Sanaysay Tungkol Sa Pamilya – 10 Maikling Sanaysay Tungkol Sa Pamilya

SANAYSAY TUNGKOL SA PAMILYA – Sa araling ito inyong matutunghayan ang ang mga kinalap at pinagsama-samang sanaysay tungkol sa pamilya ng mga makatang Pilipino. Ang mga halimbawa ng maikling pormal at di pormal na sanaysay tungkol sa pagmamahal sa pamilya ay nanggaling sa mga tunay na nadarama at puso ng mga sumulat.

Ang pamilya ang pinakamahalang grupo ng mga taong bumubuo ng isang kumunidad. Sa Isang pamilya, ang bawat isa ay may tungkuling ginagampanan. Ang ama ang haligi ng tahanan na siyang taga-suporta sa pangangailangan at taga-disiplina ng pamilya. Ang ina naman ang ilaw ng tahanan na siyang katuwang ng ama sa pagtataguyod at pag-gabay sa kanilang mga anak hanggang sa kanilang paglaki. Ang mga anak naman ang kasiyahan at biyaya ng Diyos sa isang pamilya.

Bagama’t hindi ng lahat ng pamilya ay buo at nagmamahalan. Ang iba ay watak-watak at nag-aawayan, sana sa pamamagitan nitong mga sanaysay tungkol sa pamilya nawa ay maging inspirasyon mu sa pagbuo ng pamilya sa susunod ang mga talumpating ito. Marahil ay makakarelate ka sa mga malulungkot at masasayang karanasan ng mga sumulat ng sanaysay tungkol sa pamilya.

See also: Talumpati Tungkol Sa Pamilya

Sanaysay Tungkol Sa Pamilya – 10 Halimbawa Ng Pormal At Di Pormal Na Sanaysay Tungkol Sa Pagmamahal Sa Pamilya Tagalog

Time needed: 10 minutes.

Narito ang mga Halimbawa ng Sanaysay Tungkol sa Pamilya.

 1. Pagbubuo Ng Isang Malakas Na Pamilya

 2. Sanaysay Tungkol Sa Pamilya

 3. Kahalagahan Ng Pamilya

 4. Pamilya

  Sanaysay ni alysaeyyy

 5. Ako Ay Ako Dahil Sa Aking Pamilya

 6. Ako At Ang Aking Pamilya

 7. Masayang Pamilya

 8. Sanaysay Tungkol Sa Kahalagahan Ng Pamilya

 9. Ang Pamilya

 10. Pamilya

  Sanaysay ni cubic4473.wordpress.com

Sanaysay Tungkol Sa Pamilya – 10 Halimbawa Ng Pormal At Di Pormal Na Sanaysay Tungkol Sa Pagmamahal Sa Pamilya Tagalog

SANAYSAY TUNGKOL SA PAMILYA 2021 - 10 HALIMBAWA NG MAIKLING SANAYSAY TUNGKOL SA PAMILYA
SANAYSAY TUNGKOL SA PAMILYA 2021 – 10 HALIMBAWA NG MAIKLING SANAYSAY TUNGKOL SA PAMILYA

Ipagpatuloy lang ang pagbabasa hanggan sa dulo nang artikulong ito para makita mu ang mga nilalaman ng bawat isang maikling Sanaysay Tungkol sa Pamilya. Nawa kayo ay masiyahan at maging inspirasyon ang mababasa ninyong mga halimbawa ng pormal at di pormal na sanaysay tungkol sa paggpapahalaga at pagmamahal sa inyong pamilya.

Pagbubuo ng isang Malakas na Pamilya

Ano ang kahulugan ng pamilya para sa inyo?  May ilang taong naniniwalang ang isang pamilya’y tulad ng isang magandang kahong puno ng mga bagay na gusto nila: pagmamahal, katuwaan, pagkakaroon ng kasama (companionship) at iba pang magagandang bagay; isang kahong mabubuksan kailanma’t nais nila ng mga bagay na ito.

Marahil, mas nakakatulad ng isang walang lamang kahon ang pamilya.  Nagiging maganda at makabuluhanito batay sa kung ano ang ginagawa rito ng mga tao.  Kailangang sidlan muna ito ng laman ng mga tao bago may makuhang anuman mula rito. Kung nais natin ng pagmamahal at katuwaan sa ating mga pamilya, kailangang magtanim muna tayo ng pagmamahal, paglilingkod at paghikayat sa isa’t isa. Ang mga ito ang nagpapatigib sa kahon. Ang paglalabas ng higit sa isinilid natin ay magpapabasyo sa kahon sa malao’t madali.

Matatagpuan sa buong mundo ang maraming matatag na pamilya.  Maaaring mayaman o mahirap sila.  Maaaring iba-iba rin ang pagkakabuo nila, halimbawa:

1. isang ina, ama, at mga anak, o

2. isang ina na may isa o higit pang anak, o

3. mga lolo’t lolang kasama ng kanilang mga anak at apo, o

4. mag-asawang walang anak.

Matatatag na pamilya ang pundasyon ng lahat ng dakilang bansa.  Tumutulong silang humubog ng mga taong nagiging katulad natin.  Kung kailangan nating lumaking malulusogat maliligaya ang mga anak natin, mahalagang magkaroon tayo ng matatatag na pamilya.

Anim ang Katangiang Kailangan sa Pagbubuo ng Matatag na Pamilya

Para mapuno ang “kahon”, kailangang magkaroon ng sumusunod na katangian ang isang pamilya:

1. may pananagutan (komitment) sila sa isa’t isa;

2. nagpapakita ng pagpapahalaga;

3. may mabuting komunikasyon;

4. may panahong nagkakasama-sama sila;

5. sumusunod sa kanilang mga paniniwalang ispiritwal at umaayon sa kanilang mga pagpapahalaga;

6. nakakaagapay sa stress.

Pananagutan/Komitment 

Makatutulong tayong lalong mapatatag ang pamilya sa pagkakaroon ng pananagutansa isa’t isa,  sa pagiging tapat, sa pagsasama-sama bilang isang pangkat, at sa pag-aalaga sa isa’t isa.  Maraming paraan para maipakita ang pananagutan at mapanatiling ligtas, malusog at maligaya ang pamilya.  Narito ang ilan:

1. Maging tapat sa inyong pamilya.  Bawasan ang mga aktibidad sa labas at gumugol ng mas maraming oras sa piling nila.

2. Tuparin ang mga pangako sa ibang miyembro ng pamilya.

3. Sa puntong sekswal, maging tapat sa kapareha.

4. Maging maaasahan.  Tumawag sa bahay kung mahuhuli ka ng uwi.

5. Tumawag at magsabing “mahal kita” kung naglakbay ka sa malayo.

6. Bumuo ng mga alaalang pampamilya.  Magtago ng family album na may mga retrato at kuwento.

7. Kapag may problema, tumawag kaninuman, sa isang kamag-anak, kaibigan o isang tagapangalaga ng kalusugan*, para matulungan kayong harapin ito.

8. Ano pa ang ibang paraan para maipakita ninyo ang pananagutan?

Pagpapahalaga 

Kapag ipinakikita natin ang pagpapahalaga sa pamamagitan ng mga salita at gawa, naipakikita natin sa ating pamilyang pinahahalagahan at itinatangi natin sila.  Maiging isipin kung gaano natin pinahahalagahan ang iba.  Ngunit, hindi nila malalaman ang nararamdaman natin hangga’t hindi natin sinasabi.  Maraming pamilya ang may espesyal na pagtitipon kung Araw ng mga Ina o Araw ng mga Ama upang maipadama ang pagpapahalaga sa magulang.  Maraming kultura ang nagdiriwang ng mga tanging araw para parangalan ang mga bata.  Narito ang ilang ideya tungkol sa ibang paraan ng pagpapakita ng pagpapahalaga:

1. Sabihin sa isang miyembro ng pamilya na siya ’y mahal ninyo.

2. Magsabi ng anumang positibo sa bawat miyembro ng pamilya araw-araw.

3. Sorpresahin ang isang miyembro ng pamilya   (halimbawa, isang ginawang kard) kahit na walang okasyon.

4. Dalasan ang pagyakap sa mga miyembro ng pamilya.

5. Hanapin ang mabuti sa bawat miyembro ng pamilya.   Sabihin ito sa kanila.

6. Tulungan ang isang miyembro ng pamilya sa kanyang gawain ( pagliligpit, paglalaba, paghuhugas ng pinggan, atbp.)

7. Maglista ng 5 bagay na gusto ninyo sa isang miyembro ng pamilya.   Ibigay ang listahan sa miyembrong iyon bilang isang regalo.

Pag-agapay

Dumaraan sa panahong nagkakaproblema ang pamilya.  Magagamit nila ang problema para maging lalong matatag at malapit sa isa’t isa.  Kung medyo babaguhin natin ang ating pag-iisip, makikita nating ang krisis ay isang oportunidad para maging matatag.  Narito ang ilang bagay na maaaring subuking kung dumating ang problema.

1. Mag-isip ng anumang mabuti, gaano man kasama ang sitwasyon.

2. Humingi ng tulong sa sinumang dumaan na sa katulad na krisis (kamag-anak, kaibigan, kapitbahay), o humingi ng payo sa mga espesyalistang gaya ng sikolohista, abogado, o tagapangalaga ng kalusugan.  Tumawag sa isang crisis hotline o minister.  Makatutulong silang humanang ng tutulong sa inyo.

3. Matutong magsama-sama bilang isang pamilya.  Sa pamamagitan ng pagsasama-sama. Maliligtasan ng pamilya ang kahit pinakamahirap na problema.

4. Tandaang ang anumang pagbabago sa buhay — pagsilang ng isang anak, bagong trabaho o pagkataas sa tungkulin, kasal, kamatayan o pagreretiro–ay laging stressful.

5. Tandaang ang mga stress, problema at paghihirap ay bahagi ng buhay.

6. Harapin ang mga problema nang dahan-dahan.  Gumawa ng listahan ng mga bagay na dapat gawin at isa-isang asikasuhin ito.

7. Huwag alalahanin  ang mga nakalipas o ang mga bagay na wala kayong kapangyarihang kontrolin.

8. Manood ng isang nakakatawang sine, tumawag sa isang kaibigan, makipagkuwentuhan nang masasayang kuwento, piliting tumawa at/o umiyak.

9. Mag-ehersisyo para mawala ang tensiyon at matulungan kayong magrelaks.  Gawin ito nang magkakasama bilang isang pamilya.

Komunikasyon

Gaano man kahirap, importante sa isang pamilyang magkaroon ng komunikasyon. Kailangan nating kausapin, pakinggan, at unawain ang isa’t isa.  Kailangang may makahati tayo sa ating mga kaisipan at damdamin.  Sa ganitong paraan tayo natututong magtiwala at umasa sa isa’t isa.

Araw-araw, nagbibigay ng pagkakataon ang buhay para gawin ito.  Narito ang isang halimbawa:

1. Magbigay ng pagkakataon para mag-usap — sa paglalakad, pagkain, o habang naghuhugas ng pinggan.  Pag-usapan ang mga pang-araw-araw, gayundin ang mahahalagang bagay.

2. Sabihin ang masasakit at nakahihiyang karanasan, gayundin ang mabubuti.

3. Maging isang mabuting tagapakinig — sa katandaan man o kabataan.

4. Kung mainisin o masyadong tahimik ang isang  miyembro ng pamilya, tanungin kung ano ang problema, ngunit maging sensitibo rin kung nangangailangan ito ng pribasya.

5. Maging bukas-loob na magsabi kung ano ang nakaaabala sa inyong isip o kung ano ang ikinagagalit ninyo; huwag hayaang lumala ito.

6. Maging ispesipiko.   Sabihing isa-isa ang problema.  Igalang ang ideya ng bawat isa kahit hindi ninyo ito sinasang-ayunan.

7. Alisin ang karahasan sa pamilya.   Magtalo nang walang paluan.  Disiplinang walang sampalan.

Oras 

Dahil masyadong marami tayong pinagkakaabalahan sa buhay, wala tayong panahong makita o makasama ang isa’t isa.  Mahalagang maglaan ng panahon para magkasama-sama upang makita ang isa’t isa at maging matibay ang bigkis ng pamilya.  Maraming paraan para magkasama-sama.  Nakalista sa ibaba ang ilan:

1. Basahan ng libro o makipagkuwentuhang kasama ang mga bata bago matulog.

2. Patayin ang TV at maglarong magkakasama.

3. Gugulin ang mga holiday at espesyal na okasyon sa piling ng buong pamilya.  Magplano ng mga lingguhang gawaing kalulugdan ng buong pamilya.

4. Paminsan-minsan, isama sa trabaho ang inyong mga anak para makita nila kung ano ang ginagawa ninyo.

5. Magtrabaho bilang isang pamilya sa isang proyektong pang-eskwela o pangkomunidad, gaya ng pamumulot ng basura.

6. Kahit isang beses isang araw, kumaing magkakasalo bilang isang pamilya.

7. Dumalo sa miting ng mga magulang, sa isang pangyayaring pang-isport o pang-eskuwela, at sa mga seremonyang kumikilala ng tagumpay ng isang miyembro ng pamilya.

8. Gawing “malaki” o “importante” ang kaarawan ng bawat isa.

9. Makipag-ayos sa isang mag-aalaga ng bata para makapag-date kayo ng inyong kabiyaknang kayo lamang dalawa.

Pagpapahalaga at Paniniwala

Nagsisimba man sila o hindi, may pinananaligang dakilang kabutihan o kapangyarihan sa kanilang buhay ang matatatag na pamilya.  Ang pananalig na iyon ang nabibigay sa kanila ng lakas at layunin.  Iniimpluwensiyahan nito ang kanilang pang-araw-araw na kaisipan at kilos.  Ang sumusunod ang ilan sa mga paraan kung paano maipapatupad ng pamilya ang kanilang paniniwala:

1. Tratuhin ang pamilya kung paano mo tatratuhin ang sarili.

2. Imbitahan ang isang kaibigang makipaghapunan sa inyong pamilya.

3. Ipagdiwang ang religious holidays sa piling ng pamilya.

4. Makipagpangkat sa inyong pamilya sa pangangalaga ng kalikasan: bawasan ang mga ginagamit; muli’t muling gamitin ang ilang bagay, mag-recycle ng papel, bote, plastik at iba pang karaniwang itinatapon.

5. Gumamit ng kuwento sa pagtuturo sa mga anak ng pagpapahalagang gaya ng katapatan, paumanhin at pananagutan.

6. Magboluntir ng oras o pera sa isang kapaki-pakinabang na layuning pinaniniwalaan ninyo.

7. Magkakasamang magsimba o magpasalamat, sa anumang paraan ng pagsampalatayangginagawa ng inyong pamilya.

8. Maging modelo ng inyong pamilya sa pagsasabuhay ng inyong mga paniniwala.

Source: Family Resource Kit ng UH-Manoa Center on the Family. Salin ni Ruth Elynia S. Mabanglo.

Sanayasay tungkol sa pamilya Tagalog mula sa hawaii.edu

Ang sanaysay na pinamagatang Pagbubuo ng isang Malakas na Pamilya ay isang halimbawa ng maikling di pormal na sanaysay tungkol sa pagmamahal sa pamilya. Ang sanaysay na ito ay para maipakita ang mga pagmamahal ng mga sumulat tungkol sa ating pamilya.

Sanaysay Tungkol Sa Pamilya

Ayon sa isang sikat na kantang pananampalataya, walang sinuman daw ang nabubuhay para sa sarili lamang.

Nais lamang nitong ipakahulugan na anuman ang pagdaanan natin, anuman ang harapin natin ay nananatiling mayroong pamilya na handang umalalay at gumabay sa atin.

Pamilya ang kasama natin sa unang segundo pa lamang natin sa mundo. Hindi tayo mabubuhay sa mundong ito kung hindi tayo isinilang ng ating ina. Hindi rin tayo mabubuo kung wala ang ama.

Ang mga magulang ang pamilyang nagbibigay sa atin nang hindi matatawarang pagmamahal at pagkalinga. Maraming pagkakataon na mas iisipin pa ng mga ito ang ating kapakanan kaysa sa kanila.

Bahagi rin ng pamilya ang mga kapatid, tiyo, tiya, lolo, at lola na nagbibigay din nang walang sawang pagkalinga para sa atin.

Maliban sa pagmamahal ng mga magulang, sila ay handa ring samahan tayo sa iba’t ibang pagsubok, makipagdiwang sa oras ng tagumpay, at maging kaagapay sa mga misyon natin sa buhay.

Hindi man pare-pareho ang kapalaran ng lahat, mayroon mang lumaking walang magulang, kapatid, o mga lolo at lola, ngunit nagpapatuloy naman ang pagmamahal mula sa iba pang kadugo.

Namumukod tangi ang ugnayan na pinagbuklod ng magkatulad na dugong nananalaytay sa kanilang ugat.

Ang pamilya ay isang relasyon na hindi mo na mahahanap sa iba. Nag-iisa lang ang mga taong kaugnay ng iyong pagkatao na kahit siyensya ay magpapatunay.

Sanaysay tungkol sa pagmamahal sa pamilya mula sa panitikan.com.ph

Ang sanaysay na pinamagatang Sanaysay Tungkol Sa Pamilya ay isang halimbawa ng maikling di pormal na sanaysay tungkol sa pagmamahal sa pamilya. Ang sanaysay na ito ay para maipakita ang mga pagmamahal ng mga sumulat tungkol sa ating pamilya.

Kahalagahan ng Pamilya

Ang kahalagan ng pamilya ay mahalaga sapagkat dito nag uumpisa at dito hinuhubog ang isang pagkatao ng bawat isa. Ito ang sandigan ng bawat isa sa tuwing may problema at dito rin humuhugot ng lakas ng loob ang bawat isa kapag may dumadating na problema.

Ang ibang kabataan ay napapariwara ang buhay sa kadahilanang ang pundasyon ng kanilang pamilya ay mahina at walang pag kakaisa. Ang mga kabataan na galing sa broken family ay nasisisira ang kanilang buhay sapagkat nagrerebelde sila at natututo rin silang gumamit ng mga ipinagbabawal na gamot. Pero hindi lahat ng mga kabataan na galingbsa broken family ay napapariwara ang buhay, ang iba ay ginagamit itong inspirasyon sa buhay para maging matagumpay sila sa kanilang mga pangarap.

Mahalaga ang pamilya dahil sila ang mas higit na nakakaintindi sa atin sa mga panahong wala tayong masasandalan sa panahon ng puro problema lang ang dumarating sa buhay. Ang kahalagahan ng buong pamilya na ito ay kayang mong humarap sa mundo na buo ang iyong pagkatao dahil sa pamilya at masaya ang may buong pamilya.

Sanaysay tungkol sa kahalagahan ng pamilya ni April Juanitez

Ang sanaysay na pinamagatang Kahalagahan ng Pamilya ay isang halimbawa ng maikling di pormal na sanaysay tungkol sa pagmamahal sa pamilya. Ang sanaysay na ito ay para maipakita ang mga pagmamahal ng mga sumulat tungkol sa ating pamilya.

Pamilya

Mula ng tayo’y pinanganak anjan sila upang tayo’y gabaya at alagaan. Magsakripisyo mailagay ako lamang sa ayos. Sino nga ba sila? Sila ang aking pamilya.

Sakanila ko unang nag aral. Binigyan nila ako ng sapat na kaalaman upang aking matutong umangat at maging mabuti sa kapwa. Sila ang aking una at huling guro. Ang aking pamilya. Hindi ko man nakasama ang aking Ama ngunit ipinaramdam naman ng aking Ina at mga kapatid na ako’y kanilang mahal. Pinunan nila ang pagkukulang ng aling Ama na ni minsan ay di ko pa nakikita. Salamat sa aking ina na patuloy na nagsasakripisyo maingat lang ako sa bawat pagkakamali na aking nagagawa. Mga pagsubok na dumadaan ay hindi alintana basta nariyan ang aking pamilya. Sila ang naging inspirasyon sa bawat pagsubok na hinaharap. Naging saya sa bawat lungkot ba dinadanas.

Salamat sa magagandang asal na inyong ibinigay. Sa mabuting pangaral na lyong ipinapabaon. Ito’ mananatili sa akin at dadalhin san man mapunta. Mahal ko kayo hindi ko man ito naipapahayag at alam ko na ang pagmamahal ng pamilya ay una parin sa lahat.

Sanaysay tungkol sa pamilya sa panahon ng pandemya ni alysaeyyy

Ang sanaysay na pinamagatang Pamilya ay isang halimbawa ng maikling di pormal na sanaysay tungkol sa pagmamahal sa pamilya. Ang sanaysay na ito ay para maipakita ang mga pagmamahal ng mga sumulat tungkol sa ating pamilya.

Ako ay Ako dahil sa aking Pamilya

Pamilya Pera? Salapi? Luho? Wala ako niyan. Pero nag-iisa lang ang itunuturing kong kayamanan, ang aking pamilya. Kaagapay, kasalo at kadamay sa lahat ng oras o bagay. Sa lahat ng nararanasan ko, ang aking pamilya ang siyang aking nagiging sandigan. Ako ay ako dahil sa aking pamilya.

Isa-isahin mo ang iyong mga karanasan sa pamilya na iyong nakapulutan ng aral o nagkaroon ng positibong impluwensya sa iyong sarili. Sa loob ng 13 taon na aking pananatili sa mundong ito, kahit kailan di ko naranasan ang magkaroon ng buong pamilya. Dahil wala akong tatay. Pero, kahit ganoon, pinaramdam sa akin ng aking nanay at dalawa kong kuya na hindi ako nag-iisa. At ang dalawa kong kuya ang siyang nagsilbi at nagparamdam sa akin na meron akong tatay kahit papaano. Ang aking aral na napulot ay, maging kontento kung ano ang meron ka. At imbes na maghanap ng kulang mo, ituon mo ang atensyon mo sa mga bagay na meron ka. Dahil hangga’t hinahanap mo ang kulang sa’yo, lalo kang magiging malungkot.

Suriin mo rin kung paano ka inihanda o inihahanda ng iyong pamilya sa mas malaking mundo ang pakikipagkapwa. Isa-isang itala sa iyong kuwaderno ang lahat ng mahahalagang reyalisasyon tungkol dito.  Mula sa aking pagkabata, tinuruan na ako ng aking pamilya na maging magalang at mabait sa lahat ng tao. Tinuruan nila ako ng magandang asal. At kapag ako ay may pagkakamali, pinapaliwanag sa akin ng aking ina ang lahat upang aking maintindihan kung bakit niya ako dinidisiplina. Hindi sa paraang natatakot ako. Mula noon hanggang ngayon, tumatak na sa aking isip ang tamang pakikitungo sakapwa mo. At ang una kong naging paaralan ay ang aking pamilya.

Mas magiging makabuluhan kung lilikha ng isang “photo journal” sa computer gamit ang moviemaker o powerpoint. Maaari ring gumupit ng mga larawan mulasa lumang magasin at ito ang gamitin upang ipahayag ang bunga ng ginawang pagsusuri.

Ano ang iyong naging damdamin sa pagsasagawa ng gawaing ito?  Ako, ay masaya sapagkat inilalarawan ko ang aking mga karanasan at bumabalik-balik sa isip ko ang mga pangyayaring nagpatibay pa sa aming relasyon bilang pamilya. Ano ang mahalagang reyalisasyon na iyong nakuha mula sa gawaing ito?  Marami akong napagtanto habang ginagawa ito. Natutunan ko na i-share sa iba ang karanasan ko sa pamilya ko at matutong makuntento sa kung ano ang meron ka.

Bakit mahalagang maglaan ng panahon upang suriin ang iyong ugnayan sa iyong pamilya? Ipaliwanag.  Sa paglipas ng panahon, alam nating mas bumibigat at dumadami ang ating responsible bilang isang miyembro sa pamilya. Minsan sa sobra nating busy, hindi na nagkakaroon ng komunikasyon, na madalas pang nagdudulot sa pagkasira ng isang pamilya. Para sa akin, kahit papaano nabibigyan naman namin ng sapat na oras ang bawat isa. Ang sabay na pagsisimba, ay magpapatibay hindi lamang sa samahan, kundi sa pananampalataya sa Diyos.

Ano ang ibinibigay ng pamilya na tunay na nakatutulong sa isang indibidwal upang mapaunlad ang kanyang sarili tungo sa pakikipagkapwa?  Binibigyan nila ng oras ang pagdidisiplina at higit sa lahat hindi nila ito idinadaan sa pananakot at pananakit. Pero kung minsan, hindi rin mapigilan ang damdamin kaya minsan napapalo.  Pero ipinapaliwanag naman nila sa akin ng maayos. Dahil dito, natuto akong rumespeto gaya nga ng turo sa akin ng aking pamilya. Ang pagiging masiyahin ay natutuhan ko din sa kanila. Ang una kong guro ay ang aking pamilya.

Sanaysay tungkol sa pamilyang Pilipino ni Kimberly T. Balontong

Ang sanaysay na pinamagatang Ako ay Ako dahil sa aking Pamilya ay isang halimbawa ng maikling di pormal na sanaysay tungkol sa pagmamahal sa pamilya. Ang sanaysay na ito ay para maipakita ang mga pagmamahal ng mga sumulat tungkol sa ating pamilya.

Sanaysay Tungkol Sa Pamilya – 10 Halimbawa Ng Pormal At Di Pormal Na Sanaysay Tungkol Sa Pagmamahal Sa Pamilya Tagalog

Ako at Ang Aking Pamilya

Simula pagkabata ay ipinamulat na sa amin ng aming magulang ang pagkakaroon ng takot sa panginoon. Namulat na rin kami sa hirap ng buhay at kung gaano kahirap kumita ng pera. Damang dama rin namin ang hirap ng aming mga magulang sa paghahanapbuhay upang makapag-aral lamang kami.

Ako at ang aking pamilya ay sama-samang lumalaban at nagtutulong-tulong sa bawat hamon at suliranin na dumarating sa aming buhay. Mahirap lamang ang aming pamilya. Marami nang mga pagsubok ang dumating sa aming buhay. Sa kabila ng mga problema at mga pagsubok na ito ay naging mas matatag at matibay ang pundasyon ng aming pamilya. Minsan na ring nalugmok ang aming pamilya dahil sa mga unos na dumating sa aming buhay ngunit nagtulong tulong kami at nagkaisa upang muling bumangon at magsimulang muli. Nagkakaroon man minsan ng hindi pagkakaunawaan ngunit mayroong nagpapakumbaba at tinatanggap nito ang kanyang pagkakamali. Wala kaming itinatagong lihim sa bawat isa. Nasa malayo man ang ibang miyembro pamilya ay naglalaan pa rin kami ng panahon upang makapagsamasama. Kaya, ako at ang aking pamilya ay maipagmamalaki ko na mayroon kaming pagkakaisa, pagtutulungan at pagmamahalan sa bawat isa.

Bigyan nating halaga ang ating pamilya. Kailangan nating makipagtulungan sa miyembro ng ating pamilya. Huwag nating hahayaan na apak apakan at malugmok ang ating pamilya. Lagi nating tatandaan na kahit anong mangyari ay pamilya pa rin natin sila at sila ang dahilan kung ano at sino ka ngayon.

Sanaysay tungkol sa pamilya Tagalog mula sa Personal Collections – Sanaysay

Ang sanaysay na pinamagatang Ako at Ang Aking Pamilya ay isang halimbawa ng maikling di pormal na sanaysay tungkol sa pagmamahal sa pamilya. Ang sanaysay na ito ay para maipakita ang mga pagmamahal ng mga sumulat tungkol sa ating pamilya.

Masayang Pamilya

Sa ating mundo ipinanganak tayo na walang kamuwang-muwang ngunit may mga taong handa tayong mahalin, alagaan at ibigay ang lahat kung anong meron sila, handang magsakripisko upang tayo’y lumaki ng maayos at may takot sa dios. Ipinapakita nila kung gaano sila kasaya noong dumating tayo sa buhay nila at ipinapadama nila kung ano ang kahulugan ng pag-ibig at pamilya.

Ang aking pamilya ang aking inspirasyon .Sila ang nagbigay sakin ng pagmamahal. Masayang masaya ako dahil sila ang naging aking pamilya. Ang king tatay at ang aking nanay ang mga taong mahalaga  sakin at ang aking mga kapatid ay ang mga taong nagpapasaya sakin . Sa ating pamilya nakakaranas tao ng mga pagsubok sa buhay ngunit pag tayo ay buo hindi tayo sumusuko  dahil alam natin sa pamilya tayo humuhugot ng lakas ng loob upang malampasan ang sakit at pagsubok na ating nararamdaman

Ipinapakita sa aking pamilya kunG gaano kahalaga ang pagmamahalan sa bawat isa. Sa pamilya nagsisimula lahat ng mga gawaing mabuti at paggalang sa ibang tao. ibinibigay nila ang ating mga pangangailangan. Ang pagmamahalan ng pamilya ay isang mahalagang bagy kung saan ibinibigay natin sa bawat isa .Ang may matatag na pamilya ay isang pundasyon ng lahat ng dakilang bansa.

Sanaysay tungkol sa pagmamahal sa pamilya ni gracemariedurac14

Ang sanaysay na pinamagatang Masayang Pamilya ay isang halimbawa ng maikling di pormal na sanaysay tungkol sa pagmamahal sa pamilya. Ang sanaysay na ito ay para maipakita ang mga pagmamahal ng mga sumulat tungkol sa ating pamilya.

Sanaysay tungkol sa kahalagahan ng pamilya

Ang pamilya ang sinasabing isang maliit na antas ng lipunan. Ang pamilya rin ang isa sa pinakamahalaga at pinakaimportanteng tao sa buhay ng bawat isa. Sila an gang pinakamagandang regalo ng Panginoon sa atin. Dito natin mararamdaman ang tunay na pagmamahalan, pagtutulungan at pagkakaisa ng bawat isa. Dito rin nagmumula ang pakiramda ng pagiging ligtas at payapa. Ang ating pamilya rin ang nagbubuklod sa bawat isa, sama-samang lumalaban sa kahit na anong pagsubok at hamon ang dumating sa bawat isa. Kaya na lamang masasabing ang pamilya ang pinakamahalaga para sa bawat isa.

Masasabing ang pamilya ay tunay na pag-ibig, pag-ibig na pinagisa ng magulang at mga anak, dito nagkakaroon ng malawak pag-unawa, pag-asa, ginhawa, payo, moralidad, mithiin, at pananampalataya ang bawat kasapi . Ang ating pamilya ang nakakadulot sa atin ng seguridad at proteksiyon na kahit ano man ang mangyari sa bawat isa, naririyan ang tulong ng isa’t isa sa gabay at patnubay ng mga magulang sa kanilang mga anak. Ang mga magulang ang tagalikha at sila lamang ang kaakbay mula sa simula gayundin hanggang sa katapusan. Sila ang nakakaintindi sa iyong mga nararamdaman dahil sila ang mas at higit na nakakakikilala sa iyo, laging naroon sa panahon ng pangangailangan. Sila ang nagbibigay sa atin ng kaginhawaan ng pamumuhay na magtataguyod sa pang-araw araw na pamumuhay.

Ang isang pamilya ay ang unang paaralan kung saan ang isang bata ay tumatanggap ng mga pangunahing halaga ng buhay. Natututo siya ng mabuting kaugalian. Ang mga moral at mga pamantayan na natutunan sa bawat isa ay naging gabay tungo sa pagiging mabuting tao at mamamayan dahil ditto unang nahuhubog ang karakter ng isang tao. At higit sa lahat, mahalaga ang dahil sila ang buhay mo at sila ang nagbibigay ng buhay sa iyo. Kung wala sila, wala ka sa kinatatayuan mo ngayon. Kaya nararapat na pahalagahan ang pamilya dahil sila ang mga taong kasama mo sa anumang hirap at ginhawa. Sila ang bumubuhay at bumubuo sa iyong pagkatao.

Sanaysay tungkol sa kahalagahan ng pamilya ni preciousclamor

Ang sanaysay na pinamagatang Sanaysay tungkol sa kahalagahan ng pamilya ay isang halimbawa ng maikling di pormal na sanaysay tungkol sa pagmamahal sa pamilya. Ang sanaysay na ito ay para maipakita ang mga pagmamahal ng mga sumulat tungkol sa ating pamilya.

Ang Pamilya

Una sa lahat, ang isang Pilipino ay bahagi ng kanyang pamilya. Kahit siya ay doktor, manunulat, siyentipiko, o ano pa man, nananatili siyang ama o anak, pamangkin o apo, sa loob ng kanyang pamilya. Dito ay iba ang kanyang katungkulan at ang pagkakakilala sa kanya. Sa lahat ng oras ay pangunahin sa kanya ang kanyang tungkulin bilang kasapi ng isang pamilya.

Ang pinakaubod ng pamilyang Pilipino ay ang ama, ina at mga anak. Ang ama ang pinakapuno ng pamilya. Siya ang nasusunod at nagpapasya para sa pamilya. Sa kabilang dako ay tungkulin niyang pakainin, bigyan ng matitirhan at papag-aralin ang mga miyembro ng kanyang pamilya. Kaya siya ang nagtatrabaho at kumikita ng pera. Ang ina naman ang bahala sa bahay at sa pag-aalaga ng mga bata. Siya ang humahawak ng pera ng pamilya at pinagkakasya ito sa pangangailangan ng pamilya. Ang mga anak naman ay may responsibilidad rin. Sagutin nila ang mahusay na pag-aaral at ang pagtulong sa bahay.

Kasama rin sa pag-aalala ng pamilya ang lolo at lola, ang mga kapatid ng ama at ina, lalo na’t ang mga ito’y nakababata. Kadalasa’y sama-sama sa isang bahay ang lolo at lola, ang ama at ina, at ang mga anak. Kung minsa’y kapisan din ang wala pang asawang kapatid ng ama o ina. Kapag ganitong kumpleto ang pamilya’y tatlong salin-lahi ang nakatira sa iisang bahay. Tulung-tulong sila sa mga gawain at sa paghahanap-buhay.

Masinsin ding inaalala ng pamilya ang bawat kaarawan at anibersaryo. Sa mga okasyong ito ay may mga salu-salo’t pagtitipon. Ang may kaarawan o may anibersaryo ay binibigyan ng regalo. Nagbabalitaan ang pamilya at ikinukuwento ang buhay-buhay ng isa’t-isa. Gayun din ang buhay-buhay ng iba pang kamag-anak. Sa ganitong paraan, alam ng lahat ang halos lahat nang nangyayari sa iba pang pinsan o pamangkin. Masasabing tsismis ang ganitong pagbabalitaan subali’t may mabuti itong aspeto. Kung may nangangailangan ng tulong ay nalalaman kaagad ng pamilya.

Ang pagtulong ay isang malaking bahagi ng samahan ng magkakamag-anak. Sa pananaw na ito, hindi maaring umangat nang nag-iisa ang isang tao. Kailangan niya ang tulong ng kaniyang pamilya – sapagkat lubhang mahirap ang buhay sa mundo. Sa kabilang dako, ang taong may pag-aaruga sa kanyang pamilya ay kinakasiyahan ng kapalaran. Ganito halos ang nangyayari lalo na sa mga pamilya ng dukha. Nagtutulong-tulong ang mga nakababatang anak, ang ama at ina, upang mapaaral ang pinakamatanda. Pag nakatapos na ito, tungkulin naman niyang paaralin ang kanyang mga kapatid. Kung mag-aasawa man siya ay inaasahan na tutulong din ang mapapangasawa niya.

May mabuti at masamang aspeto ang ganitong tradisyon sa Pilipinas. Kung minsan ay nagsasamantala ang ibang kamag-anak. Sapagkat lagi silang may matatakbuhan ay hindi sila natututong maging responsable sa kanilang buhay. Pangalawa’y nahihirapan ang isang Pilipino na makaabot sa kanyang mga layunin sa buhay. Mangyari’y dala-dala niya ang problema ng kanyang buong pamilya.

Sa kabilang dako, ang pagtutulungang ito marahil ang pinakamatibay na sandata laban sa trahedya. Ang mga naulilang mga bata ay may maaasahan. At kahit na mahirap ang isang pamilya’y nakararaos din kahit paano. Ang pamilya rin ang nagtataguyod ng mahuhusay na pagpapahalagang sosyal. Itinataguyod nito ang pagiging responsable, ang pagtutulungan, ang pagkakaisa at pagtatangi sa isa’t-isa. Matibay din itong sanggalang laban sa tinatawag na “alienation” at iba pang karamdaman ng isip at damdamin.

Source: Ramos, T. V. and Goulet, Rosalina, M. (1981). Intermediate Tagalog: Developing Cultural Awareness through Language. University of Hawaii Press: Honolulu.

Sanaysay tungkol sa pamilyang Pilipino mula sa seasite.niu.edu

Ang sanaysay na pinamagatang Ang Pamilya ay isang halimbawa ng maikling di pormal na sanaysay tungkol sa pagmamahal sa pamilya. Ang sanaysay na ito ay para maipakita ang mga pagmamahal ng mga sumulat tungkol sa ating pamilya.

Pamilya

Ang pagkakaroon ng isang masayang pamilya ang isa sa mga pinaka-kayamanan maituturing natin sa ating buhay , na siyang bumubuo sa ating personalidad at pagkatao. Pero gaano mo nga ba pinapahalagahan ang iyong pamilya? At ano ang mga bagay na kaya mong isakripisyo para sa kanila?

Ang pamilya ang humuhubog sa atin na maging isang mabuting tao. Sila ang nagsisilbing sandalan natin sa tuwing nakakaranas tayo ng mga bagay na alam nating sila lamang ang makakahupa ng sakit. Kailangan natin silang pahalagahan sa kahit ano pang materyal na bagay o ibang tao. Ika nga sa Ingles, “Blood is thicker than water.” Dapat sila ay nirerespeto at lagi maglaan ng oras para magkaroon tayo ng magandang relasyon sa kanila. Dahil ang pagpapalaki ng isang bata sa tamang landas ay hindi madali lalo na sa ating modernong panahon. Hindi man maging sapat sa ating paningin ang mga iyon bilang kabayaran sa lahat ng kanilang paghihirap at pagpapalaki sa atin ng maayos ay siya namang masarap sa pakiramdam ng ating mga magulang. Maparamdam man lang natin sa kanila na mahal natin sila ay sapat na. Kailangan silang pahalagahan dahil sila nagluwal sa atin sa mundong ito at kung bakit tayo naririto. Kahit anong pagdaanan ay kailangan lamang ang pagtutulungan at pagkakaisa dahil ang pamilyang nagsisikap na magkaisa sa kabila ng kalungkutan ay ang pamilyang matibay. Pinatibay ito ng pagmamahalan sa kabila ng kahirapan at nagtagumpay dahil sa pagtutulungan na patuloy na tumatatag dahil sa pamamatnubay ng Diyos.

Sa pamilya natin unang madarama ang pag-ibig. Ito ang kauna-unahang paaralan na napagdaanan ng sinumang tao na nabuhay sa mundo. Pamilya ang karamay sa bawat sakit at pighati. Pamilya rin ang kasalo sa kahit kaunting ligaya. Kaya naman pasalamatn natin sila ng buong puso.

Sanaysay tungkol sa pamilya sa panahon ng pandemya mula sa cubic4473.wordpress.com

Ang sanaysay na pinamagatang Pamilya ay isang halimbawa ng maikling di pormal na sanaysay tungkol sa pagmamahal sa pamilya. Ang sanaysay na ito ay para maipakita ang mga pagmamahal ng mga sumulat tungkol sa ating pamilya.

Para Sa Iba Pang Filipino Lessons

Summary of Mga Sanaysay Tungkol Sa Pamilya 2022

Ang pamilya ay isang napakahalagang biyaya ng Diyos sa atin. Kaya ang artikulong mga Sanaysay Tungkol Sa Pamilya ay siyang kapupulutan natin ng inspirasyon at aral na dapat pahalagahan at mahalin natin ang ating pamilya.

Nawa ay nabigyan namin kayo ng inspirasyon sa pamamagitan nitong mga maikling sanaysay tungkol sa pamilya. Happy reading and God bless.

Inquiries

If you have any questions or suggestions about, Sanaysay Tungkol Sa Pamilya – 10 Halimbawa Ng Sanaysay Tungkol Sa Pamilya 2022. Let us know what you think about this post by leaving a comment below.

We are Proud Pinoy.

Leave a Comment