Slogan Tungkol Sa Basura (20+ Mga Slogan)

SLOGAN TUNGKOL SA BASURA – Heto ang mga mahahalagang slogan tungkol sa tama at wastong pagtatapon ng basura sa Filipino/Tagalog. Sa halip na nakakalat, tumulong tayong maglinis ng mga basura upang ang paligid natin ay gumanda.

Isang malaking problema ng mundo ang basura, nagiging sanhi ito ng polusyon na naka-aapekto sa mga tao pati na sa mga hayop. Kahit sa maliit na paraan, ugaliing itapon ang ating sa wastong lalagyan at sumama sa mga organisasyong tumutulong sa paglilinis ng kapaligiran.

Slogan Tungkol Sa Basura
Slogan Tungkol Sa Basura

20+ Halimbawa ng Slogan Tungkol sa Wastong Pagtatapon ng Basura sa Filipino

 1. “Isulong ang Kalinisan, Itapon ang Basura sa Tamang Lagayan.”
 2. “Lagi sanang Maalala, Saan man Magpunta, Sa Pagtatapon ng Basura, Kailangan ang Disiplina.”
 3. “Disiplina sa Pagtatapon ng Basura, Tungo sa Maunlad na Bansa.”
 4. “Pagtapon ng Basura ay Iwasan upang Pagbaha ay Malutasan.”
 5. “Ang Dengue ay Nakamamatay, Maglinis ng Kapaligiran upang ito ay Maiwasan.”
 6. “Ang Langaw at Lamok ay Nabubuhay sa Basura.”
 7. “Ang Pagsunog ng Plastik ay Masama sa Kalikasan, I-recycle Natin ito ng Atin pang Mapakinabangan.”
 8. “Tara na, Sama-sama sa Paglilinis ng Basura.”
 9. “Ang Basurang Itinapon saan-saan, Kapag Bumagyo at Bumaha Ibabalik din Sayo ng Kalikasan.”
 10. “Tapat mo, Linis mo; Maging Responsableng Mamamayan Po Tayo!” – ni Ruel Marpa
 11. “Magresiklo ng mga Bagay, Baka Makagawa Ka ng Bahay.”
 12. “Pangangalaga sa Dagat dapat Tamang Disiplina, Paggamit ng Bawal, Pagtapon ng Basura, Huwag ng Gawin pa upang Suliranin ay Maiwasan na.”
 13. “Gawin Nating Malinis ang Mundo Natin.”
 14. “Sana’y Maging Responsable Tayo sa Pagtatapon ng Ating Basura.”
 15. “May Pera sa Basura.”
 16. “Pagsunog ng Basura ay Iwasan upang Humaba ang Iyong Buhay.”
 17. “Bawat ISa ay may Pananagutan sa Bayan at Kapaligiran, Disiplina ay Kailangan, Basura’y Itapon sa Tamang Lalagyan.”
 18. “Nakapagpapanatili ng Malinis at Ligtas na Pamayanan sa Pamamagitan ng Wastong Pagtatapon ng Basura.”
 19. “Kapaligiran ay Alagaan upang Maiwasan ang anumang Uri ng Kapahamakan.”
 20. “Basura mo, Kayamanan Ko; May Pera sa mga Basura.”
 21. “Ilagay ang Iyong Basura sa Tamang Lalagyan.”
 22. “Ayoko na ng Baha kaya Hindi na Ako Magkakalat.”
 23. “Sarap ng Sariwang Isda, Huwag Tapunan ng Basura ang Ating Karagatan para Hindi Maglasang Basura ang Isdang Kakainin Natin.”

Konklusyon sa Slogan Tungkol sa Tamang Pagtatapon ng Basura sa Tagalog

Sana ay ikinalugod niyo ang mga slogan tungkol sa basura. Kaya naman ugaliin natin ang paglilinis ng ating kapaligiran at itapon ang mga bsura sa tamang lalagyan.

Maigi na rin kung tayo ay magresiklo at huwag magsunog ng mga plastik ipang makatulong tayo sa pagbawas ng polusyon. Magtanim din tayo ng mga halaman at punong kahoy upang mapaganda ang atong paligid at makatulong sa pagresulba ng global warming.

Bumisita sa aming websyt para marami ka pang matutunang mga aralin. Ilagay na rin ang iyong suhestyon o katanungan sa ibaba kung meron man. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik sa ating websyt.

Iba Pang Aralin Para Sa Inyo

We are Proud Pinoy.

Leave a Comment