Balangkas In English Translation With Meaning

BALANGKAS IN ENGLISH – This article will teach you what the word “balangkas” is in the English translation and its meaning.

Balangkas In English Translation With Meaning
BALANGKAS IN ENGLISH TRANSLATION WITH MEANING

There are a couple of words in the English language that could be translated into “balangkas.” However, the use of these words depends on the context of the sentence. Therefore, be mindful of what you write.

What is the meaning of Balangkas in Tagalog? (Balangkas Kahulugan)

Ang balangkas ay ang tamang pagkakahanay-hanay ng mga salita. Kadalasan na ginagamit ito sa pagsusulat ng mga akda. Karaniwang makikita ito sa mga pahayag, teksto at mga kwentong babasahin.

Dagdag pa rito, idiniriin din ng paggamit ng balangkas ang mga pangunahing ediya na madaling maiintindihan ng mga tao.

Ang Limang Elemento Ng Balangkas

Ito ang limang elemento ng balangkas

May limang elemento ang isang balangkas: panimula, pataas na aksyon, kasukdulan, pababang aksyon, at wakas.

1. Panimula (Ingles: Introduction/Exposition)

Ito ay kadalasang pagsimula ng buong kwento. Ito ay kun saan ang mga karakter at ang mga elemento ay ipinapakita. Sa ibang sitwasyon, napahiwatig na ang problema o laban sa bida natin. Importante ito sapagkat sa panimula na nakunan ng atensyon ng bumabasa.

2. Pataas na aksyon (Ingles: Rising Action)

Mahahanap ito sa isang-katlong bahagi ng kuwento, nobela, o sulat. Dito natin ipinasok ang labanan o problema na haharapin ng ating bida sapagkat nagsimula nang lumala ang mga bagay na nakapalibot sa kanya

3. Kasukdulan (Ingles: Climax)

Ito ay magiging punto ng ating kwento kung saan ang bida natin ay mapapanganib o lapit nang magwawagi o magiging talo siya, fisikal man o mental.

4. Pababang Aksyon (Ingles: Falling Action)

Dito natin matatapos ng tunay ang labanan o problema. Dito rin natin maipakita ang ginawa ng bida, mabuti man o masama.

5. Wakas (Ingles: Conclusion)

Ang wakas ng isang kuwento, nobela, o sulat. Dito rin ipapasok ang resolusyon. Ito ay kun saan pinagligpit na ang lahat at ang resulta ay masaya man o malungkot.

Uri ng pagkakagamit sa balangkas

Ito ang dalawang uri ng pagkakagamit ng balangkas

 1. Paksang balangkas (Topic outline)
 2. Balangkas na nasa pangungusap (Body outline)

Mga halimbawa ng paksang balangkas

 • Ang pasisikap mag-aral.
 • Ang mithiin ni Karla.

Mga halimbawa ng pangungusap na balangkas

 • Laging nagsisikap si Karla para maabot niya ang kaniyang mga pangarap. Kaya naglalaan siya ng panahon sa pag-aaral.
 • Mahusay si Karla sa filipino at math kaya siya ang laging inilalaban sa mga math contest at mga pahayag sa filipino.

Balangkas Synonyms in Tagalog (Balangkas Kasingkahulugan)

Here are some synonyms for “balangkas”

 • Dayagram
 • Banghay

What is Balangkas in English?

Tagalog English
BalangkasFramework
Tagalog to English translation

The English word for “balangkas” is translated as “framework.”

See also: Translate English To Tagalog Words And Tagalog to English Dictionary

What is the Meaning of Balangkas In English (Framework)

The word “framework” is the correct alignment of words. It is frequently used in writing works and can be found in speeches, texts, and reading stories. A basic conceptual structure (as of ideas) and a skeletal, openwork, or structural frame.

Additionally, a framework is a real or conceptual structure intended to serve as a support or guide for the building of something that expands the structure into something useful.

Balangkas Synonyms in English (Framework)

Here are the common synonyms for “framework”

 • Frame
 • Plot
 • Structure
 • Outline
 • Profile
 • Anatomy
 • Architecture
 • Armature
 • Cadre
 • Configuration

Example Sentences of Balangkas in Tagalog

Here are some example sentences of balangkas in Tagalog.

Sentences of balangkas in Tagalog
Ang balangkas ay ang pagkakasunod-sunod ng kwento.
Naglalaman ng mga pangunahing ediya ang balangkas.
Ito ang balangkas ng nobela.
Ang aklat ay nagbibigay ng pangkalahatang balangkas para sa pag-unawa sa modernong pulitika.
Maayos ang balangkas ng pamahalaan.
Tagalog Example Sentences

Example Sentences of Balangkas in English (Framework)

Time needed: 1 minute.

Here are some example sentences of balangkas in English (Framework)

 1. The plot is the sequence of the story.

 2. The framework contains key ideas.

 3. This is the outline of the novel.

 4. The book provides a general framework for understanding modern politics.

 5. The government structure is good.

What is the meaning of Balangkas in Tagalog?

Ang balangkas ay ang tamang pagkakahanay-hanay ng mga salita at karaniwang makikita ito sa mga pahayag, teksto at mga kwentong babasahin.

What is Balangkas in English?

Framework

What is the meaning of Balangkas in English?

The word “framework” is the correct alignment of words and basic conceptual structure (as of ideas) and a skeletal, openwork, or structural frame.

For More English and Tagalog Translations

Additionally, if you want to know more, see the following links below:

Summary

In summary, we have discussed the meaning and translation of the word “balangkas.” We also provided example sentences in English and Tagalog.

Inquiries

If you have any questions or suggestions about the post “Balangkas In English Translation With Meaning,” let us know by leaving a comment below.

We are proud Pinoy.

Leave a Comment