guhit
 • Drowing
 • Plat ng isang kuwento o dula
 • Konhugasyon ng isang pandiwa (gramatika)

What is Banghay in English?

Tagalog English
BanghayOutline
Tagalog to English translation

The English word for “banghay” is translated as “outline.”

See also: Translate English To Tagalog Words And Tagalog to English Dictionary

Banghay Meaning In English (Outline)

Outline is a summary of a written work.

Additionally, it means to list or describe only the most important parts of an essay, speech, plan, etc.

Parts of an Outline

Here are the parts of an outline in English.

 • Introduction
 • Background
 • Major points
 • Minor points
 • Conclusion

Banghay Synonyms in English (Outline)

Here are the common synonyms of outline.

 • Draft
 • Plot
 • Framework
 • Diagram
 • Skeleton
 • Rough Idea
 • Main Features
 • Floor plan
 • Layout

Banghay in Tagalog Example Sentences

Here are the example sentences of Banghay in Tagalog.

Sentences of Banghay in Tagalog
Ang banghay ay isa sa mga elemento ng nobela.
Ang banghay ay ang pagkasunod-sunod ng mga importanteng ideya sa isang sulatin.
Ano ang kahulugan ng banghay?
Magbigay ng mga bahagi ng banghay na alam ninyo.
Sabi ni Daniel, ang banghay ay ang pangkalahatang takbo ng isang salaysay.
Tagalog To English Translation Sentences

Banghay in English Example Sentences (Outline)

Time needed: 1 minute.

Here are some example sentences in English (Outline)

 1. Plot is one of the elements of a novel.

 2. An outline is the sequence of important ideas in a piece of writing.

 3. What does outline mean?

 4. Give the parts of an outline that you know.

 5. Daniel said, an outline is the general trend of a writing.

What is the meaning of Banghay in Tagalog?

Ang banghay ay naglalarawan sa maayos at konkretong pagkakasunod-sunod ng mga kaganapan ng sa isang paksa o sa isang kwento.

What is Banghay in English?

Outline

What is the meaning of Banghay in English?

Outline is a summary of a written work.

For More English and Tagalog Translations

Additionally, if you want to know more, see the following links below:

Summary

In summary, we have discussed what is the translation of the word banghay, meaning, kahulugan, kasingkahulugan in Tagalog, and synonyms. Also, we provided example sentences in English and Tagalog.

Inquiries

If you have any questions or suggestions about “Banghay In English Translation With Meaning“, let us know by leaving a comment below.

We are Proud Pinoy.

Leave a Comment