Anchovies In Tagalog Translation With Meaning

ANCHOVIES IN TAGALOGThis article will teach you what the word “anchovies” is in the Tagalog translation and its meaning.

ANCHOVIES IN TAGALOG TRANSLATION WITH MEANING
ANCHOVIES IN TAGALOG TRANSLATION WITH MEANING

There are a couple of words in the Filipino language that could be translated into “anchovies.” However, the use of these words depends on the context of the sentence. Therefore, be mindful of what you write.

What is the meaning of Anchovies in English?

Anchovies refer to the small fish that are found in the sea. It has a salty taste and is usually preserved in salt and oil.

What is Anchovies in Tagalog?

EnglishTagalog
Anchovies (plural)Mga Dilis
AnchoviesBagoong
Anchovy (singular)Dilis
English to Tagalog translation

The Tagalog word for “anchovies” is translated as “dilis.”

See also: Translate English To Filipino Words And Tagalog to English Dictionary

Anchovies meaning In Tagalog (Dilis Kahulugan)

Ang dilis ay tumutukoy sa maliliit na isda na may maalat na lasa at kadalasang iniimbak sa asin at mantika.

Dagdag pa rito, ito ay ginagamit din bilang isang pain.

Example Sentences of Anchovies in English

Here are some example sentences for anchoviesin English.

Sentences of anchovies in English
Our dish today is anchovies.
I bought anchovies in the market.
The fishermen caught lots of anchovies.
Dan is selling anchovies.
I want to eat anchovies.
English example sentences

Example Sentences of Anchovies in Tagalog (Dilis)

Time needed: 1 minute.

Here are some example sentences of anchovies in Filipino (Dilis).

  1. Ang ulam natin ngayon ay dilis.

  2. Bumili ako ng dilis sa palengke.

  3. Maraming bagoong ang nahuli ng mga mangingisda.

  4. Nagtitinda si Dan ng bagoong.

  5. Gusto kong kumain ng bagoong.

What is the meaning of “anchovies” in English?

Anchovies refer to the small fish that are found in the sea.

What is anchovies in Tagalog?

Mga Dilis o Dilis

What is the meaning of “anchovies” in Tagalog?

Ang dilis ay tumutukoy sa maliliit na may maalat na lasa at kadalasang iniimbak sa asin at mantika.

For More English and Tagalog Translations

Additionally, if you want to know more, see the following links below:

Summary

In summary, we have discussed the meaning and translation of the word “anchovies.” We also provided example sentences in English and Filipino.

Inquiries

If you have any questions or suggestions about the post “Anchovies In Filipino Translation With Meaning,” let us know by leaving a comment below.

We are proud Pinoy.

Leave a Comment