Bagkus In English Translation With Meaning

BAGKUS IN ENGLISH This article will teach you what the word “bagkus” is in the English translation and its meaning.

BAGKUS IN ENGLISH TRANSLATION WITH MEANING
BAGKUS IN ENGLISH TRANSLATION WITH MEANING

There are a couple of words that could be translated into “bagkus.” However, the use of these words depends on the context of the sentence, so be mindful of what you write.

What is the meaning of Bagkus in Tagalog? (Bagkus Kahulugan)

Ang salitang “bagkus” ay ginagamit kapag magsasaad ka ng positibo o negatibong bagay sa nauna mong sinabi.

Bagkus Synonyms in Tagalog (Bagkus Kasingkahulugan)

Here are some synonyms for “bagkus“:

 • Subalit
 • Ngunit
 • Sa halip na
 • Higit pa
 • Mas lalo

What is Bagkus in English?

TagalogEnglish
BagkusOn the contrary
English to Tagalog translation

The English word for “bagkus” is translated as “on the contrary.”

See also: Translate English To Tagalog Words And Tagalog to English Dictionary

What is the meaning of Bagkus In English? (On the contrary)

The phrase “on the contrary” is used when you contradict what you have just said or stated.

Bagkus Synonyms in English (On the contrary)

Here are some synonyms for “on the contrary.”

 • Reverse
 • On the other hand
 • In contrast
 • Conversely

Example Sentences of Bagkus in Tagalog

Here are some example sentences for bagkus.

Sentences of bagkus in Tagalog
Sabi nila, masamang ideya iyon, bagkus ito ay isang magandang solusyon.
Hindi pangit ang larawan, sa halip, ito ay napakaganda.
Akala ko masarap. Bagkus, masama ang lasa.
Hindi mo ako iniistorbo. Bagkus, gusto ko ito kapag nasa paligid ka.
Hindi siya mabait; bagkus, masama ang ugali niya.
Tagalog example sentences

Example Sentences of Bagkus in English (On the contrary)

Time needed: 1 minute.

Here are some example sentences in English (on the contrary).

 1. They said it was a bad idea. On the contrary, it was a nice solution.

 2. The picture is not ugly, on the contrary, it was so beautiful.

 3. I thought it was delicious. On the contrary, it tasted bad.

 4. You’re not bothering me. On the contrary, I like it when you’re around.

 5. She is not nice; on the contrary, her attitude is bad.

What is the meaning of “bagkus” in Tagalog?

Ang salitang “bagkus” ay ginagamit kapag magsasaad ka ng positibo o negatibong bagay sa nauna mong sinabi.

What is bagkus in English?

On the contrary

What is the meaning of “bagkus” in English?

The phrase “on the contrary” is used when you contradict what you have just said or stated.

For More English and Tagalog Translations

Additionally, if you want to know more, see the following links below:

Summary

In summary, we have discussed the meaning and translation of the word “bagkus.” We also provided example sentences.

Inquiries

If you have any questions or suggestions about the post “Bagkus In English Translation With Meaning,” let us know by leaving a comment below.

We are proud Pinoy.

Leave a Comment