Anticipation In Tagalog Translation With Meaning

AnticipatION IN TAGALOGThis article will teach you what the word “anticipation” is in the Tagalog translation and its meaning.

ANTICIPATION IN TAGALOG TRANSLATION WITH MEANING
ANTICIPATION IN TAGALOG TRANSLATION WITH MEANING

There are a couple of words in the Filipino language that could be translated into “anticipation.” However, the use of these words depends on the context of the sentence. Therefore, be mindful of what you write.

What is the meaning of Anticipation in English?

The word “anticipation” means the act of anticipating, expectation or hope and something that will happen soon makes people excited.

Additionally, anticipation refers to the act of looking forward to a prior action that takes into account or forestalls a later action.

What are the Synonyms of Anticipation?

Here are some synonyms of “anticipation”

 • Contemplation
 • Expectance
 • Expectancy
 • Expectation
 • Prospect
 • Prediction
 • Hope

What is Anticipation in Tagalog?

EnglishTagalog
AnticipationPag-asam
English to Tagalog translation

The Tagalog word for “anticipation” is translated as “pag-asam.”

See also: Translate English To Tagalog Words And Tagalog to English Dictionary

Anticipation meaning In Tagalog (Pag-asam)

Ang pag-asam ay tumutukoy sa pag-asa, pagnanais o pananabik. Ito ay madalas gamitin kapag mayroong isang bagay o tao na matagal nang hindi nakita at nais na makasama. 

Anticipation Synonyms in Tagalog (Pag-asam)

Here are some synonyms of “pag-asam”

 • Pag-asa
 • Pagnais
 • Pananabik
 • Pag-angkin
 • Inaasahan

Example Sentences of Anticipation in English

Here are the example sentences of Anticipation in English.

Sentences of Anticipation in English
She gave him an expectation of earnings.
Anticipation increases my heartbeat because he’s coming to me.
The anticipation of a vacation is really fun!
She had a feeling of great anticipation before the wedding.
His eyes are wide with anticipation as he looks at me.
English to Tagalog translation example sentences

Example Sentences of Anticipation in Tagalog (Pag-asam)

Time needed: 1 minute.

Here are some example sentences of Anticipation in Filipino (Pag-asam)

 1. Binigyan siya ng inaasahan na kita.

 2. Ang aking pag-asam ay nagpapataas ng pintig ng puso ko dahil papalapit siya sa akin.

 3. Ang pagasam ng isang bakasyon ay talagang masaya!

 4. Nakadama siya ng matinding pananabik bago ang kasal.

 5. Nanlaki ang mga mata niya sa pag-asa habang nakatingin sa akin.

What is the meaning of Anticipation in English?

The word “anticipation” means the act of anticipating, expectation or hope.

What is Anticipation in Filipino?

Pag-asam

What is the meaning of Anticipation in Filipino?

Ang pag-asam ay tumutukoy sa pag-asa, pagnanais o pananabik.

For More English and Tagalog Translations

Additionally, if you want to know more, see the following links below:

Summary

In summary, we have discussed the meaning and translation of the word “anticipation.” We also provided example sentences.

Inquiries

If you have any questions or suggestions about the post “Anticipation In Tagalog Translation With Meaning,” let us know by leaving a comment below.

We are Proud Pinoy.

Leave a Comment