Balakang In English Translation With Meaning

BALAKANG IN ENGLISH This article will teach you what the word “balakang” is in the English translation and its meaning.

BALAKANG IN ENGLISH TRANSLATION
TRANSLATION OF BALAKANG WITH MEANING

There are a couple of words that could be translated into “balakang.” However, the use of these words depends on the context of the sentence, so be mindful of what you write.

What is the meaning of Balakang in Tagalog? (Balakang Kahulugan)

Ang balakang ay bahagi ng katawan ng tao na matatagpuan sa pagitan ng baywang at hita.

Dagdag pa rito, ito ay ang mabutong kayarian sa may pang-ibabang hangganan ng gulugod.

What is Balakang in English?

TagalogEnglish
BalakangHips
English to Tagalog translation

The English word for “balakang” is translated as “hips.”

See also: Translate English To Tagalog Words And Tagalog to English Dictionary

What is the meaning of Balakang In English? (Hips)

The hips are a part of the human body that is located between the waist and the thigh.

Balakang Synonyms in English (Hips)

Here are some synonyms for “hips.”

  • Hip
  • Pelvic bone
  • Hip bone

Example Sentences of Balakang in Tagalog

Here are some example sentences for balakang.

Sentences of balakang in Tagalog
Masakit sa tuwing ginagalaw ko ang aking balakang.
Malapad ang balakang ni Jenny.
Inilalagay niya ang kanyang kamay sa kanyang balakang sa tuwing siya ay nagagalit.
Iginagalaw ko ang balakang ko habang sumasayaw.
Si Jasmine ay may bali sa balakang.
Tagalog example sentences

Example Sentences of Balakang in English (Hips)

Time needed: 1 minute.

Here are some example sentences in English (Hips).

  1. It hurts every time I move my hips.

  2. Jenny has wide hips.

  3. She puts her hand on her hips every time she’s angry.

  4. I swayed my hips as I danced.

  5. Jasmine has a hip fracture.

What is the meaning of “balakang” in Tagalog?

Ang balakang ay bahagi ng katawan ng tao na matatagpuan sa pagitan ng baywang at hita.

What is balakang in English?

Hips

What is the meaning of “balakang” in English?

The hips are a part of the human body that is located between the waist and the thigh.

For More English and Tagalog Translations

Additionally, if you want to know more, see the following links below:

Summary

In summary, we have discussed the meaning and translation of the word “balakang.” We also provided example sentences.

Inquiries

If you have any questions or suggestions about the post “Balakang In English Translation With Meaning,” let us know by leaving a comment below.

We are proud Pinoy.

Leave a Comment