Available In Tagalog Translation With Meaning

AVAILABLE IN TAGALOGThis article will teach you what the word “available” is in the Tagalog translation and its meaning.

AVAILABLE IN TAGALOG TRANSLATION WITH MEANING
AVAILABLE IN TAGALOG TRANSLATION WITH MEANING

There are a couple of words in the Filipino language that could be translated into “available.” However, the use of these words depends on the context of the sentence. Therefore, be mindful of what you write.

What is the meaning of Available in English?

The word “available” means able to be bought or used and free to do something at a certain time.

Additionally, if someone is available, they are not busy and therefore able to do something.

What are the Synonyms of Available?

Here are some synonyms of “available”

 • Accessible
 • Acquirable
 • Attainable
 • Obtainable
 • Procurable
 • Applicable
 • Convenient
 • Feasible
 • Free
 • Handy
 • Possible
 • Usable
 • Vacant

What is Available in Tagalog?

EnglishTagalog
AvailableMagagamit
AvailableAvailable
English to Tagalog translation

The Tagalog word for “available” is translated as “magagamit” in Filipino.

The word “available” can be used in both English and Tagalog.

See also: Translate English To Tagalog Words And Tagalog to English Dictionary

Available meaning In Tagalog (Magagamit)

Ang magagamit ay tumutukoy sa isang tao na walang ginagawa o hindi abala at kayang makagawa ng isang bagay.

Dagdag pa rito, ang magagamit ay tumutukoy sa isang tao o bagay na pwedeng gamitin o mamatakbuhan sa oras ng pangangailangan.

Available Synonyms in Tagalog (Magagamit)

Here are some synonyms of “magagamit”

 • Maaari
 • Magamit
 • Makukuha

Example Sentences of Available in English

Here are the example sentences of Available in English.

Sentences of Available in English
Are you available?
The dress is available right now, so you can have it.
I’m sorry, I’m not available for now. 
There is no available size for you.
Finally, it is now available.
English to Tagalog translation example sentences

Example Sentences of Available in Tagalog (Magagamit)

Time needed: 1 minute.

Here are some example sentences of Available in Filipino (Magagamit)

 1. Available ka ba?

 2. Magagamit na ang damit sa ngayon, para makuha mo ito.

 3. Paumanhin, hindi ako available sa ngayon.

 4. Walang magagamit na sukat para sa iyo.

 5. Sa wakas, ito ay magagamit na ngayon.

What is the meaning of Available in English?

The word “available” means able to be bought or used and free to do something at a certain time.

What is Available in Filipino?

Magagamit

What is the meaning of Available in Filipino?

Ang magagamit ay tumutukoy sa isang tao o bagay na pwedeng gamitin sa oras ng pangangailangan.

For More English and Tagalog Translations

Additionally, if you want to know more, see the following links below:

Summary

In summary, we have discussed the meaning and translation of the word “available.” We also provided example sentences.

Inquiries

If you have any questions or suggestions about the post “Available In Tagalog Translation With Meaning,” let us know by leaving a comment below.

We are Proud Pinoy.

Leave a Comment