Salaysay Halimbawa at Kahulugan Sa Tagalog

SALAYSAY HALIMBAWA – Sa araling ito ay ipinapahayag kung ano ang SALAYSAY – kahulugan at mga halimbawa nito. Ang pahayag na ito ay binuo upang mabigyan ng angkop na paliwanag ang tungkol sa mga Salaysay.

Ang paksang ito ay ginawa nang matuklasan ang tunay na kaisipan tungkol sa mga salaysay. Sa pagbasa ng nilalaman ng araling ito ay inyo ring matutuklasan ang mga halimbawa ng mga Salaysay na makatutulong sa inyo mga aralin.

Salaysay Halimbawa at Kahulugan - Examples and Meaning
Salaysay Halimbawa at Kahulugan – Examples and Meaning

Ano ang Kahulugan o Meaning ng Salaysay?

Ang Salaysay o “Narrative” sa wikang Ingles ay isang paraan ng pagpapahayag tungkol sa isang pangyayari o kwento at maaring kombinasyon ng mga pangyayari sa kwento. Ito ay maari ring tumutukoy sa klasipikasyon ng kwento o babasahin.

Ang mga Salaysay nay maari rin na kwentong pangkatotohanan o kathang-isip na uri. Mga nilalaman nito ay mga pagsunod-sunod nga mga pangyayari.

Mga Halimbawa o Example ng Salaysay:

Time needed: 2 minutes.

Narito ang mga Halimbawa o Example ng SALAYSAY.

 1. Salaysay na Pangkasaysayan o Historical Narrative

  Ito ay uri o halimbawa ng Salayasay na nakabatay o nagpapahayag nga kasaysayan. Ang mga datos at nilalaman nito ay nagtatala nga mga importanteng pangyayari noong unang panahon.

 2. Salaysay na Pantalambuhay o Biographical Narrative

  Isa itong halimbawa ng salaysay na nagpapahayag ng katotohanan tungkol sa buhay ng tao. Ang mga nilalaman nga naratibong ito ay konkreto atnakabatay sa tunay na mga pangyayari.

 3. Salaysay ng Pakikipagsapalaran o Narrative of Adventure

  Mula sa salita na pakikipagsapalaran, ang salaysay na ito ay nagpapahayag ng kwento tungkol sa naging karanasan ng isang indibidwal. Maari din itong kasaysayan ng mga kabuluhan sa buhay nga tao.

 4. Salaysay Tungkol sa Paglalakbay o Travel Narrative

  Ang salaysay tungkol sa paglalakbay ay naglalahad ng mga akda tungkol sa ibat-ibang lugar o lahi ng mga tao. Sa pamamagitan ng salaysay na ito ay malalaman ng tagabasa at tagaking ang ibat-ibang uri ng tao at kultura sa ibang lugar.

 5. Salaysay na Nagpapaliwanag o Expository Narrative

  Pagpapaliwanag na salaysay ay isang halimbawa o uri ng akda na nagbibigay ideya sa tagabasa at tagakinig. Sa pamamagitan nga akdang nakata sa salaysay na ito ay agad maiintindihan ang nais ipahiwatig nga tagasulat.

3 Punto de Vista ng Tagapagsalaysay

1. Unang Panauhan

Kadalasang gumagamit ng salitang “AKO.” Ang gumagawa ng kilos ang mismong nagsasalaysay.

2. Ikalawang Panauhan

Siya ang tumutukoy sa pangyayari o nagsasalaysay batay sa kanyang nasaksihan. Isa siyang tagamasid na may limitadong akses na nagsasalaysay.

3. Ikatlong Panauhan

Taglay ng tagapagsalaysay ang kapangyarihan na matukoy ang isipan at damdamin ng mga tauhan na kanyang isinalaysay. Tinatawag din itong “omniscient point of view.”

Konklusyon

At yan po ang bumubuo ng ating talakayan. Sana ay nakatulong ang araling Salaysay Halimbawa at Kahulugan Sa Tagalog. Para po sa karagdagang kaalaman ninyo sa ating topiko ay maaring ma i-download ang PDF tungkol sa Salaysay Halimbawa at Kahulugan.

Pagtatanong

Kung kayo ay may katanungan o suhestyon tungkol sa topiko tungkol sa kung Salaysay Halimbawa at Kahulugan, maari po ninyong itala sa komento.

Karagdagang Topiko at Aralin:

1 thought on “Salaysay Halimbawa at Kahulugan Sa Tagalog”

Leave a Comment