Appropriate In Tagalog Translation With Meaning

APPROPRIATE IN TAGALOGThis article will teach you what the word appropriate in the Tagalog translation and its meaning.

APPROPRIATE IN TAGALOG TRANSLATION - MEANING OF APPROPRIATE IN TAGALOG
APPROPRIATE IN TAGALOG TRANSLATION WITH MEANING

There are a couple of words that could translate into appropriate However, the use of these words depends on the context of the sentence; therefore, be mindful of what you write.

Watch the video to see the full discussion of Appropriate in English Translation With Meaning

What is the meaning of Appropriate in English?

Here is the meaning of Appropriate in English.

Appropriate is suitable for a particular person, condition, occasion, or place fitting.

Additionally, appropriate is to put aside or take something for one’s self or some other specific person.

Appropriate Synonyms In English

Here are some synonyms of appropriate

 • Applicable
 • Proper
 • Fitting
 • Suited
 • Apportion
 • Right
 • Felicitous
 • Good

What is Appropriate in Tagalog?

EnglishTagalog
AppropriateAngkop
English to Tagalog translation

The Tagalog word for “appropriate” is translated as “angkop.”

See also: Translate English To Tagalog Words And Tagalog to English Dictionary

Appropriate meaning In Tagalog (Angkop kahulugan)

Ang angkop ay tumutukoy bilang isang bagay na tama para sa hangarin.

Dagdag pa rito, ang angkop ay upang kumuha o magamit nang eksklusibo para sa sarili, madalas na walang pahintulot.

Appropriate Synonyms in Tagalog (Angkop Kasingkahulugan)

Here are the common synonyms of appropriate in Tagalog.

 • Naayon
 • Naangkop
 • Inakma
 • Tama
 • Mabuti
 • Wasto
 • Nababagay
 • Nararapat

Appropriate in English Example Sentences

Here are the example sentences of appropriate in English.

Sentences of appropriate in English
I don’t think it’s appropriate to tell you everything about my past.
It’s not appropriate to hurt someone doing nothing to you.
You outfit is not appropriate for this kind of occasion.
Its hard to choose appropriate outfit in your party for next week.
It seems appropriate but if you think deeply its not.
English to Tagalog translatino example sentences

Appropriate in Tagalog Example Sentences (Angkop)

Time needed: 3 minutes.

Here are some example sentences of appropriate in Tagalog (Angkop)

 1. Sa palagay ko hindi angkop na sabihin sa iyo ang lahat tungkol sa aking nakaraan.

 2. Hindi naangkop na saktan mo ang taong walang namang ginagawa sa iyo.

 3. Ang suot mo ay hindi naaangkop para sa ganitong uri ng okasyon.

 4. Mahirap pumili ng angkop na kasuotan sa iyong pagdiriwang para sa susunod na linggo.

 5. Mukhang naaangkop ngunit kung iisipin mo ng malalim ay hindi naman.

What is the meaning of Appropriate in English?

Appropriate is suitable for a particular person, condition, occasion, or place fitting and to put aside or take something for one’s self or some other specific person.

What is Appropriate in Tagalog?

Angkop

What is the meaning of Appropriate in Tagalog?

Ang angkop ay tumutukoy bilang isang bagay na tama para sa hangarin at ang angkop ay upang kumuha o magamit nang eksklusibo para sa sarili, madalas na walang pahintulot.

For More English and Tagalog Translations

Additionally, if you want to know more, see the following links below:

Summary

In summary, we have discussed what is the translation of the word Appropriate, meaning, kahulugan, kasingkahulugan in Tagalog, and synonyms. We also provided example sentences in English and Tagalog.

Inquiries

If you have any questions or suggestions about the post “Appropriate In Tagalog Translation With Meaning,” let us know what you think about this post by leaving a comment below.

We are Proud Pinoy.

Leave a Comment