Slogan Tungkol Sa Kabataan (10+ Mga Slogan)

SLOGAN TUNGKOL SA KABATAAN – Sa paksang ito ating pag-aralan ang mga halimbawa ng islogan o slogan tungkol sa kabataan ngayon sa Tagalog. Marami man ang tukso at pagsubok ang kinakaharap ng mga kabataan ngayon ay dapat na gabayan natin sila tungo sa hinaharap.

Ang mga kabataan ang magdudugtong ating kasaysayan sa hinaharap kaya marapat lamang na gabayan at turuan natin sila ng mga makabuluhang bagay. Ilayo sila sa mga tukso na makakapasama sa kanila at himukin silang maging magandang ihemplo sa ibang mga kabataan.

Slogan Tungkol Sa Kabataan
Slogan Tungkol Sa Kabataan

10+ Halimbawa ng Slogan Tungkol sa Kabataan Ngayon sa Tagalog

 1. “Laban lang Kabataan, Mag-aral, Magdasal, Manatili sa Tahanan, Pandemya’y Matatapos din at ang mga Pangarap ay muling Aabutin.”
 2. “Kabataan, Pag-asa ng Bayan, Katawan ay Alagaan at Pagyamanin ang Isipan para sa Magandang Kinabukasan.”
 3. “Kabataan Pakaingatan, Kalusugan Pangalagaan.”
 4. “Masisipag na Kabataan, Magandang Buhay ang Paroroonan.”
 5. “Sa mga Pagsubok na Ating Kinakaharap, Kabataang Pinoy Patuloy na Nangangarap.”
 6. “Modelong Kabataan Droga’y Iyong Iwasan, Tayo na mang ang Pag-asa ng Ating Bayan.”
 7. “Ang LIder na Nagpapahalaga sa Edukasyon ay Makakabuo ng mas Maunlad na Henerasyon.”
 8. “Mga Kabataan Pagdadasal ay Ugaliin, Mga Patakaran ay Sundin at Magulang ay Galangin.”
 9. “Pag-aksyon ng Kabataan, Dala ay Kaparaanan, palawakin ang Isipan Tungo sa kaunlaran.”
 10. “Kabataan ang Pag-asa ng Bayan.”
 11. “Kabataang Inaasahan, Buksan ang Isipan, Boses Mo ay Kailangan.”
 12. “Kabataan, Sama-sama’t Tulong-tulong sa Pag-usbong at Pagyabong ng Pansariling Kamalayan Tungo sa Ikagaganda ng Ating Bayan.”
 13. “Kalidad ng Kabataa’y Pagyamanin, Patunayang Kabataan ang pag-asa Natin.”

Konklusyon sa Slogan Tungkol sa Kabataan

Bilang isang kabataan, ikaw ay inaasahang sumunod sa mga patakaran ng lipunan at mag-aral ng mabuti para sa iyong kinabukasan. Marami ka mang pagsubok na haharapin, huwag mag-alala ikaw ay makak-ahon din.

Bilang mga magulang ng mga kabataan, gabayan at turuan sila ng magagandang asal at ituwid ang kanilang landas patungo sa maunlad nilang kinabukasan. Tayo ang kanilang ilaw at lakas sa lahat ng kanilang tinatahak kaya’t gawin natin ang lahat upang ang buhay nila ay hindi mawaldas.

Kung may tanong kayo o suhestyon sa ating topiko ay huwag mahiyang magkomento sa ibaba para malaman namin ang iniisip ninyo. Bumisita na rin po sa aming websyt dahil tiyak na marami kayong matututunang mga paksa.

Iba Pang Aralin Para Sa Inyo

We are Proud Pinoy.

Leave a Comment