Slogan Tungkol Sa Kahirapan (20+ Mga Slogan)

SLOGAN TUNGKOL SA KAHIRAPAN – Heto ang mga halimbawa ng slogan tungkol sa kahirapan. Isang malaking suliranin ang kahirapan sa ating bansa kayaang pamahalaan ay nagsasagawa ng mga proyekto upang maibsan ang problemang ito.

Ang bukod tanging magagawa natin upang matakasan ang hirap ng buhay ay mag-aral ng mabuti upang sa huli ay makapagtrabaho at makapag-ipon. Isang malaking sagot din sa kahirapan ang pagiging masipag at gumawa ng mga paraan upang mapaganda ang ating buhay.

Slogan Tungkol Sa Kahirapan
Slogan Tungkol Sa Kahirapan

20+ Halimbawa ng Slogan Tungkol sa Kahirapan

 1. “Kahirapan ay Hindi Hadlang sa Tagumpay, Bagkus Gawin Itong Inspirasyon sa Pagkamit nito.”
 2. “Hayop sa Kapaligiran ay dapat Alagaan dahil Sila ay nandiyan sa mga Panahong Tayo ay Nahihirapan, Tumutulong upang Makamtan ang Kaginhawaan ng Pamayanan.”
 3. “Ang Tunay na Sikreto sa Tagumpay ay Pagsisikap at Patuloy na Pagbangon sa Bawat Pagkakamali.”
 4. “Tamang Buwis ay Bayaran nang Maibsan ang Kahirapan.”
 5. “Hindi Dumaraing ang Bayan sapagkat walang Tinig, Hindi Kumikilos sapagkat Nanghihina.”
 6. “Sa Tamang Edukasyon, Sa Kahirapan ay Aahon.”
 7. “Wakasan ang Kahirapan! Ipaglaban ang Buhay, Karapatan, at Kabuhayan ng mga Mangingisda, Paunlarin ang Pangisdaan, Kamtin ang Seguridad sa Pagkain.”
 8. “Pondo para sa Proteksyon ng Mamamayan Laban sa Kahirapan at Inekwalidad.”
 9. “Mga Hinanakit at Kahirapan ay Hindi hadlang sa Pag-abot ng pangarap Kailanman.”
 10. “Yamang LIkas ng Pilipinas ay Pagyamanin at Pangalagaan upang Hindi Maghanap kapag Kailangan.”
 11. “Likas na Yaman ay Pangalagaan upang Kahirapan ay Maiwasan.”
 12. “Tandaan Walang Trabahong Mahirap sa isang Taong Pursigido at Masikap, Tiyak na Maaabot din ang bawat Pangarap.”
 13. “Likas na Yaman ay Pangalagaan dahil yan ay Ating kailangan, Ito’y Pahalagahan upang Kakapusan ay Maiwasan.”
 14. “Magkapit-bisig at Mag-ugnayan upang Labanan ang Kahirapan.”
 15. “Walang mahirap na Gawa pag Dinaanan ng Tiyaga.”
 16. “Kahirapan ay Lunasan sa Pamamagitan ng Tiyaga.”
 17. “Ang Kasipagan ang Susi sa Pagpuksa sa kahirapan.”
 18. “Kung gusto Mong Buhay ay Umangat, Iwasan ang Maging Tamad.”
 19. “Ang Pagiging Tamad ay Patungo sa Pagkalugmok, ang pagiging Masipag ay Tungo sa kaginhawaan.”
 20. “Labanan ang kahirapan upang Maginhawang Buhay ay Makamtan.”
 21. “Diskarte at Spiag ang kailangan upang Malayo sa Kahirapan.”
 22. “Huwag Mangutang kung Hindi kailangan, upang Hindi Magdusa sa mga Babayaran.”

Konklusyon sa Slogan Tungkol sa Kahirapan

Ang kahirapan ang balakid sa ating kaginhawaan sa buhay kaya dapat na labanan natin ito gamit ang sipag at tiyaga. Walang hangarin ang hindi matutupad basta tayo ay pursegido sa pag-abot ng ating mga pangarap.

Marami man ang mga pagsubok na dadaan dulot ng kahirapan dapat pa rin nating tandaan kung kaya ng iba ang umangat ay kaya rin natin. Sana lang ay maging inspirasyon niyo ang mga halimbawa ng slogan tungkol sa kahirapan na narito.

Kung may tanong kayo o gustong idagdag na mga islogan ay magkomento lamang sa ibaba. Magandang bumisita na rin kayo sa aming websyt dahil alam kong marami kayong matutunang mga leksyon dito.

Iba Pang Aralin Para Sa Inyo

We are Proud Pinoy.

Leave a Comment