Salawikain Tungkol Sa Kayamanan (15+ Mga Halimbawa)

SALAWIKAIN TUNGKOL SA KAYAMANAN – Magandang araw! Ating aalamin ngayon ang mga halimbawa ng salawikain tungkol sa kayamanan. Ano nga ba ang kayanaman sa ating buhay?

Ang kayamanan ay mahalaga sa buhay ng tao dahil kayang gawin ng isang tao ang lahat kapag mayroon siyang tinatawag na kayamanan. Ang pagkakaroon ng kayamanan ay matatawag na kapangyarihan.

Subalit ang kayamanang taglay ay maaaring maging daan o magdulot ng kasamaan kung magpapadaig tayo sa bugso ng ating damdamin. Gamitin ang kayamanan sa tamang pamamaraan na walang maaapakang tao.

Salawikain Tungkol Sa Kayamanan (15+ Mga Halimbawa)
Salawikain Tungkol Sa Kayamanan (15+ Mga Halimbawa)

Bago natin alamin ang mga halimbawa ng salawikain tungkol sa kayamanan. Atin munang sariwaan ang kahulugan ng salawikain.

Ano ang kahulugan ng Salawikain?

Ang salawikain proverbs sa wikang Ingles, ay mga parirarala o pangungusap na maiiksi lamang ngunit punong-puno ng kahulugan. Ito ay karaniwang anyong patula na nagbibigay ng mga gintong aral.

Ito ay mga tradisyunal na kasabihan na ginagamit batay sa katutubong kalinangan, karunungan, at pilosopiya ng mga Pilipino. At, hanggang sa ngayon ay patuloy pa rin na lumalaganap o nagpasalin-salin sa mga bagong henerasyon.

Naglalaman ito ng mga paaalala, karunungan, aral, payo, at supporta sa mga Pilipino, lalong-lalo na sa mga kabataan. Kung kaya’y mahalaga ito sa buhay ng mga Pilipino. Ang salawikain ay bahagi ng panitikang Pilipino, na binubuo ng mga matatalinhagang salita.

Halimbawa ng Salawikain tungkol sa Kayamanan

Ang mga sumusunod ay halimbawa ng salawikain tungkol sa kayamanan.

1. Kung mangusap ang salapi nauumid ang labi.

2. Ang magpanggap na mayaman, lalong kahirap-hirapan.

3. Ang di-marunong magbigay hindi marapat pagbigyan.

4. Maililihim ang yaman, ngunit hindi ang kahirapan.

5. Ang salapi ay may pakpak, kahit nasa bulsa’y nakalilipad.

6. Ang tao na walang pilak, parang ibong walang pakpak.

7. Kayamanang galing sa kasamaan, hindi magbubunga ng kabutihan.

8. Kayamanang di pinaghirapan, madaling mapaparam.

9. Kapag ang tao’y matipid, maraming maililigpit.

10. Kapag may isinuksok, may madudukot.

11. Ang madaling kita, madali ring nagagasta.

12. Ang salapi ay mabuting alipin at utusan, ngunit kapag naging hari ay malupit at makamkam.

13. Ang kayamana’y hindi madadala sa kamatayan.

14. Bulang tubig ang kapara, nawawala kapagdaka.

15. Ang kayamang galing sa masama ay madaling mawala.

Konklusyon

Ang inyong mga natunghayang salawikain tungkol sa kayamanan ay nag-iiwan ng mensahe at aral sa ating lahat. Ang kayamanan ay matatawag nating bulaklak sa ating buhay na kapag mayroon ka nito maginhawa at matiwasay ang pamumuhay.

Subalit, ang kayamanang taglay ay pakaingatan at gamitin ito sa maayos na paraan. Marahil, maari itong kunin ng Diyos kapag hindi wasto ang paggamit nito. Huwag ring maghangad o magnakaw ng kayamang hindi iyong pag-aari.

Yan lamang ang kabuuan ng ating talakayan sa araw na ito. Nawa ay marami kayong natutunan at nakuhang aral sa paksang ito.

Sana ay marami kayong natutunan sa ating tinalakay ngayong araw. Kung maari po sana ay inyung ibahagi ang artikulong ito sa iba upang kanila ring matuklasan at mapag-aralan kung ano ang inyung mga nalaman at natutunan sa paksang ito.

Maraming salamat po ❤❤❤ sa patuloy ninyong pagbabasa hanggang sa dulo ng artikulong ito. Kung sakali man na kayo ay marami pang mga katanungan inyu lamang bisitahin ang aming website para sa inyung mga karagdang kaalaman.

Mga katanungan

Kung mayroon kang anumang mga katanungan o mungkahi tungkol sa “Salawikain Tungkol Sa Kayamanan (15+ Mga Halimbawa),” ipaalam sa amin sa pamamagitan ng pag-iiwan ng komento sa ibaba.

Para sa iba pang mga Salawikain

We are Proud Pinoy.

Leave a Comment