Tungkulin Sa Sarili (20+ Mga Halimbawa)

TUNGKULIN SA SARILI – Ating aalamin sa artikulong ang mga halimbawa ng tungkulin sa sarili. Lahat tayo ay mayroong tungkuling kailangang gampanan sa buhay lalong-lalo na sa ating sarili.

Ito ang mga bagay na kailangang gawin na makakapagpaunlad ng ating sarili at pagkatao. Halina’t sabay nating alamin at palawakina ng ating mga kaisipan ukol sa mga tungkulin sa sarili na kailangan nating gawin.

Tungkulin Sa Sarili (20+ Mga Halimbawa)

Tungkulin sa sarili

Ang tungkulin sa sarili ang nangunguna sa lahat dahil magiging mahirap sa isang tao na gampanan ang iba pa niyang obligasyon kung hindi niya magagampanan ang mismong responsibilidad niya sa kanyang sarili.

Ang mga tungkulin ay ang mga bagay na kailangan at dapat nating gampanan sa ating buhay. Kailangan nating mahalin, paunlarin, alagaan at mapabuti ang ating sarili. Upang ating mahubog ang ating pansariling kakayahan at pagkatao.

Mga halimbawa ng Tungkulin sa Sarili

Ang mga sumusunod ay mga halimbawa ng tungkulin sa sarili na kailangan nating magampanan.

1. Mag-aral ng mabuti.

2. Sumunod sa mga batas at patakaran ng lipunan.

3. Gumalang sa mga nakakatanda.

4. Maging responsable at mabuting tao.

5. Pagkain ng masustansiyang pagkain.

6. Pagpapalit ng malinis na damit at damit panloob.

7. Paglalaan ng sapat na oras sa paglalaro o pageehersisyo.

8. Sumunod sa mga payo at utos ng mga magulang.

9. Maging marespeto sa kapwa.

10. Magkaroon ng kaibigan at magandang ugnayan sa kapwa.

11. Manalangin sa Diyos pagtibayin ang pananampalataya.

12. Paliligo araw-araw.

13. Pagtulog ng walong oras sa loob ng isang araw.

14. Maging isang mabuting tao sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti sa kapwa.

15. Pagsisipilyo ng ngipin pagkatapos kumain.

16. Pag-iwas sa pagkain ng junk foods at pag-inom ng softdrinks at iba pang pagkaing may maraming sangkap na kemikal.

17. Pagpapaunlad ng kakayahan sa komunikasyon, tiwala sa sarili at sa iba pang talento.

18. Pagpapahalaga sa buhay ng isang tao, iwasan ang bisyo at maling gawain.

19. Ingatan at alagaan ang sarili, pagharap at wastong pag-aalaga sa mga pagbabago sa ugto ng pagdadalaga at pagbibinata.

20. Pahalagahan ang sarili at gawin ang mga bagay na makakabuti.

21. Maging mabuti, magalang at maging ihemplo sa iba.

Konklusyon

Ang mga natunghayang halimbawa ng tungkulin sa sarili ay magbibigay sa atin ng kaalaman na may mga bagay tayong kailangan gampanan sa ating sarili. Minsan nakakalimutan natin ang ibang tungkulin para sa ating sarili.

Ang artikulong ito ang magpapaalala sa atin na “heto ang tungkulin na kailangan mong gampanan sa iyong sarili.”

Sana rin ay marami kayong natutunan sa ating talakayan ngayong araw. Tinitiyak namin na kayo ay mabigyan ng wastong kasagutan sa inyong mga katanungan.

Kung maari po sana ay inyung ibahagi ang artikulong ito sa iba upang kanila ring matuklasan at mapag-aralan kung ano ang inyung mga nalaman at natutunan sa paksang ito.

Maraming salamat po ❤❤❤ sa patuloy ninyong pagbabasa hanggang sa dulo ng artikulong ito. Kung sakali man na kayo ay marami pang mga katanungan inyu lamang bisitahin ang aming website para sa inyung mga karagdang kaalaman.

Mga katanungan

Kung mayroon kang anumang mga katanungan o mungkahi tungkol sa “Tungkulin Sa Sarili (20+ Mga Halimbawa),” ipaalam sa amin sa pamamagitan ng pag-iiwan ng komento sa ibaba.

Para sa iba pang mga aralin sa Filipino

We are Proud Pinoy.


Leave a Comment