SIYUDAD : Isang Halimbawa Ng Tula Sa Kalikasan

Tula Tungkol Sa Kalikasan - Siyudad

SIYUDAD – Ang siyudad ay tinatawag na konkretong gubat. Nagtataasang gusali at nagsisibilisang sasakyan ang makikita mo dito at mapapatanong …

Read more

Lumuha ang Inang Kalikasan

Tula Tungkol Sa Kalikasan - Lumuha ang Inang Kalikasan

LUMUHA ANG INANG KALIKASAN – Sa araling ito, matutunghayan ninyo ang tulang pinamagatang “lumuha ang inang kalikasan.” Ito ay isang …

Read more

Lupa : Isang Halimbawa Ng Tula Sa Kalikasan

Tula Tungkol Sa Kalikasan - Lupa

LUPA – Sa araling ito, matutunghayan ninyo ang tulang pinamagatang “lupa.” Ito ay isang halimbawa ng maikling tula tungkol sa …

Read more

Kalikasan Ating Gintong Yaman

Tula Tungkol Sa Kalikasan - Kalikasan Ating Gintong Yaman

KALIKASAN ATING GINTONG YAMAN – Sa araling ito, matutunghayan ninyo ang tulang pinamagatang “kalikasan ating gintong yaman.” Ito ay isang …

Read more

Kalikasan : Isang Halimbawa Ng Tula

Tula Tungkol Sa Kalikasan - Kalikasan

KALIKASAN – Sa araling ito, matutunghayan ninyo ang tulang pinamagatang “kalikasan.” Ito ay isang halimbawa ng maikling tula tungkol sa …

Read more

Tula Para Kay Inang Kalikasan

Tula Tungkol Sa Kalikasan - Tula Para Ky Inang Kalikasan

TULA PARA KAY INANG KALIKASAN – Sa araling ito, matutunghayan ninyo ang tulang pinamagatang “tula para kay inang kalikasan.” Ito …

Read more