Ang Mabuting Samaritano (Buod At Aral Ng Parabula)

Ang Mabuting Samaritano – Sa artikulong ito, ating matutunghayan ang isang halimbawa ng parabula, na may buod at aral. Ito ay paniguradong maghahatid ng aliw sa atin, lalo na sa mga bata.

Ang parabula, o tinatawag ding talinghaga, ay isang uri ng maikling kwento na hango sa mga kwento sa bibliya. Ito ay ginagamit sa pagtuturo ng magandang asal at katulad din ito ng pabula na naghahatid ng aral sa mga mambabasa.

Ang Mabuting Samaritano (Buod At Aral Ng Parabula)
Ang Mabuting Samaritano (Buod at Aral ng Parabula)

Bago natin basahin ang kwento, ito muna ang dagdag na kaalaman tungkol sa parabula. Ang parabula o parable sa Ingles ay nagmula sa salitang griyego na “parabole,” na ang ibig sabihin ay paghahambing.

Ngayon, atin nang basahin ang nilalaman ng parabula na ito, nang tayo ay may matutunang bagong aral mula dito.

Ang Mabuting Samaritano

Isang dalubhasa sa Kautusan ang lumapit kay Jesus upang siya’y subukin. “Guro, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?” tanong niya.

Sumagot si Jesus, “Ano ba ang nakasulat sa Kautusan? Ano ba ang nababasa mo roon?”

Sumagot ang lalaki, “‘Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos nang buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong lakas mo, at buong pag-iisip mo;’ at ‘Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili.’”

Sabi ni Jesus, “Tama ang sagot mo. Gawin mo iyan at magkakamit ka ng buhay na walang hanggan.”

Upang huwag siyang lumabas na kahiya-hiya, nagtanong pa ang lalaki, “Sino naman ang aking kapwa?”

Sumagot si Jesus, “May isang taong naglalakbay mula sa Jerusalem papuntang Jerico. Hinarang siya ng mga tulisan, hinubaran, binugbog, at iniwang halos patay na…

Pindutin ang pindutan sa ibaba upang mabasa ang buong kwento.

Pagsusuri ng Buong Kwento

Pamagat:Ang Mabuting Samaritano
Bersikulo:Lucas 10:25-37
Mga Tauhan:Ang mga tauhan sa kwento ay si Jesus, ang Dalubhasa sa Kautusan, ang Manlalakbay, ang mga Tulisan, ang paring Judio, ang Levita, at ang Samaritano.
Tagpuan:Ang tagpuan ng kwento ay ang “daan mula sa Jerusalem papuntang Jerico.”
Moral na aral:Mahalin natin ang Diyos ng buong puso at ang ating kapwa, kagaya ng pagmamahal natin sa ating sarili.”

Banghay ng Parabulang “Ang Mabuting Samaritano”

Time needed: 2 minutes.

Narito ang banghay o pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa parabula.

  1. Isang lalaking dalubhasa sa Kautusan ang sumubok at nagtanong kay Jesus kung ano ang dapat gawin upang makamit ang buhay na walang hanggan at kung sino ang kanyang kapwa. Sinagot ito ni Jesus at ibinigay na halimbawa ang nangyari sa isang manlalakbay.

  2. Ayon kay Jesus, may isang manlalakbay na hinarangan ng mga Tulisan. Binugbog ito at iniwang nakahubad at halos wala nang buhay.

  3. Dumaan ang paring Judio at Levita ngunit lumihis ang mga ito ng landas at nagpatuloy lamang sa kanilang paglalakad. May isang Samaritanong naglalakbay na napadaan din doon at tinulungan ang manlalakbay na hinarang ng mga Tulisan.

  4. Matapos ang kwento ni Jesus, tinanong nito ang lalaki kung sino sa tatlo ang naging tunay na kapwa ng manlalakbay. Sumagot ito na ang Samaritanong tumulong sa kanya. Kaya, sinabi ni Jesus na ganoon din ang gawin niya.

Ang Mabuting Samaritano – Aral

  • Mahalin natin ang Diyos nang buong puso at ang ating kapwa, tulad ng pagmamahal natin sa ating sarili. Ika nga, hindi natin masasabing mahal natin ang Diyos kung wala tayong pagmamahal sa ating kapwa.
  • Ang pagtulong sa kapwa ay isang magandang gawain na dapat nating gawin. Tumulong tayo ng buong puso at walang hinihinging kapalit.
  • Ang pagmamahal at pagtulong sa ating kapwa ay isa sa mga daan upang ating makamit ang buhay na walang hanggan.
  • Ang pagwawalang-bahala sa mga taong nangangailangan ng tulong o sa ating kapwa ay maaari ring tukuyin bilang pagwawalang-bahala sa Diyos.
  • Huwag maging masama o malupit sa ating kapwa, sapagkat wala itong may maidudulot na mabuti sa atin.

Ang Mabuting Samaritano – Buod

Isang dalubhasa sa Kautusan ang nagtanong kay Jesus kung ano ang dapat na gawin upang makamit ang buhay na walang hanggan. Binigyan ito ng halimbawa ni Jesus sa pamamagitan ng pag kwento tungkol sa mabuting samaritano na tumulong sa manlalakbay na hinarang ng mga tulisan.

Ano ang kawakasan ng kwento?

Sa pagtatapos ng kwento, tinanong ni Jesus ang dalubhasa sa Kautusan kung sino sa palagay nito ang tunay na kapwa ng isang lalaking hinarang ng mga tulisan. Ang sagot nito ay ang lalaking tumulong dito at sinabi sa kanya ni Jesus na ganoon din ang gawin niya.

Ating tandaan, na ang pagiging makatao at matulungin sa kapwa ay magdudulot ng mabuti, hindi lamang sa ating kapwa kundi pati narin sa ating sarili. Isaisip at isapuso natin ang pagiging mabait, mapagmahal, at matulungin.

Maraming salamat sa pagbasa ng parabula na ito. Nawa kayo ay may natutunang aral dito. Para sa iba pang mga kwentong pang-edukasyon, bisitahin lang ang aming website.

Iba pang mga Halimbawa ng Parabula

We are proud Pinoy!

Leave a Comment