Sanaysay Tungkol Sa Ina – 10 Maikling Sanaysay

SANAYSAY TUNGKOL SA INA – Ating tunghayan ang mga halimbawa ng maikling di pormal na sanaysay tungkol sa kadakilaan ng isang dakilang ina ay nanggaling sa mga tunay na nadarama o galing sa puso ng mga sumulat.

Ang mga sanaysay sa ina ay nagpapakita ng pagmamahal ng isang ilaw ng tahanan. Hindi biro ang ginagampanang papel ng isang ina loob ng bahay. Sila ang ilaw at gabay na siyang daan upang makamit natin ang ating mga mithiin sa buhay.

Ang mga ina rin ang nagbigay ng walang katumbas na pagmamahal sa atin mula ng tayo’y isinilang hanggang sa lumaki. Bagama’t ang mga sanaysay sa ina ay sadyang nagpapakita ng walang humpay na pasasalamat sa mga ina na nagsakripisyo at nag-aruga atin ng walang kapalit.

Sana ang mga sanaysay sa ina ang magsilbing inspirasyon upang mas mahalin at pahalagahan pa natin ang ating mga ina. Pahalagahan at sundin ang mga mabubuting aral nila upang ito’y maipamana din natin sa ating mga anak sa susunod pang mga henerasyon.

See also: Tula Tungkol Sa Ina

10 Halimbawa Ng Sanaysay Tungkol Sa Kadakilaan At Sakripisyo Ng Isang Ina Sa Tahanan Tagalog

Time needed: 5 minutes.

Narito ang mga Halimbawa ng Sanaysay Tungkol sa Ina.

  1. Sanaysay Tungkol Sa Ina

  2. Ang Ilaw Ng Tahanan

  3. Ang Aking Bayani, Ang Aking Ina

  4. Sakripisyo Ng Isang Ina

  5. Anak Ka Ng Ina Mo

  6. Pag-ibig Ng Isang Ina

  7. Ang Aking Bayani Ay Ang Aking Ina

  8. Dalagang Ina

  9. Kadakilaan Ng Ina Sa Anak

  10. Sanaysay Tungkol Sa Pagkawala Ng Iyong Sarili Sa Pagiging Ina – Pamilya – 2021

SANAYSAY TUNGKOL SA INA 2021 - 10 HALIMBAWA NG MAIKLING SANAYSAY TUNGKOL SA INA
SANAYSAY TUNGKOL SA INA

Ipagpatuloy lang ang pagbabasa hanggan sa dulo nang artikulong ito para makita mu ang mga nilalaman ng bawat isang sanaysay. Nawa kayo ay masiyahan at maging inspirasyon ang mababasa ninyong mga halimbawa ng sanaysay sa ina.

1. Sanaysay Tungkol Sa Ina

Kung mayroon mang relasyon sa mundo na panghabangbuhay, ito ay ang relasyon natin sa ating mga ina.

Kahit ano pa man ang kinahinatnan ng ating buhay, nakasama man natin sila nang matagal o napunta tayo sa ibang pamilya, hindi maiaalis na ang ating buhay ay pinagbigkis ng tadhana simula pa lamang ng unang araw natin sa daigdig.

Walang kapares ang sayang dulot ng pagiging ina. Para sa maraming kababaihan, ito ay katuparan ng kanilang mga pangarap at ang pagkakaroon ng kabuluhan ng kanilang pananatili sa daigdig…

Ipagpatuloy ang pagbabasa ng sanaysay na “Sanaysay Tungkol Sa Ina” sa pamamagitan pagpindot ng lang button sa ilalim.

Ang sanaysay na pinamagatang Sanaysay Tungkol Sa Ina ay isang halimbawa ng maikling di pormal na sanaysay sa dakilang ina. Ang sanaysay na ito ay magbibigay inspirasyon upang mahalin at pahalagahan natin ang sakripisyo ng ating mga ina.

2. “Ang Ilaw ng Tahanan”

Si nanay ang lagi nating kasama sa bahay.Siya ang gumagawa ng mga gawaing bahay, nag-aalaga ng mga anak, naghahain ng pagkain para sa pamilya at siya din ang nagbabadyet ng pera.

Ganito kahalaga ang ilaw ng tahanan. Meron siyang kayang gawin na hindi kayang gawin ni tatay.

Siya rin gumagabay sa mga anak lalo na kapag wala si tatay. Kaya pagdating sa problema si nanay ang maaasahan.

Ako’y may kilalang ina, isa siya sa mga ina na nagtataglay ng mga katangiang aking na banggit. Isang araw nagkaroon ng malaking problema si nanay. Wala siyang pera upang ipambili ng pagkain para sa kanyang mga anak at ang ikinikita ng asawa ay hindi sapat upang ibigay ang pangangailangan nila…

Ipagpatuloy ang pagbabasa ng sanaysay na “Ang Ilaw ng Tahanan” sa pamamagitan pagpindot ng lang button sa ilalim.

Ang sanaysay na pinamagatang Ang Ilaw ng Tahanan ay isang halimbawa ng di pormal na sanaysay sa dakilang ina. Ang sanaysay na ito ay magbibigay inspirasyon upang mahalin at pahalagahan natin ang sakripisyo ng ating mga ina.

3. ANG AKING BAYANI, ANG AKING INA

Ang ina ay ilaw ng tahanan, gumagabay sa kanyang mga anak, nagluluto, naghuhugas, naglalaba para sa kanyang pamilya. Bukod sa mga gawaing bahay, sila rin ang gumagabay sa kanilang mga anak upang magkaroon ng magandang asal at maging isang mabuting tao.

Kung wala ang pagmamahal at alaga ng isang ina, kulang ang buhay ng isang bata. Sila ang dahilan kung bakit tayo ay nandito sa ating kinaroroonan.

Sila ng nagbibigay sa atin ng ating mga kailangan. Kapag tayo ay nagkakamali, sila ang nagtuturo sa atin kung ano ang tama at mali...

Ipagpatuloy ang pagbabasa ng sanaysay na “Ang Ilaw ng Tahanan” sa pamamagitan pagpindot ng lang button sa ilalim.

Ang sanaysay na pinamagatang ANG AKING BAYANI, ANG AKING INA ay isang halimbawa ng mailking di pormal na sanaysay sa dakilang ina. Ang sanaysay na ito ay magbibigay inspirasyon upang mahalin at pahalagahan natin ang sakripisyo ng ating mga ina.

4. Sakripisyo ng Isang Ina

Ang isang pamilya ay binubuo ng nanay, tatay at mga anak. Nanay, Mama, Mommy, Ima, Inang at madami pang iba iyan ang tawag sa kanila.

Ilaw ng tahanan ang bansag sa kanila dahil sila ang nagbibigay ng liwanag sa ating buhay kasama ng ating tatay na nariyan upang tayo ay protektahanat gabayan.

Malaki ang parte nila sa ating buhay dahil ang sila ang mas madalas na andiyan para sa atin upang tayo ay protektahan, alagaan, damayan at pakinggan...

Ipagpatuloy ang pagbabasa ng sanaysay na “Sakripisyo ng Isang Ina” sa pamamagitan pagpindot ng lang button sa ilalim.

Ang sanaysay na pinamagatang “Sakripisyo ng Isang Ina” ni Unikorn ay isang halimbawa ng maikling di pormal na sanaysay tungkol sa dakilang ina. Ang sanaysay na ito ay magbibigay inspirasyon upang mahalin at pahalagahan natin ang sakripisyo ng ating mga ina.

5. ANAK KA NG INA MO…

Nanginginig na ang kaniyang mga pasmadong daliri. Tila giniginaw ang mga kamay.

Mga kamay na umaakay sa iyo noong mga unang araw ng iyong pagtuntong sa eskwela. Mga kamay na pinagkukunan mo ng isang libo’t isang lakas upang mabuhay.

Nakakurba na ang kaniyang tindig. Tila kawayang nakayuko ang kanyang likod. Mga likod na natutuyuan ng pawis sa paglalabada upang may mailaman ka sa iyong kumakalam na sikmura…

Ipagpatuloy ang pagbabasa ng sanaysay na “ANAK KA NG INA MO…” sa pamamagitan pagpindot ng lang button sa ilalim.

Ang sanaysay na pinamagatang ANAK KA NG INA MO… ay isang halimbawa ng maikling di pormal na sanaysay sa dakilang ina. Ang sanaysay na ito ay magbibigay inspirasyon upang mahalin at pahalagahan natin ang sakripisyo ng ating mga ina.

6. Pag-Ibig ng Isang Ina

Maraming ibig sabihin ang pag-ibig. Marami rin ang uri nito.

At isa sa pinakadakilang pag-ibig ay ang pag-ibig ng isang ina sa anak.

Ang ina sa pagdarasal, ang mga dalangin niya ay napakamakapangyarian. Bakit? Dahil ang panalangin niya ay may kahalong pagmamakaawa na dingin ito ng Panginoon lalo na kung nasa matinding pagsubok ang kanyang anak…

Ipagpatuloy ang pagbabasa ng sanaysay na “Pag-Ibig ng Isang Ina” sa pamamagitan pagpindot ng lang button sa ilalim.

Ang sanaysay na pinamagatang Pag-Ibig ng Isang Ina ay isang halimbawa ng maikling di pormal na sanaysay tungkol sa dakilang ina. Ang sanaysay na ito ay magbibigay inspirasyon upang mahalin at pahalagahan natin ang sakripisyo ng ating mga ina.

7. Ang aking Bayani ay ang aking INA.

Para sa akin ang aking Ina ang aking Hero. Napakarami kong rason kung bakit siya ang Hero ko.

Sa dami dami ng tao ay napakaraming pwede kong maging Hero ngunit para sa akin ang nag iisa na hero sa buhay ko ay ang aking Ina lamang. Here are the reasons kung bakit siya ang HERO ko 🙂

Una sa lahat nagpapasalamat ako sa aking Ina na matiyaga niya akong isinilang ng ako’y nasa kanyang sinapupunan…

Ipagpatuloy ang pagbabasa ng sanaysay na “Ang aking Bayani ay ang aking INA.” sa pamamagitan pagpindot ng lang button sa ilalim.

Ang sanaysay na pinamagatang “Ang aking Bayani ay ang aking INA.” ni Edward D. Baltazar ay isang halimbawa ng maikling di pormal na sanaysay sa dakilang ina. Ang sanaysay na ito ay magbibigay inspirasyon upang mahalin at pahalagahan natin ang sakripisyo ng ating mga ina.

8. Dalagang Ina

May mga isyu sa kabataan ngayon ay ang pagiging Dalagang ina. Ito ang tawag sa mga kababaihang nabuntis sa batang edad.

Madalas, masama ang tingin ng maraming tao sa mga dalagang ina dahil sa pagbubuntis nila sa labas ng kasal. Sa murang edad ay kailangan na nilang harapin ang pangungutya ng mga tao.

Maraming mga kabataan na hindi nagtapos ng pag-aaral dahil nabuntis sila at sa aking palagay kung bakit sila nabuntis sa maagang edad ay ang hindi sila gaano ka close sa isa’t isa sa kanilang pamilya…

Ipagpatuloy ang pagbabasa ng sanaysay na “Dalagang Ina” sa pamamagitan pagpindot ng lang button sa ilalim.

Ang sanaysay na pinamagatang “Dalagang Ina” ni Hannah Jean S. Rosalejos ay isang halimbawa ng maikling di pormal na sanaysay sa dakilang ina. Ang sanaysay na ito ay magbibigay inspirasyon upang mahalin at pahalagahan natin ang sakripisyo ng ating mga ina.

9. Kadakilaan ng Ina sa Anak

Nagmamahal, nagpalaki, nagpapa-tawad sa mga mali mong nagawa, takbuhan sa oras ng kagipitan at walang sawang nag aalaga. Sadya sigurong hindi mapapalitan ng materyal na bagay ang pagmamahal ng isang Ina.

Ang ating mga Ina ay tanglaw at nagbibigay ng liwanag sa bawat tahanan ninuman. Ang pagiging Ina ay walang hanggang responsibilidad habang sila ay nabubuhay.

Bukod tangi ang kanilang aruga at sakripisyo para sa kanilang mga pamilya…

Ipagpatuloy ang pagbabasa ng sanaysay na “Kadakilaan ng Ina sa Anak” sa pamamagitan pagpindot ng lang button sa ilalim.

Ang sanaysay na pinamagatang “Kadakilaan ng Ina sa Anak” ni Alaicamae Valdez ay isang halimbawa ng maiklinng di pormal na sanaysay tungkol sa dakilang ina. Ang sanaysay na ito ay magbibigay inspirasyon upang mahalin at pahalagahan natin ang sakripisyo ng ating mga ina.

10. SANAYSAY TUNGKOL SA PAGKAWALA NG IYONG SARILI SA PAGIGING INA – PAMILYA

Pinapanood ko ang klase ng gymnastics ng aking anak na babae kapag nakita ko ito: isang maliit ngunit lubos na napansin na lugar ng crustadong tae sa aking braso.

At alam ko na, dahil hindi ko ito napansin hanggang sa sandaling ito, kahit na oras na mula nang salakayin ako ng pagsabog ng lampin ng aking anak. Yep, opisyal na akong iniwan ang gusali, at sa aking lugar ay ang taong ito na aking pinangarap.

Inisip ko sandali ang paglikha ng isang simbolo para sa aking sarili tulad ng isang ginamit na Prinsipe noong siya ay naging artista na dating kilala…

Ipagpatuloy ang pagbabasa ng sanaysay na “SANAYSAY TUNGKOL SA PAGKAWALA NG IYONG SARILI SA PAGIGING INA – PAMILYA” sa pamamagitan pagpindot ng lang button sa ilalim.

Ang sanaysay na pinamagatang SANAYSAY TUNGKOL SA PAGKAWALA NG IYONG SARILI SA PAGIGING INA – PAMILYA ay isang halimbawa ng maikling di pormal na sanaysay sa dakilang ina. Ang sanaysay na ito ay magbibigay inspirasyon upang mahalin at pahalagahan natin ang sakripisyo ng ating mga ina.

Para Sa Iba Pang Filipino Lessons

Konklusyon

Ina ang tawag sa taong nagluwal at nagpamulat sa atin dito sa mundo. Sila ang pinakamagandang regalo ng Diyos para sa atin. Sila rin ang nagbigay ng lungkot at saya sa ating mga labi. Kaya ang artikulong Sanaysay Tungkol Sa Ina ay siyang magsisilbing inspirasyon natin upang pasalamatan at mahalin ang ating ina.

Nawa ay nabigyan namin kayo ng inspirasyon sa pamamagitan nitong artikulo. Happy reading and God bless.

We are Proud Pinoy.

Leave a Comment