Analyze In Tagalog Translation – Meaning of Analyze In Tagalog

ANALYZE IN TAGALOGThis article will teach you about what is analyze in the Tagalog translation. What is the meaning of analyze in Tagalog? Also, how to use the word analyze in Tagalog sentences.

In Tagalog, the English word analyze translates as “pag-aralan” or “suriin”. When we say analyze in English means it is to investigate or to study carefully something in depth in order to learn more about it. Meanwhile, ang pag-aralan ay ang pagsisiyasat o pag-aaral ng mabuti at ang suriin ay tumutukoy sa ang isang bagay o tao nang detalyado, upang matuklasan ang higit pa tungkol dito.

ANALYZE IN TAGALOG TRANSLATION - MEANING OF ANALYZE IN TAGALOG
ANALYZE IN TAGALOG TRANSLATION – MEANING OF ANALYZE IN TAGALOG

There are a couple of words that could translate into Analyze However, the use of these words depends on the context of the sentence; therefore, be mindful of what you write.

What is the meaning of Analyze in English?

Here is the meaning of analyze in English

The word “analyze” means it is to study (something) closely and carefully and to learn the nature and relationship of the parts of (something) by a close and careful examination.

Additionally, to analyze is to investigate or to study carefully something in depth in order to learn more about it, and also to learn more about the nature and interrelation of its parts.

Analyze Synonyms In English

Here are some synonyms of analyze

 • Examine
 • Inspect
 • Survey
 • Scan
 • Study
 • Scrutinize
 • Look over
 • Peruse
 • Search
 • Investigate
 • Explore
 • Probe
 • Research
 • Anatomize
 • Assay

What is Analyze in Tagalog?

English to Tagalog Translation

EnglishTagalog
AnalyzePag-aralan
AnalyzeSuriin
Analyze Analisahin
English to Tagalog translation of the word analyze

The word “analyze” can be directly translated as “pag-aralan” or “suriin” or “analisahin” in Filipino, depending on the context of the sentence.

See also: Translate English To Tagalog Words And Tagalog to English Dictionary

Analyze meaning In Tagalog (Pag-aralan/Suriin kahulugan)

Here is the meaning of analyze in Filipino

Ang pag-aralan ay tumutukoy sa pagsisiyasat o pag-aaral ng mabuti ng isang bagay nang mas malalim upang mas matutunan ang tungkol dito.

Samantala, ang suriin ay tumutukoy sa ang isang bagay o tao nang detalyado, upang matuklasan ang higit pa tungkol dito.

Analyze Synonyms in Tagalog (Pag-aralan/Suriin)

Here are some synonyms of Pag-aralan/Suriin

 • Pagsisiyasat
 • Siyasatin
 • Eksaminin
 • Usisain
 • Magsuring mabuti

Example Sentences of Analyze in English

Here are the example sentences of analyze in English.

Sentences of Analyze in English
You should analyze your motives for going to your opponents.
We need to analyze the problem.
Analyze your research carefully.
Computers were used to collect and analyze the information.
All samples taken were sent to be analyzed in the laboratory.
English to Tagalog translation of the word analyze example sentences

Example Sentences of Analyze in Tagalog (Pag-aralan/Suriin)

Time needed: 3 minutes.

Here are some example sentences of Analyze in Filipino (Pag-aralan/Suriin)

 1. Dapat mong pag-aralan ang iyong mga motibo sa pagpunta sa iyong mga kalaban.

 2. Kailangan nating pag-aralan ang problema.

 3. Suriing mabuti ang iyong pananaliksik.

 4. Ang mga kompyuter ay ginamit upang mangolekta at magsuri ng impormasyon.

 5. Ang lahat ng mga sample na kinuha ay ipinadala upang pag-aralan sa laboratoryo.

What is the meaning of Analyze in English?

The word “analyze” is to investigate or to study carefully something in depth in order to learn more about it.

Analyze in Tagalog?

Pag-aralan or Suriin

What is the meaning of Analyze in Tagalog?

Ang pag-aralan ay tumutukoy sa pagsisiyasat o pag-aaral ng mabuti
Samantala, ang suriin ay tumutukoy sa ang isang bagay o tao nang detalyado, upang matuklasan ang higit pa tungkol dito.

For More English and Tagalog Translations

Additionally, if you want to know more, see the following links below:

Summary

In summary, we have discussed what is the translation of the word analyze meaning, kahulugan, kasingkahulugan in Tagalog, and synonyms. We also provided example sentences in English and Tagalog.

Inquiries

If you have any questions or suggestions about the post, “What Is Analyze In Filipino: Meaning And Translation.” Let us know what you think about this post by leaving a comment below.

We are Proud Pinoy.

Leave a Reply

%d bloggers like this: