Talinghaga Tungkol Sa Sampung Dalaga (Buod At Aral)

TALINGHAGA TUNGKOL SA SAMPUNG DALAGA – Ang paksang ating tatalakayin ay tungkol sa sampung dalaga, na may buod at aral. Inyo ring mababasa dito ang banghay at pagsusuri ng buong kwento.

Ang parabula, o tinatawag ding talinghaga, ay isang uri ng maikling kwento na hango sa mga kwento sa bibliya. Ito ay ginagamit sa pagtuturo ng magandang asal at katulad din ito ng pabula na naghahatid ng aral sa mga mambabasa.

Talinghaga Tungkol Sa Sampung Dalaga (Buod At Aral Ng Parabula)
Ang Talinghaga tungkol sa Sampung Dalaga (Buod at Aral ng Parabula)

Bago natin basahin ang kwento, ito muna ang dagdag na kaalaman tungkol sa parabula. Ang parabula o parable sa Ingles ay nagmula sa salitang griyego na “parabole,” na ang ibig sabihin ay paghahambing.

Ngayon, atin nang basahin ang nilalaman ng parabula na ito, nang tayo ay may matutunang bagong aral mula dito.

Talinghaga tungkol sa Sampung Dalaga

“Ang kaharian ng langit ay maitutulad dito. May sampung dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa’y may dalang ilawan. Ang lima sa kanila’y hangal at ang lima nama’y matatalino.

Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan ngunit hindi nagbaon ng langis. Ang matatalino nama’y nagbaon ng langis, bukod pa sa nasa kanilang mga ilawan. Naantala ang pagdating ng lalaking ikakasal kaya’t inantok at nakatulog sila sa paghihintay.

“Ngunit nang hatinggabi na’y may sumigaw, ‘Narito na ang lalaking ikakasal! Lumabas na kayo upang salubungin siya!’

Agad bumangon ang sampung dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, ‘Bigyan naman ninyo kami kahit kaunting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan.’

“‘Baka hindi ito magkasya sa ating lahat. Mabuti pa’y pumunta muna kayo sa tindahan at bumili ng para sa inyo,’ tugon naman ng matatalino…

Pindutin ang pindutan sa ibaba upang mabasa ang buong kwento.

Pagsusuri ng Buong Kwento

Pamagat:Talinghaga tungkol sa Sampung Dalaga
Bersikulo:Mateo 25:1-13
Mga Tauhan:Ang mga tauhan sa kwento ay ang sampung dalaga, lalaking ikakasal, at si Jesus.
Tagpuan:Ang tagpuan ng kwento ay sa “kasalan.”
Moral na aral:Tayo ay palaging maging handa, sapagkat hindi natin alam ang oras o araw ng pagbabalik ng ating Panginoon.”

Banghay ng “Talinghaga tungkol sa Sampung Dalaga”

Time needed: 2 minutes.

Narito ang banghay o pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa parabula.

  1. Ang talinghagang ito ay maitutulad sa kaharian ng langit. May sampung dalaga na lumabas upang maghintay sa ikakasal na lalaki. Lima sa kanila ang matatalino at lima din ang hangal.

  2. Ang matatalino ay may dalang ekstrang langis para sa kanilang ilawan, samantala ang lima pang babae ay tanging ang langis sa kanilang ilawan lamang ang kanilang dala.

  3. Nang maghating gabi na, dumating na ang lalaking ikakasal. Subalit ang limang dalaga na walang dala na reserbang langis ay pumunta pa sa tindahan upang bumili.

  4. Habang wala pa ang limang dalaga ay dumating na ang lalaking ikakasal at sabay na pumasok ang matatalinong dalaga sa lalaki at isinara na ang pinto. Pagbalik ng lima pang dalaga ay nakiusap ang mga ito na sila’y papasukin.

  5. Ngunit ang tugon ng lalaki ay “Sino ba kayo? Hindi ko kayo kilala.” Pagkatapos ng kwento ay sinabi ni Jesus na, “kaya’t magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam ang araw o ang oras man.”

Talinghaga tungkol sa Sampung Dalaga – Aral

  • Tayo ay palaging maging handa, sapagkat hindi natin alam ang oras o araw ng pagbabalik ng ating Panginoon.
  • Maging mapag-isip sa paghahanda sa mga bagay na maaaring mangyari.
  • Isabuhay ang mga salita ng Diyos at gumawa ng mabuti bilang isa ring paghahanda sa pagbabalik ng Diyos.

Talinghaga tungkol sa Sampung Dalaga – Buod

May sampung dalaga na lumabas upang maghintay sa lalaking ikakasal. Lima sa kanila ay may dala na ekstrang langis para sa kanilang ilawan samantala ang lima ay tanging ang kanilang ilawan lang ang dala.

Nang dumating na ang lalaking ikakasal ay kasama nitong pumasok sa kasalan ang limang matatalinong dalaga. Samantala, ang limang dalaga na walang dalang ekstrang langis ay bumili pa sa tindahan.

Pagbalik nila’y nakasara na ang pinto at hindi nakapasok sapagkat hindi ito kilala ng lalaking ikakasal. Matapos ito, sinabi ni Jesus na, “kaya’t magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam ang araw o ang oras man.”

Ano ang kawakasan ng kwento?

Sa pagtatapos ng kwento, hindi na naabutan ng limang hangal na dalaga ang lalaking ikakasal. Nakiusap ang mga ito na papasukin sa kasalan ngunit sinabi ng lalaki na hindi niya kilala ang mga ito. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus na, “kaya’t magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam ang araw o ang oras man.”

Ating tandaan, na ang pagiging handa natin sa pagbabalik ng ating Panginoon o kahit sa ano mang bagay ay mahalaga. Sapagkat kapag tayo ay hindi handa, maaaring tayo ay mapag-iwanan o mahirapan.

Maraming salamat sa pagbasa ng parabula na ito. Nawa kayo ay may natutunang aral dito. Para sa iba pang mga kwentong pang-edukasyon, bisitahin lang ang aming website.

Iba pang mga Halimbawa ng Parabula

We are proud Pinoy!

Leave a Comment