Agenda In Tagalog Translation With Meaning

AGENDA IN TAGALOG This article will teach you what the word “agenda” is in the Tagalog translation and its meaning. The direct translation of the word agenda in Tagalog is adyenda.

AGENDA IN TAGALOG TRANSLATION WITH MEANING
AGENDA IN TAGALOG TRANSLATION WITH MEANING

There are a couple of words in the Filipino language that could be translated into “agenda.” However, the use of these words depends on the context of the sentence. Therefore, be mindful of what you write.

What is the meaning of Agenda in English?

Agenda it is a list or outline of things to be considered or done.

Additionally, agenda refers to an underlying often ideological plan or program.

What is Agenda in Tagalog

EnglishTagalog
AgendaAdyenda
English to Tagalog translation

The Tagalog word for “agenda” is translated as “adyenda.”

See also: Translate English To Tagalog Words And Tagalog to English Dictionary

Agenda meaning In Tagalog (Adyenda kahulugan)

Ang adyenda ay tumutukoy sa listahan, talaan, plano o balangkas na patungkol sa mga bagay na dapat pag usapan o pag desisyunan sa isang pag-uusap o pagpupulong.

Dagdag pa rito, ang nilalaman ng adyenda ay kronolohikal na nakaayos batay sa halaga ng mga gagawin. Inuuna sa talaan o binibigyang prayoridad ang mga plano na mahalaga at kinakailangan ng agarang aksyon.

Agenda in English Example Sentences

Here are the example sentences of Agenda in English.

Sentences of Agenda in English
Their political agenda has been said.
What’s the agenda all about?
She really insists on her agenda.
The organization set the agenda for the meeting.
The first set of the agenda was discussed during our meeting.
English to Tagalog translation example sentences

Agenda in Tagalog Example Sentences (Adyenda)

Time needed: 1 minute.

Here are some example sentences of Agenda in Filipino (Adyenda)

  1. Ang kanilang plano sa politika ay sinabe na.

  2. Tungkol saan ang adyenda?

  3. Pinilit talaga niya ang adyenda niya.

  4. Itinakda ng samahan ang adyenda para sa pagpupulong.

  5. Ang unang hanay ng adyenda ay tinalakay sa panahon ng aming pagpupulong.

What is the meaning of Agenda in English?

Agenda it is a list or outline of things to be considered or done.

Agenda in Tagalog?

Adyenda

What is the meaning of Agenda in Tagalog?

Ang adyenda ay tumutukoy sa listahan, talaan, plano o balangkas.

For More English and Tagalog Translations

Additionally, if you want to know more, see the following links below:

Summary

In summary, we have discussed the meaning and translation of the word “agenda.” We also provided example sentences. Let us know what you think about this post by leaving a comment below.

We are Proud Pinoy.

Leave a Comment