Slogan Tungkol Sa Ekonomiya o Ekonomiks (10+ Mga Slogan)

SLOGAN TUNGKOL SA EKONOMIYA – Ating talakayin sa paksang ito ang mga halimbawa ng slogan tungkol sa ekonomiks o ekonomiya ng bansa. Sa gitna ng pagsubok ngayon sa ekonomiya ng bawat bansa malaki ang kinkaharap na problema ng ating gobyerno.

Pati na tayong mga mamamayan ay naapektuhan sa mga suliraning ito. Magmamahalan na ang mga bilihin lalong-lalo na ang mga pangunahing kailangan natin. Bilang tugon, kailangan nating magtipid at unahin muna ang mga kailangan natin kaysa sa mga luho lamang.

Slogan Tungkol Sa Ekonomiya
Slogan Tungkol Sa Ekonomiya

10+ Halimbawa ng Slogan Tungkol sa Ekonomiya ng Bansa

 1. “Unahin ang Pangangilangan Kaysa Kagustuhan, Magtipid Para sa Mabuting Kapakanan.”
 2. “Pagtutulungan at Ugnayan para sa Kaunlaran ng Sanlibutan.”
 3. “Sweldo ay Gamitin ng Tapat upang ito’y Maging Sapat.”
 4. “Mahalaga ang Pag-aaral ng Ekonomiks para sa Pag-unlad.”
 5. “Kahalagahan at Kahulugan ng Ekonmiya ay Intindihan para sa Ikauunlad Natin.”
 6. “Pagnakaw sa Kaban ng Bayan ay Itigil na upang Ekonomiya ng Bansa ay Sumibol na.”
 7. “Kakapusan ay Agapan, Hayop at Kapaligiran ay Alagaan.”
 8. “Tayo na’t Pagyamanin, Bigyang Halaga ang Bigas ng Magsasaka, dahil Sila ang Nagpapaunlad ng Ating Ekonomiya.”
 9. “Sinisira ang Ekonomiya at Lipunan ng Talamak na Kutura ng Katiwalian at Korapsyon.”
 10. “Tangkilikin ang mga Produktong Sariling Atin.”
 11. “Simulan ang Kasipagan sa Ating Tahanan upang Gumanda ang Ating Kinabukasan.”
 12. “Gamitin at Ipagmalaki ang mga Produkto sa Ating Bansa para Gumanda ang Ating Ekonomiya.”
 13. “Kasipagan ang Pairalin, Hindi ang Katamaran para sa Ikauunlad ng Bayan.”

Konklusyon sa Slogan Tungkol sa Ekonomiya o Ekonomiks

Malaki ang ginagampanan ng bawat masmamayan sa ekomiya ng bansa. Kailangang magkaisa ng bawat isa at tangkilikin ang mga sariling produkto ng bansa para sa mabilis na ikauunlad nito.

Dagdag pa rito, upang umunlad ang ekonomiya ng isang pamilya ay kailangan maging masipag ang bawat isa at unahin palagi ang higit na kailangan kaysa sa mga luho lamang. Kagaya nitong mga slogan tungkol sa ekonmiya, sana ay nakapulot kayo ng mga mensahe na makatutulong sa inyong pamumuhay.

Para sa karagdagang impormasyon ay bumisita lamang sa aming websyt. Magkomento na rin sa ibaba para malaman namin ang inyong impresyon tungkol sa ating paksa. Salamat sa palaging pagbasa ng aming mga paksa.

Iba Pang Aralin Para Sa Inyo

We are Proud Pinoy.

Leave a Comment