Slogan Tungkol Sa Kalamidad (20+ Mga Slogan)

SLOGAN TUNGKOL SA KALAMIDAD – Maging pamilyar sa mga slogan tungkol sa kalamidad at kung paano ang tamang paghahanda dito sa Tagalog. Marami ng mga kalamidad ang ating naranasan sa paglipas ng panahon kaya marapat lamang paghanda ito.

Ang Pilipinas ay daanan ng bagyo at marami ring bulkan, kaya maraming ang posibilidad ng pagdating ng mga kalamidad sa atin. Bilang paghahanda, narito ang mga slogan para sa paghahanda sa pagdating mga kalamidad.

Slogan Tungkol Sa Kalamidad
Slogan Tungkol Sa Kalamidad

20+ Halimbawa ng Slogan Tungkol sa Paghahanda sa Kalamidad sa Tagalog

 1. “Kalamidad Paghandaan upang Di-maapektuhan ang Ating Kabuhayan at Ating Alagaan ang Natatanging Kalikasan.”
 2. “Kalamidad Paghandaan sa Pag-iimbak ng Pagkain, Kalusugan ang Isaalang-alang.”
 3. “Sambayana’y Magkaisa sa Kalamidad, Maging Handa, Tamang Impormasyon Laban sa Sakuna, Ipaalam sa Buong Bansa.”
 4. “Ang Kalamidad ay Dapat Paghandaan para ang Buhay ay nasa Kaligtasan.”
 5. “Pandemya’t Kalamidad Mapaghahandaan Basta’t Pamilya nandiyan at Nagdadamayan sa Oras ng Pangangailangan.”
 6. “Buhay at Kalikasan ay Pangalagaan, Mamamayan dapat nang Makialam at Magtulungan.”
 7. “Maging Handa sa Sakuna o Kalamidad para sa Ligtas na Pamayanan.”
 8. “Unahin ang Kaligtasan, Sarili ay Ingatan.”
 9. “Kung Tayo ay Handa, Sakuna ay Walang Panama.”
 10. “Mag-ingat Hindi lang para sa Sarili, Mag-ingat para sa Lahat.”
 11. “Gumising Kapag may Sakuna.”
 12. “Kahandaan sa Sakuna’t Peligro para sa Tunay na Pagbabago.”
 13. “Pagpapanatiling Ligtas ng Pamayanan sa Pamamagitan ng Pagiging Handa sa Sakuna o Kalamidad.”
 14. “Ang Kalamidad ay Laging Paghandaan.”
 15. “Paghahanda para sa Kalamidad – Disaster Preparedness.”
 16. “Kahandaan, katatagan, at Kaunlaran ng Komunidad.”
 17. “Kalamidad ay Paghandaan para sa Kaligtasan.”
 18. “Kalikasan ay Alagaan upang Hindi Magpadala ng Sakuna si Inang Kalikasan.”
 19. “Tuwing may Sakuna, Pamahalaan ay Dapt Handa na, nang Masigurado ang Kaligtasan ng Bawat Isa.”
 20. “Dapat na pangalagaan ng Bawat Mamamayan ang Kalikasan upang Kalamidad ay Maiwasan.”
 21. “Ang mga balita at babala ay dapat Pakinggan upang sa Panahon ng Sakuna sigurado ang Iyong kaligtasan.”
 22. “Kalamidad ay Hindi Mawawala, kaya Tayo ay Dapat Laging Maghamda.”

Konklusyon sa Slogan Tungkol sa Kalamidad

Sana ay may natutunan kayo sa mga halimbawa ng slogan tungkol sa kalamidad. Dapat sa paghahanda sa ganitong panahin ay mayroon tayong pagkain, first aid kits, flashlight, damit, at kung anu-ano pang importanteng bagay.

Sa mga ganitong panahon ay dapat nakaplano na kung saan kayo lilikas. Kung inabisuhan kayo na lilikas ay sumunod na agad ang huwag magreklamo at iportanteng samahan ng dasal at humingi ng gabay sa Diyos upang makaligtas sa kalamidad.

Bumisita po kayo sa aming websyt para sa marami pang mga aralin na talagang makakatulong sa inyo. Kung may tanong o suhestyon kayo sa ating paksa ay magkomento lamang sa ibaba. Ikalulugod naming makita ang inyong komento. Maraming salamat po.

Iba Pang Aralin Para Sa Inyo

We are Proud Pinoy.

Leave a Comment