Slogan Tungkol Sa Kababaihan (10+ Mga Slogan)

SLOGAN TUNGKOL SA KABABAIHAN – Ating pag-usapan ang mga halimbawa ng slogan tungkol sa karapatan ng mga kababaihan. Malaki ang parte ng mga kababaihan sa lipunan pati na rin sa tahanan.

Ang mga kababaihan ay huwaran sa taglay nilang kaugalian, pag-aaruga bilang ina, maabilidad sa kahit bagay man ay kayang-kaya. Bilang pagsuporta sa mga kababaihan, narito ang mga halimbawa ng slogan para sa kanila.

Slogan Tungkol Sa Kababaihan
Slogan Tungkol Sa Kababaihan

10+ Halimbawa ng Slogan Tungkol sa Karapatan ng mga Kababaihan

 1. “Irespespeto bawat kababaihan, Iba’t-iba man ang Kaanyuan, Karapatan Nila’y Ipaglaban, Dignidad Nila’y Pakaingatan.”
 2. “Boses Namin ay Pakinggan, Karapatan Namin ay Karapat-dapat Malaman Hindi Kami Babae lang, Babae Kami.”
 3. “Ang Babae ay Mahalaga, Huwag Ipapahamak, Huwag Sasaktan, Alagaan Bigyan Pagmamahal.”
 4. “Kababaiha’y Igalang Kasuota’y Hindi Batayan upang Karahasa’y Maranasan, AngBatas ay Nariyan Tutulong sa Laban Krimenalidad ay Mawawakasan Kapayapaa’y Makakamtan.”
 5. “Itigil na ang Karahasan, Simulan na ang Malayang Paggalang, Ating Irespeto Kapakanan ng Kababaihan.”
 6. “Huwag Abusuhin ang mga Kababaihan upang maging Payapa ang Ating Lipunan.”
 7. “Karapatan ng Kababaihan, Itigil ang Prostitusyon.”
 8. “Karapatan ng Kababaihan ay Ating Tulungan Hwag Abusuhin ang Kanilang Dangal.”
 9. “Sa Paglaon ng Panahon Nabago ang Lahat, Ang Lalaki’t Babae pareho ng Gumaganap at Magkapantay sa Batas.”
 10. “Abuso sa Kababaihan ay Ating Wakasan, Respeto at Pagmamahal ang Dapat Iparamdam, Ngayon, Bukas, at Kailanman.”
 11. “Kababaihan Magkaisa, Panahon na ng Pagbabago.”
 12. “Karapatan ay isulong, Boses ng Kababaihan ay Pakinggan.”
 13. “Gabriela Silang Ikaw ay Huwaran, Ikaw ang Boses ng Kababaihan sa mga Karapatan.”
 14. “Kung Mahirap man ang mga Gawain ng Kalalakihan, Huwag Mag-alala kayang-kaya rin yan ng mga Kababaihan.”

Konklusyon sa Slogan Tungkol sa Kababaihan

Ang mga kababaihan ay mahalaga sa lipunan. Gaya ng mga lalaki, may pantay na karapatan sa lipunan at sa batas ang mga kababaihan. Dapat na sila ay galangin at pahalagahan para sa ikauunlad ng ating bayan.

Sana sa pamamagitan nitong mga halimbawa ng slogan tungkol kababaihan ay pahalagahan mo sila. Maging sila man ay ang iyong ina, asawa, kapatid, anak, o kaibigan pa karapatan nila ay dapat pantay sa kung anong mayroon ka.

Kung may tanong ka o suhestyon tungkol sa ating paksa ay huwag mahiyang magkomento sa ibaba. Bumisita ka na rin sa aming websyt upang mas marami ka pang matutunang paksa sa Filipino. Asahan ninyong gagalingan pa namin ang aming ginagawa.

Iba Pang Aralin Para Sa Inyo

We are Proud Pinoy.

Leave a Comment