Slogan Tungkol Sa Magsasaka At Agrikultura (10+ Mga Slogan)

SLOGAN TUNGKOL SA MAGSASAKA – Ating talakayin sa araling ito ang mga halimbawa ng slogan tungkol sa magsasaka at agrikultura sa Pilipinas. Isang marangal na trabaho ang pagiging magsasaka at di-dapat ikinakahiya.

Sila ang nagbibigay sa atin ng pagkain, lalo na sa bigas at mga gulay. Ngunit hindi din madali sa kanila ang ganitong trabaho sapagkat mura lang ang bili ng mga kapitalista sa kanilang produkto. Kaya, narito ang mga slogan para masuportahan ang mga magsasaka.”

Slogan Tungkol Sa Magsasaka
Slogan Tungkol Sa Magsasaka

10+ Halimbawa ng Slogan Tungkol sa Magsasaka at Agrikultura

 1. “Bawat Butil ng Pagkain na Isinusubo Ninyo, Dugo’t Pawis ng mga Magulang Ko.”
 2. “Wala Tayong Makikitang Hinaharap kung ang mga Magsasakang Nagpapakain sa Atin ay Naghihirap.”
 3. “Magsasaka… kami ay Saludo, Bunga ng Inyong Sakripisyo, Pagkain ng Bawat Pilipino.”
 4. “Maunlad na Hinaharap ay Ating Malalasap sa Tulong ng Magsasaka at Kanilang Pagsisikap.”
 5. “Mag-aral kang Mabuti Anak, Edukasyon lang ang kaya Kong Ipamana Sayo.”
 6. “Magsasaka, Bayani ng Sambayanan.”
 7. “Hindo mo Matatamo ang Tunay na Kahulugan ng Tagumpay kung Hindi Mo Mararanasan ang mga Pagsubok sa Buhay.”
 8. “Kami ang Nagtanim, Kami ang Hindi Makakain.”
 9. “Kundi sa Magsasaka ay Walang Pagkain sa Mesa, Marami sa Atin ang Kakalam ang Sikmura.”
 10. “Huwag Ikahiya ang Pagiging Magsasaka, Ikaw ay Haligi ng Ekonomiya ng Bansa.”
 11. “Kung may Itinanim, may Aanihin.”
 12. “Hustisya para sa Magsasaka, Nasa Aming mga Kamay ang Butil ng Buhay.”
 13. “Pagpapaunlad ng Sakahan, Bigyan ng Sapat ng Kita ang mga Magsasaka.”

Konklusyon sa Slogan Tungkol sa Magsasaka at Agrikultura

Hindi biro ang pagod at pawis na ginugugol ng mga magsasaka sa kanilang lupain para lang makapagsaka ng mga pananim upang makapagbigay ng pangangailangan ng kamilang pamilya. Bilang pagpupugay sa kanilang larangan ay tangkilikin natin ang kanilang mga produkto.

Sana sa pamamagitan nitong mga slogan tungkol sa magsasaka ay suportahan natin sila at tangkilikin ang kanilang mga produkto. Hindi biro ang kanilang trabaho upang tayo ay mabigyan ng pagkain sa araw-araw.

Kung may suhestyon o tanong kayo tungkol sa ating topiko ay magkomento lamang sa ibaba. Ikalulugod naming basahin ang mga ito. Pumunta na rin sa aming websyt para sa iba pang aralin sa Filipino.

Iba Pang Aralin Para Sa Inyo

We are Proud Pinoy.

Leave a Comment