Salitang- ugat At Panlapi | Halimbawa at Kahulugan

Salitang- ugat At Panlapi | Halimbawa at Kahulugan (Examples and Meaning)

Salitang- ugat At Panlapi – Sa araling ito ay ipinapahayag kung ano ang koneksyon ng salitang-ugat at mga panlapi . Ang pahayag na ito ay binuo upang mabigyan ng angkop na paliwanag ang kahulugan at mga halimbawa o examples ng panlapi at para mabigyan kayo nga kaalaman tungkol dito.

Ang paksang ito ay ginawa nang matuklasan ang tunay na kaisipan tungkol sa mga Salitang-ugat. Sa pagbasa ng nilalaman ng araling ito ay inyo ring matutuklasan ang mga halimbawa o examples ng Panlapi.

Ano ang Kahulugan ng Panlapi?

Ang panlapi o “suffix” sa wikang Ingles ay tumutukoy sa mga katagang ikinakabit sa mga salitang-ugat upang makabuo ng isa pang salita na may panibagong kahulugan. Ginnagamit ang mga panlapi para malaman ang pagkakaiba ng kahulugan ng mga salita. Ang mga salitang may panlapi ay maaring pandiwa o nagsasaad ng kilos.

Ano ang Kahulugan ng Salitang-ugat?

Ang salitang-ugat o “root word” sa wikang Ingles ay tumutukoy sa salitang buo ang kilos. Ginagamitan ang mga salitang-ugat ng mga panlapi upang makabuo ng panibagong kahulugan. Matutukoy ang mga ito pag nasa pangungusap.

Mga Halimbawa o Examples ng mga Salitang-ugat at Uri ng mga Panlapi:

Narito ang mga Uri at Halimbawa o Examples ng mga Salitang-ugat na may Panlapi.

 1. Unlapi

  Ito ang uri ng panlapi na matatagpuan sa unahan ng salita.

  Halimbawa ng mga Unlapi:
  • um, na, kum, mag, mang at marami pa.

  Salitang-ugat na may unlapi:
  • um + iyak = umiiyak
  • na + tulog = natulog

 2. Gitlapi

  Ang gitlapi ay uri ng panlapi na matatagpuan sa gitna ng salitang-ugat.

  Halimbawa ng mga gitlapi:
  • um, in,

  Salitang-ugat na may unlapi:
  • um + kain = kumakin
  • in + talon = tinalon

 3. Hulapi

  Isang uri ng panlapi na matatagpuan sa hulihan.

  Halimbawa ng mga gitlapi:
  • an, han, in at hin

  Salitang-ugat na may unlapi:
  • an + tala = talaan

Konklusyon

At yan po ang bumubuo ng ating talakayan. Sana ay nakatulong ang araling Salitang- ugat At Panlapi | Halimbawa at Kahulugan. Para po sa karagdagang kaalaman ninyo sa ating topiko ay maaring ma i-download ang PDF ng Halimbawa o example Panlapi .

Pagtatanong

Kung kayo ay may katanungan o suhestyon tungkol sa topiko tungkol sa Salitang- ugat At Panlapi | Halimbawa at Kahulugan, maari po ninyong itala sa komento.

Karagdagang Topiko at Aralin:

Leave a Comment